Nástěnka

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád že vyhovuje popř. nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují.

uchazeč     výsledek řízení

reg.č. 001    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 002    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 003    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 004    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 005    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 006    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 007    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 008    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 009    nepřijat/a
reg.č. 010    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 011    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 012    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 013    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 014    nepřijat/a
reg.č. 015    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 016    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 017    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 018    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 019    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 020    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 021    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 022    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č .023    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 024    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 025    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 026    nepřijat/a
reg.č. 027    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 028    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 029    přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
reg.č. 030    nepřijat/a

ke stažení: seznam uchazečů o přijetí k předškolnímu vzdělávání (pdf)

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →