třída Berušky třída Kopretiny Malý zahradník | Berušky , Kopretiny

Vánoční stromek pro Domov důchodců

Každý rok v období vánočního Adventu strojíme s dětmi vánoční stromečky, které zdobí celé období Vánoc a příchodu Nového roku oba hlavní vchody do naší školky. Každý rok se na tuto činnost s dětmi těšíme, ale zároveň každý rok v lednu smutně řešíme, jak se s našimi stromečky rozloučíme. V rámci projektu Malý zahradník, do kterého je naše školka zapojena, jsme tento problém velmi mile vyřešili. Společnost Agro Česká Skalice nám na loňské Vánoce zajistila stromečky, společně s rodiči jsme vyrobili vánoční ozdoby a stromky v mobilních nádobách nám zpestřily nejkrásnější svátky roku.
S příchodem jara nenastalo žádné smutné loučení – jeden ze stromků našel své místo na naší školní zahradě, kde o něho děti pečovaly. A na podzim jsme našli pro náš stromeček nové místečko k bydlení – na zahradě Domova důchodců. Paní ředitelka DD Mgr. Jana Šrámková souhlasila a zajistila s domovníkem vhodné místo pro náš stromek. Pan učitel Filip Ticháček zajistil převoz do Domova důchodců. V pondělí 21. 10. jsme se s dětmi ze tříd Kopretin a Berušek vydali stromek zasadit. Přivítala nás paní ředitelka s paní pečovatelkou a pan domovník, který předem vykopal pro náš stromeček díru, obstaral substrát a na kolečku dopravil stromek až na místo. Děti lopatkou přisypávaly hlínu a společnými silami jsme tak stromek zasadili. Nezapomněli jsme stromku popřát, „aby se mu dobře rostlo, aby měl dostatek vody a světla a aby ho netrápily žádné stromečkové nemoci". Nakonec jsme byli všichni pozváni na výborný a teplý čaj. Děti obdržely malou pozornost a následovalo rozloučení – nejen se zaměstnanci Domova důchodců, ale hlavně s naším vánočním kamarádem...Loučení to není však nadlouho, 2.12. menší děti z 1. budovy přijdou stromek ozdobit a zazpívat s kytarou pro radost vánoční koledu.


Zpět