Nadstandardní aktivity:

Sboreček Javorníček

Pro malý počet dětí se letos kroužek neotevřel.

Cíl:

 • podpořit pocit, chuť a radost ze zpěvu
 • přirozenou hravou formou učit děti správně zacházet s hlasem
 • učit se správně dýchat a tvořit tón
 • vnímat rytmus a reagovat na něj pohybem, dramatizovat
 • znát a používat různé hudební nástroje
 • děti s nadáním dále rozvíjet, s většími nároky
 • sólová vystoupení, větší hlasový rozsah, intonační čistota
 • výsledky prezentovat na veřejných vystoupeních a akcích školy - např. před rodiči, pro veřejnost apod.

Javorníček výtvarníček:

Kroužek vede paní učitelka Jana Hoffmannová v učebně.

Kdy tvoříme:
Každé sudé pondělí od 13:00 do 13:45 hod.

Cíl:

 • dát dětem prostor pro vyzkoušení různých výtvarných i netradičních technik s důrazem na jejich prožitek
 • rozvoj poznávacích procesů např. představivost, tvořivost, fantazie
 • zdokonalovat správný úchop grafického náčiní
 • v rámci ekologické výchovy využívat přírodní materiál
 • kreativně využívat k tvoření i odpadový materiál

Maximální počet je 10 dětí.

Jarmilčin výtvarníček:

Kroužek vede paní učitelka Jana Obršálová v učebně.

Kdy tvoříme:
Každé liché pondělí a středu od 13:00 do 13:45 hod.

Cíl:

 • dát dětem prostor pro vyzkoušení různých výtvarných i netradičních technik s důrazem na jejich prožitek
 • rozvoj poznávacích procesů např. představivost, tvořivost, fantazie
 • zdokonalovat správný úchop grafického náčiní
 • v rámci ekologické výchovy využívat přírodní materiál
 • kreativně využívat k tvoření i odpadový materiál

Maximální počet je 10 dětí.

Veselé pískání, zdravé dýchání - Flétnička

Kroužek vede paní ředitelka Dana Baláková.

Kdy hrajeme:
Každé úterý od 7,30 do 9,15 hodin.

Cíl:

 • vytvořit základy hry na zobcovou flétnu
 • dechová a rytmická cvičení k posílení horních cest dýchacích, relaxační cvičení
 • učit se správně dýchat a tvořit tón
 • rozvoj smyslového vnímaní - hmatového, zrakového a sluchového
 • rozvíjet u dětí nadaných jejich talent a schopnosti
 • nebát se prezentovat svoje schopnosti před kamarády a rodiči

Metoda práce spočívá v individuální výuce, skupinová práce v počtu maximálně 2 žáci. Délka výuky se plně přizpůsobuje dítěti, jeho schopnosti soustředit a samozřejmě jeho zájmu o činnost. Danou lekci procvičujeme vždy až do úplného zvládnutí, dříve nepostupujeme dál. Každá hodina obsahuje dechové cvičení, prstová cvičení, rytmizaci a hru tónů, krátkých rytmických celků a písniček.

K výuce využíváme knížku "Hrajeme si s flétničkou". Rodiče jsou o průběhu výuky pravidelně informováni v sešitě. Talentované děti doporučujeme po dohodě s rodiči k postupu do ZUŠ.

1