Nástěnka

začátek stránky

Zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2024 - 2025

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2024 - 2025.

Podle § 34 Školského zákona se přijímají do mateřské školy děti zpravidla ve věku 3-6 let. V případě volné kapacity naše MŠ přijímá i děti od 2 let, pokud jsou schopny zvládnout režim mateřské školy a mají z rodiny vytvořeny základní návyky hygieny (používá toaletu), stravování a sebeobsluhy.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole, rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.

Den otevřených dveří

Dne 28. 3. 2024 se koná v mateřské škole Den otevřených dveří od 9 hodin do 11 hodin. Můžete navštívit mateřskou školu se svými dětmi, prohlédnout si prostředí mateřské školy a rádi Vám zodpovíme dotazy týkající se zápisu do MŠ.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, žádost o individuální vzdělávání a informační leták
k elektronickému předzápisu do MŠ najdete na webových stránkách v dokumentech školy.

Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme:

 1. Písemně - na adrese:
  Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují. Zaregistrované budou žádosti doručené nejpozději 15. 5. 2024.
 2. Osobně dne 15. 5. 2024 od 8.00 do 14.30 hodin v kanceláři školy, kde Vám bude přiděleno registrační číslo. Na tuto návštěvu se lze zaregistrovat v elektronickém předzápisu na určitou hodinu.
 3. E-mailem – na adresu mspolice@email.cz
 4. Elektronicky - elektronický předzápis bude spuštěn od 1. 5. 2024 do 15. 5. 2024 na stránce:
  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji
  Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy.
  Z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ. Vyplněnou žádost si vytiskněte a navštivte s ní svého dětského lékaře ohledně potvrzení o očkování dítěte, následně je třeba ji doručit do 15. 5. 2024 do MŠ. Zpětně Vám v aplikaci potvrdíme přijetí žádosti a přidělíme registračního číslo.

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

 1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře, že dítě je řádně očkováno (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50),
 2. Občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště
 3. Kopii rodného listu dítěte
 4. Rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu školní docházky (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)
  a vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte
 5. Oznámení o individuálním vzdělávání

Kritéria pro přijetí dětí:

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky.
 2. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují.
 3. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku.
 4. Děti, které již mají v MŠ sourozence.

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu
na webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.

Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116, nebo 733 539 979 u p. ředitelky Dany Balákové,
popř. na emailu: mspolice@email.cz

Leták k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2024/2025

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

DOTAZNÍK O ZVEŘEJŇOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Prosíme rodiče o vyplnění velmi krátkého dotazníku.

DOTAZNÍK

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

Zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2023 - 2024

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2023 — 2024.

Podle § 34 Školského zákona se přijímají do mateřské školy děti zpravidla ve věku 3-6 let. V případě volné kapacity naše MŠ přijímá i děti od 2 let, pokud jsou schopny zvládnout režim mateřské školy a mají z rodiny vytvořeny základní návyky hygieny, stravování a sebeobsluhy.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole, rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.

Den otevřených dveří

Dne 6.4.2023 se koná v mateřské škole Den otevřených dveří od 9 hodin do 11 hodin. Můžete navštívit mateřskou školu se svými dětmi, prohlédnout si prostředí mateřské školy a rádi Vám zodpovíme dotazy týkající se zápisu do MŠ.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte a informační leták k elektronickému předzápisu do MŠ najdete na webu školy na stránce Dokumenty školky.

Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme:

 1. Písemně na adrese:
  Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují. Zaregistrované budou žádosti doručené nejpozději 15. 5. 2023.
 2. Osobně dne 15. 5. 2023 od 8.00 do 14.30 hodin v kanceláři školy, kde Vám bude přiděleno registrační číslo.
  Na tuto návštěvu se lze zaregistrovat v elektronickém předzápisu na určitou hodinu.
 3. E-mailem na adresu mspolice@email.cz
 4. Elektronicky - elektronický předzápis bude spuštěn od 1. 5. 2023 do 12. 5. 2023 na stránce: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji
  Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy.
  Z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ. Vyplněnou žádost vytiskněte a navštivte s ní svého dětského lékaře ohledně potvrzení o očkování dítěte, kterou je třeba doručit do 15. 5. 2023 do MŠ. Zpětně Vám v aplikaci potvrdíme přijetí žádosti a přidělíme registračního číslo.

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

 1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře, že dítě je řádně očkováno (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50),
 2. občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště
 3. kopii rodného listu dítěte
 4. rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu školní docházky (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky), a vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte
 5. oznámení o individuálním vzdělávání

Kritéria pro přijetí dětí:

 1. děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období 1. 9. 2023 do
  31. 8. 2024 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
 2. děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku
 3. přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu na
webových stránkách MŠ a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.

Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p. ředitelky Dany Balákové, popř. na emailu: mspolice@email.cz

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky , Školka

UZAVŘENÍ MŠ

12. 12.
2022

Vážení rodiče,

omlouváme se, ale v pondělí 12.12.2022 bude MŠ uzavřena z důvodu odstávky elektrické energie.
Obědy dětem automaticky odhlásí p. Jirmanová.

Děkujeme za pochopení.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: začátek stránky

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy/ Директор дитячогосадка Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje sena ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu/ Дата та час запису: 17.6. 2022 – 21.6.2022

Místo zápisu/ Місце запису Mateřská škola Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují

Předpokládaný počet přijímaných/ Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu/ Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi na mspolice.cz, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії тут , або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

 1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м.  Polici nad Metují dne/дата 23.5.2022

Ředitel mateřské školy/ Директор дитячого садка
Dana Baláková

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

Zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2022 - 2023

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2022 - 2023.

Podle § 34 Školského zákona se přijímají do mateřské školy děti zpravidla ve věku 3-6 let. V případě volné kapacity naše MŠ přijímá i děti od 2 let, pokud jsou schopny zvládnout režim mateřské školy a mají z rodiny vytvořeny základní návyky hygieny, stravování a sebeobsluhy. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole, rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.

Kritéria pro přijetí dětí:

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období
  1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky.
 2. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku.
 3. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují.

Den otevřených dveří:

Dne 14. 4. 2022 se koná v mateřské škole Den otevřených dveří od 9 hodin do 11 hodin. Můžete navštívit MŠ se svými dětmi, prohlédnout si prostředí MŠ a rádi Vám zodpovíme dotazy týkající se zápisu do MŠ.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, žádost o individuální vzdělávání a informační leták k elektronickému předzápisu do MŠ najdete na webu školy v rubrice Dokumenty školky a v rubrice Než půjdu do školky.

Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme na adrese:

 1. Písemně - na adrese: Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují. Zaregistrované budou žádosti doručené nejpozději 14. 5. 2022.
 2. Osobně - dne 11. 5. 2022 od 8.00 do 14.30 hodin v kanceláři školy, kde vám bude přiděleno registrační číslo. Na tuto návštěvu se lze zaregistrovat v elektronickém zápise na určitou hodinu.
 3. E-mailem – na adresu mspolice@email.cz
 4. Elektronicky - elektronický předzápis bude spuštěn od 2. 5. 2022 do 10. 5. 2022 na stránce:
  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji

Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy. Z pohodlí domova vyplníte
elektronickou žádost a údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ. Vyplněnou žádost vytiskněte a navštivte s ní svého dětského lékaře ohledně potvrzení o očkování dítěte, kterou je třeba doručit do 14. 5. 2022 do MŠ. Zpětně Vám v aplikaci potvrdíme přijetí žádosti a přidělíme registrační číslo.

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

 1. žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře, že dítě je řádně očkováno (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50),
 2. občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště,
 3. kopii rodného listu dítěte,
 4. rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu školní docházky (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky),
  a vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte,
 5. oznámení o individuálním vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu na webových stránkách školky a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.


Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p. ředitelky Dany Balákové, popř. na emailu: mspolice@email.cz.

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 17. 6. 2022 do 21.6.2022

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 17.6 2022 року по 21.6. 2022.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 17 červnja 2022 roku po 21 červnja 2022 roku.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky , Školka

Bezpečnostní opatření

Zítra bude z bezpečnostních důvodů mateřská škola hlídána městskou policií. Důvodem je nespecifikovaná anonymní výhružka. Blíže například na serveru iDNES.cz.

Vstup rodičů s dětmi bude umožněn pouze na zazvonění.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

Plné obnovení provozu MŠ od 26.4.2021

Od pondělí 26.4.2021 se vzdělávání mohou zúčastnit všechny děti bez omezení a zároveň je je zrušeno testování dětí v MŠ.
Viz změna mimořádného opatření ze dne 6. 4. 2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 26. 4. 2021.

Nezapomeňte své děti přihlásit na stravování.

Za měsíc březen bude rodičům prominuta úplata za předškolní vzdělávání v celé výši 400,-Kč.
Vzhledem k otevření provozu od pondělí 26.4.2021 bude školné za duben sníženo na polovinu předpisu, tj. 200,-Kč.
Odpočet bude proveden v platbách za duben a  květen.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky , Školka

Otevření MŠ od 12. 4. 2021 - s omezením

Mateřská škola bude od pondělí 12. 4. otevřena pouze pro děti, které mají předškolní vzdělávání povinné - rok před vstupem do ZŠ (třídy Kopretiny a Berušky- celkem 36 dětí).

Nástup ostatních dětí včas oznámíme. Rodiče dětí, které nejsou v povinné docházce si i nadále mohou odebírat obědy v MŠ od 11.00 do 11,15 00 hodin.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

Vážení rodiče!

Mateřská škola se připravuje na otevření provozu v měsíci květnu (datum v tuto chvíli není určen). Nyní čekáme na metodický pokyn MŠMT, který bude určovat podmínky pro otevření MŠ, hlavně ty hygienické. Po splnění podmínek nebude nic bránit tomu, aby se MŠ znovu otevřela. Sledujte prosím naše webové stránky.

Sdělte prosím třídním učitelům závazně do 29.4.2020, kdo z Vás bude mít o umístění dítěte po otevření školy zájem a kdo naopak si své děti nechá doma. Jelikož skupina dětí ve třídě by měla mít maximální počet 15 dětí, žádáme rodiče, aby nástup svého dítěte do MŠ řádně zvážili a využili jej pouze v případě neodkladného nástupu do zaměstnání a splnění všech hygienických podmínek a zásad, které v dohledné době upřesníme.

Upozorňujeme rodiče, že dnem otevření školky končí všem rodičům nárok na ošetřovné (zdroj MPSV).

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky , Školka

Aktuální informace k zápisu do MŠ

Vzhledem k současné situaci upouštíme u žádosti do MŠ od potvrzení lékařem pediatrem o poviném očkování dítěte. Pro tuto situaci nám postačí vyplnit čestné prohlášení o očkování dítěte s přílohou kopie očkovacího průkazu (viz. příloha v dokumentech školy).

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu na stránce https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

 • tisk vyplněné žádosti
 • tisk čestného prohlášení k očkování
 • pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
 • pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou
 • v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

Informace k zápisu dětí do MŠ na školní rok 2020-2021

Přes všechna opatření a nouzový stav má školka naplánovaný zápis do MŠ na školní rok 2020-2021. Pokud budou platit nařízení vlády i v květnu, proběhne zápis pouze elektronickou formou.
Den otevřených dveří, naplánovaný na 7. 4. 2020, se ruší.

MŠ má k dispozici elektronický předzápis, proto Vás žádám, abyste tuto formu využili. Tento elektronický předzápis bude spuštěn již od 20. 4. 2020 do 1. 5. 2020. I když je na letáku uvedeno, že se musíte 4. 5. 2020 dostavit se žádostí osobně, formu elektronického předzápisu budeme považovat za přijatou i bez Vaší osobní účasti, protože předpokládáme, že v době zápisu budou platit ještě omezení nařízená vládou. Žádost (ke stažení zde v sekci Dokumenty)  potvrzenou od praktického lékaře zašlete, prosím, do MŠ poštou na adresu: MŠ Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují nebo emailem na mspolice@email.cz a kdo má možnost, může zaslat i datovou schránkou na adresu 3q3uwa3.

Podrobný návod, jak postupovat, naleznete na stránce elektronickypredzapis.cz.
Ke stažení:  informační leták pro rodiče

Skutečné datum Zápisu do MŠ bude zveřejněno podle aktuální situace.

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

 1. žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22,
  dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50)
 2. občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště
 3. rodný list dítěte
 4. vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)
 5. oznámení o individuálním vzdělávání

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Podle § 34 Školského zákona se přijímají děti zpravidla ve věku 3-6 let. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním
pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy. Rozhodnutí probíhá ve správním řízení bezodkladně,
nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

Kritéria pro přijetí dětí:

 1. děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období 1. 9. 2020 do 31. 8.2021 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
 2. děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku
 3. přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují

Všechny dotazy ohledně zápisu do MŠ Vám ráda zodpovím na telefonu 733 539 979 nebo na emailu mspolice@email.cz.

Ředitelka školy Dana Baláková

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

Uzavření MŠ

Od 17.3.2020 je mateřská škola do odvolání uzavřena.

Pro rodiče předškoláků z Kopretin a Berušek je zde na stránkách MŠ vytvořena nová rubrika
Domácí úkoly, kde najdete vzdělávací plán na březen, pracovní listy a grafomotoriku.
Po ukončení karantény můžete listy přinést do MŠ.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

Seznam přijatých dětí do MŠ od 1.9.2019

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Police nad Metují, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

001   Přijímá se od 1.9.2019
002   Přijímá se od 1.9.2019
003   Přijímá se od 1.9.2019
004   Přijímá se od 1.9.2019
005   Přijímá se od 1.9.2019
006   Přijímá se od 1.9.2019
007   Přijímá se od 1.9.2019
008   Přijímá se od 1.9.2019
009   Přijímá se od 1.9.2019
010   Přijímá se od 1.9.2019
011   Přijímá se od 1.9.2019
012   Přijímá se od 1.9.2019
013   Přijímá se od 1.9.2019
014   Přijímá se od 1.9.2019
016   Přijímá se od 1.9.2019
017   Přijímá se od 1.9.2019
018   Přijímá se od 1.9.2019
019   Přijímá se od 1.9.2019

Dana Baláková, ředitelka školy

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020

13. 05.
2019

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020 proběhne v pondělí 13. května 2019.

Ve školním roce 2019/2020 se bude povinná docházka, kterou stanoví školský zákon, týkat dětí narozených 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dětí s odkladem školní docházky narozené 1.9.2012 – 31.8.2013. Předškoláci, kteří do školky zatím nechodí, navštěvují dětskou skupinu nebo jiné zařízení, musí projít zápisem v mateřské škole, která je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Pak mohou nastoupit do MŠ k pravidelné docházce nebo zvolit tzv. individuální vzdělávání a zůstat ve svém původním zařízení. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a informační leták k elektronickému předzápisu do MŠ jsou k dispozici v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin. Oba dokumenty jsou také dostupné ke stažení na webových stránkách školy v sekci „dokumenty školky“.
K dispozici budou i na Dnu otevřených dveří, který se uskuteční pro veřejnost u příležitosti 40. výročí otevření MŠ, dne 8. 5.2019 od 10.00 do 14.00 hodin na 1. budově ve třídě Zvonečky.

Vyplněné žádosti přijímáme na adrese:
Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují dne 13. 5. 2019 od 8.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy, kde vám bude přiděleno registrační číslo.

Elektronický předzápis: Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy, ale není povinný. Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě "předzapíšete" do MŠ. Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ a na Vás je, si vyplněnou žádost vytisknout, navštívit s ní lékaře ohledně potvrzení, a pak už se jen dostavit v den zápisu do MŠ. V nabídce předzápisu je možné využít i rezervaci času své návštěvy u zápisu v MŠ.
Elektronický předzápis bude spuštěn od 23.4.2019 do 4.5.2019 na stránce: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

 1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50),
 2. občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště,
 3. rodný list dítěte,
 4. vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky),
 5. oznámení o individuálním vzdělávání (u dětí, které budou individuálně vzdělávány)

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu na webových stránkách školky a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Podle § 34 Školského zákona se přijímají děti zpravidla ve věku 3-6 let.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.

Kritéria pro přijetí dětí:

 1. děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období 1. 9. 2019 do 31. 8.2020 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
 2. děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku
  přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují

Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p. ředitelky Dany Balákové,
popř. na emailu: mspolice@email.cz

Ke stažení:

Leták k elektronickému předzápisu
Leták k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: začátek stránky , Školka

Upozornění pro rodiče!

Provoz od 2. 1. do 4. 1. bude probíhat pro přihlášené děti na 1. budově ve třídě Zvonečky.

Paní Jirmanová odhlášené děti hromadně odhlásí.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

← Starší Novější →