Nástěnka

začátek stránky

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018 / 2019

plakátekMateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019.
Přijímání dětí do MŠ se uskutečňuje dle Školského zákona 561/2004 Sb. §34. Zákon stanoví povinnost předškolního vzdělávání ve školním roce 2018-19 pro děti narozené 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin. Dále je žádost dostupná ke stažení na webových stránkách školy.

Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme na adrese:
Mateřská škola Police nad Metují Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují DNE 2. 5. 2018 OD 9.00 DO 15.00 HODIN V KANCELÁŘI ŠKOLY, kde vám bude přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO.

  1. Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:
    Žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou od poskytovatele zdravotních služeb o povinném očkování (dle novely vyhlášky 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, dále pak dle Školského zákona § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, a dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50)
  2. občanský průkaz zákonného zástupce - k ověření totožnosti a bydliště
  3. rodný list dítěte
  4. vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu na www.mspolice.cz a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují, budou podle
§ 34 Školského zákona přijímány děti zpravidla ve věku 3-6 let dle níže uvedených kritérií.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.

Kritéria pro přijetí dětí:
- děti s povinným předškolním vzděláváním = děti, které dovrší šest let věku v období od 1. 9. 2018
do 31. 8.2019 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
- děti s přednostním právem přijetí = děti, které k 31.8.2018 dosáhnou nejméně třetího roku věku
- s trvalým pobytem v Polici nad Metují dle věku od nejstarších po nejmladší

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro rodiče a děti se uskuteční
v úterý dne 17. 4. 2018 od 15.00 do 17.00 hodin na 1. budově
Podrobné informace získáte u ředitelky Dany Balákové na telefonu 491 541 116
nebo 733 539 979 nebo emailu mspolice@email.cz

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka , začátek stránky

← Starší Novější →