Jídelníček

menu
linka

Ceník stravného od 1.1.2016:

  • dopolední svačina:      6,-Kč
  • oběd:                       19,- Kč
  • odpolední svačina:      5,- Kč

 Děti, které dovrší v daném školním roce od 1.9.do 31.8 7 let

  • dopolední svačina:    7,-  Kč
  • oběd:                      21,-Kč
  • odpolední svačina:     6,- Kč


Platba za stravné a školné musí být zaplacena převodem z účtu vždy k 25. dni  v měsíci. Platí se zálohově dopředu.

číslo účtu mateřské školy: 78 – 8859920287 / 0100

Variabilní symbol je číslo, které má Vaše dítě přiděleno počítačem.
Platíte pouze jednu částku, ve které je sloučen poplatek za stravné i školné.