Začátek nového školního roku (z čísla 09/2011)

Po delší odmlce způsobené prázdninovým odpočinkem vás zdravíme opět v plné zbroji. Léto nás letos sice trochu potrápilo chladným počasím, ale i tak jsme se všichni – děti, rodiče, zaměstnanci MŠ – snažili zregenerovat své síly a dobít baterky na nový školní rok. A začínáme opět zvesela!

Od září bude naši školku navštěvovat 104 dětí. Přivítáme rekordně velký počet dětí malých 3 – 4 letých ve třídách Sluníček a Zvonečků, dost dětí postoupilo i do tříd Kopretin a Berušek. Rozdělení tříd, konkrétní umístění jednotlivých dětí do tříd i jména paní učitelek ve třídách najdete na našem webu. Najdete zde i spoustu dalších potřebných informaci – jídelníček, seznam věcí, které potřebují děti s sebou do MŠ, akce, které chystáme hned na začátek září i odborné informace, týkající se rodičů, kteří mají zájem o logopedické vyšetření svých dětí. Naše webové stránky jsou pravidelně aktualizovány, proto je, prosíme, pečlivě sledujte!

A že hodláme do nového školního roku vykročit opravdu zvesela, dokazují následující ,,perličky“ ze života školky:

1) ,,Paní učitelko, prosím, zavřete tady okno. Nerad bych tady ztvrdnul." (místo zmrznul).

2) ,,V Náchodě jsme viděli hovnostroj." (místo ohňostroj)

3) Při strojení: ,,Paní učitelko, zapte – nebo zabte?- mě.“ (místo zapněte)

4) Při tématu Já a moje rodina: ,,Jak se, děti, jmenuje Vaše maminka a tatínek? No, jak říká maminka tatínkovi a naopak?“ Odpověď: Drahá, drahý.

5) ,,Řeknu mamince a tatínkovi, že jsem tady ráno plakal!“ říká hošíček. Paní učitelka odpoví: ,,To řekni, ale budou se na tebe zlobit, že tady pláčeš.“ Hošíček odpoví: ,,Na mě ne, to na tebe pořád nadávaj!“

6) Jeden chlapeček stále na vycházce chodí za ručičku s paní učitelkou, protože zlobí a utíká. Po nějakém čase si posteskne: ,,Paní učitelko, a kdy já půjdu na vycházku konečně s někým normálním?“

Jak sami vidíte, nemáme o vtipné zážitky nouzi a pevně věříme, že stejně veselý bude i celý školní rok. Těšíme se na Vás a Vaše děti!

 

Vydáno | Z Polického měsíčníku

← Starší Novější →