Nástěnka

začátek stránky

Bezpečnostní opatření

Zítra bude z bezpečnostních důvodů mateřská škola hlídána městskou policií. Důvodem je nespecifikovaná anonymní výhružka. Blíže například na serveru iDNES.cz.

Vstup rodičů s dětmi bude umožněn pouze na zazvonění.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

Plné obnovení provozu MŠ od 26.4.2021

Od pondělí 26.4.2021 se vzdělávání mohou zúčastnit všechny děti bez omezení a zároveň je je zrušeno testování dětí v MŠ.
Viz změna mimořádného opatření ze dne 6. 4. 2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 26. 4. 2021.

Nezapomeňte své děti přihlásit na stravování.

Za měsíc březen bude rodičům prominuta úplata za předškolní vzdělávání v celé výši 400,-Kč.
Vzhledem k otevření provozu od pondělí 26.4.2021 bude školné za duben sníženo na polovinu předpisu, tj. 200,-Kč.
Odpočet bude proveden v platbách za duben a  květen.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky , Školka

Otevření MŠ od 12. 4. 2021 - s omezením

Mateřská škola bude od pondělí 12. 4. otevřena pouze pro děti, které mají předškolní vzdělávání povinné - rok před vstupem do ZŠ (třídy Kopretiny a Berušky- celkem 36 dětí).

Nástup ostatních dětí včas oznámíme. Rodiče dětí, které nejsou v povinné docházce si i nadále mohou odebírat obědy v MŠ od 11.00 do 11,15 00 hodin.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

Vážení rodiče!

Mateřská škola se připravuje na otevření provozu v měsíci květnu (datum v tuto chvíli není určen). Nyní čekáme na metodický pokyn MŠMT, který bude určovat podmínky pro otevření MŠ, hlavně ty hygienické. Po splnění podmínek nebude nic bránit tomu, aby se MŠ znovu otevřela. Sledujte prosím naše webové stránky.

Sdělte prosím třídním učitelům závazně do 29.4.2020, kdo z Vás bude mít o umístění dítěte po otevření školy zájem a kdo naopak si své děti nechá doma. Jelikož skupina dětí ve třídě by měla mít maximální počet 15 dětí, žádáme rodiče, aby nástup svého dítěte do MŠ řádně zvážili a využili jej pouze v případě neodkladného nástupu do zaměstnání a splnění všech hygienických podmínek a zásad, které v dohledné době upřesníme.

Upozorňujeme rodiče, že dnem otevření školky končí všem rodičům nárok na ošetřovné (zdroj MPSV).

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky , Školka

Aktuální informace k zápisu do MŠ

Vzhledem k současné situaci upouštíme u žádosti do MŠ od potvrzení lékařem pediatrem o poviném očkování dítěte. Pro tuto situaci nám postačí vyplnit čestné prohlášení o očkování dítěte s přílohou kopie očkovacího průkazu (viz. příloha v dokumentech školy).

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu na stránce https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

 • tisk vyplněné žádosti
 • tisk čestného prohlášení k očkování
 • pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
 • pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou
 • v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

Informace k zápisu dětí do MŠ na školní rok 2020-2021

Přes všechna opatření a nouzový stav má školka naplánovaný zápis do MŠ na školní rok 2020-2021. Pokud budou platit nařízení vlády i v květnu, proběhne zápis pouze elektronickou formou.
Den otevřených dveří, naplánovaný na 7. 4. 2020, se ruší.

MŠ má k dispozici elektronický předzápis, proto Vás žádám, abyste tuto formu využili. Tento elektronický předzápis bude spuštěn již od 20. 4. 2020 do 1. 5. 2020. I když je na letáku uvedeno, že se musíte 4. 5. 2020 dostavit se žádostí osobně, formu elektronického předzápisu budeme považovat za přijatou i bez Vaší osobní účasti, protože předpokládáme, že v době zápisu budou platit ještě omezení nařízená vládou. Žádost (ke stažení zde v sekci Dokumenty)  potvrzenou od praktického lékaře zašlete, prosím, do MŠ poštou na adresu: MŠ Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují nebo emailem na mspolice@email.cz a kdo má možnost, může zaslat i datovou schránkou na adresu 3q3uwa3.

Podrobný návod, jak postupovat, naleznete na stránce elektronickypredzapis.cz.
Ke stažení:  informační leták pro rodiče

Skutečné datum Zápisu do MŠ bude zveřejněno podle aktuální situace.

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

 1. žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22,
  dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50)
 2. občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště
 3. rodný list dítěte
 4. vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)
 5. oznámení o individuálním vzdělávání

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Podle § 34 Školského zákona se přijímají děti zpravidla ve věku 3-6 let. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním
pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy. Rozhodnutí probíhá ve správním řízení bezodkladně,
nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

Kritéria pro přijetí dětí:

 1. děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období 1. 9. 2020 do 31. 8.2021 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
 2. děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku
 3. přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují

Všechny dotazy ohledně zápisu do MŠ Vám ráda zodpovím na telefonu 733 539 979 nebo na emailu mspolice@email.cz.

Ředitelka školy Dana Baláková

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

Uzavření MŠ

Od 17.3.2020 je mateřská škola do odvolání uzavřena.

Pro rodiče předškoláků z Kopretin a Berušek je zde na stránkách MŠ vytvořena nová rubrika
Domácí úkoly, kde najdete vzdělávací plán na březen, pracovní listy a grafomotoriku.
Po ukončení karantény můžete listy přinést do MŠ.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

Seznam přijatých dětí do MŠ od 1.9.2019

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Police nad Metují, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

001   Přijímá se od 1.9.2019
002   Přijímá se od 1.9.2019
003   Přijímá se od 1.9.2019
004   Přijímá se od 1.9.2019
005   Přijímá se od 1.9.2019
006   Přijímá se od 1.9.2019
007   Přijímá se od 1.9.2019
008   Přijímá se od 1.9.2019
009   Přijímá se od 1.9.2019
010   Přijímá se od 1.9.2019
011   Přijímá se od 1.9.2019
012   Přijímá se od 1.9.2019
013   Přijímá se od 1.9.2019
014   Přijímá se od 1.9.2019
016   Přijímá se od 1.9.2019
017   Přijímá se od 1.9.2019
018   Přijímá se od 1.9.2019
019   Přijímá se od 1.9.2019

Dana Baláková, ředitelka školy

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020

13. 05.
2019

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020 proběhne v pondělí 13. května 2019.

Ve školním roce 2019/2020 se bude povinná docházka, kterou stanoví školský zákon, týkat dětí narozených 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dětí s odkladem školní docházky narozené 1.9.2012 – 31.8.2013. Předškoláci, kteří do školky zatím nechodí, navštěvují dětskou skupinu nebo jiné zařízení, musí projít zápisem v mateřské škole, která je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Pak mohou nastoupit do MŠ k pravidelné docházce nebo zvolit tzv. individuální vzdělávání a zůstat ve svém původním zařízení. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a informační leták k elektronickému předzápisu do MŠ jsou k dispozici v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin. Oba dokumenty jsou také dostupné ke stažení na webových stránkách školy v sekci „dokumenty školky“.
K dispozici budou i na Dnu otevřených dveří, který se uskuteční pro veřejnost u příležitosti 40. výročí otevření MŠ, dne 8. 5.2019 od 10.00 do 14.00 hodin na 1. budově ve třídě Zvonečky.

Vyplněné žádosti přijímáme na adrese:
Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují dne 13. 5. 2019 od 8.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy, kde vám bude přiděleno registrační číslo.

Elektronický předzápis: Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy, ale není povinný. Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě "předzapíšete" do MŠ. Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ a na Vás je, si vyplněnou žádost vytisknout, navštívit s ní lékaře ohledně potvrzení, a pak už se jen dostavit v den zápisu do MŠ. V nabídce předzápisu je možné využít i rezervaci času své návštěvy u zápisu v MŠ.
Elektronický předzápis bude spuštěn od 23.4.2019 do 4.5.2019 na stránce: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

 1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50),
 2. občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště,
 3. rodný list dítěte,
 4. vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky),
 5. oznámení o individuálním vzdělávání (u dětí, které budou individuálně vzdělávány)

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu na webových stránkách školky a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Podle § 34 Školského zákona se přijímají děti zpravidla ve věku 3-6 let.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.

Kritéria pro přijetí dětí:

 1. děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období 1. 9. 2019 do 31. 8.2020 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
 2. děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku
  přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují

Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p. ředitelky Dany Balákové,
popř. na emailu: mspolice@email.cz

Ke stažení:

Leták k elektronickému předzápisu
Leták k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: začátek stránky , Školka

Upozornění pro rodiče!

Provoz od 2. 1. do 4. 1. bude probíhat pro přihlášené děti na 1. budově ve třídě Zvonečky.

Paní Jirmanová odhlášené děti hromadně odhlásí.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

← Starší Novější →