Nad vašimi otázkami (z čísla 3/2012)

V polické mateřince nastal opět ten správný čas na Vaše otázky a naše odpovědi. Pro dnešek jsme vybrali témata, která zajímají většinu rodičů, protože na všechny se prostě dostat nemůže, ale věřte, že žádný Váš námět nebo připomínka v koši u nás nikdy nekončí. Kdo z Vás dnes nenajde odpověď zrovna na tu svou otázku, nevadí, na naší školce funguje (a dost dobře) Rada rodičů, která se problémy ze stran rodičů i ze stran školky zodpovědně zabývá. Navíc máte možnost komunikace přes naše webové stránky, telefonicky s paní ředitelkou, s paní učitelkou ve třídě Vašeho dítěte a nevyhýbáme se ani osobnímu kontaktu face to face, možností je hodně, takže...Usmívající se:

Všimla jsem si, že ve třídě Sluníček je úplně nový nábytek a vybavení. Je to příjemné vidět, jak si děti hrají v ,,nové" třídě, moc se jim tam líbí, doma nic jiného od našich dětí neposloucháme.

To nás moc těší Usmívající se! Třída Sluníček byla poslední třídou, ve které byl nábytek starý téměř 30 let. Jednalo se o původní nábytek z doby, kdy byla školka postavena, a i když jsme se všemožně snažili prostředí pro děti vylepšit, abychom zakryly onu ,, muzeálnost ", nikdy nebylo najednou k dispozici tolik peněz, abychom pořídili výměnu všeho a naráz. Proto se všechny třídy obnovovaly (a obnovují) postupně. Nejprve byl vyměněn nábytek v části tříd, kde si děti hrají (skříňky, kuchyňky, poličky na skládanky a stavebnice, nábyteček pro panenky, apod.), následoval nákup židliček a stolečků v různých výškách podle toho, jak velké děti třídu navštěvují, aby jim tento nový nábytek maximálně vyhovoval. Třída Sluníček byla poslední, kde chyběly právě židličky a stolečky podle výšky dětí, takže teď už mohou Sluníčka ,,svítit" podle potřebné velikosti. Stolečky čekají výhledově i třídu Zvonečků. Ve třídě Sluníček jsme koupili také nové skříně na didaktický a výtvarný materiál, na knihy a všechny potřebné pomůcky pro práci s dětmi – výměna tohoto typu nábytku čeká výhledově postupně na všechny třídy. A teď jedna novinka: v suterénu budovy jsme zřídili malou učebnu pro individuální práci s integrovanými dětmi, pro činnost kroužků, pro schůzky s logopedickou asistentkou a pro vyšetření poruch řeči odborníky ze Speciálně – pedagogického centra – zatím jsme ve fázi zařizování a celkového ,,oživování", k čemuž nám musí posloužit právě onen ,,muzeální" nábytek (zatím Zamračený). Pro zřízení této třídy jsme žádali v loňském roce o grant z Evropských sociálních fondů, ale bohužel, úřední šiml rozhodl zamítavě, takže se snažíme o realizaci vlastními (omezenými) silami. Ideálem budou všechny třídy v novém kabátku – a jsme moc rádi, že dětem se v takové obnovené třídě líbí, protože pro děti to děláme především.

Dozvěděla jsem se, že některé školky už pořádají zápis nových dětí do MŠ – můžu si přijít pro přihlášku už teď? Budou se děti přijímat podle pořadí přihlášek?

K tématu Zápis do MŠ se závazně vyjádříme v příštím Zpravodaji, kde Vás budeme přesně informovat o všech novinkách ohledně přijímání dětí do MŠ, o termínech pro vyzvednutí přihlášky, o termínu Dne otevřených dveří, který každoročně v souvislosti se zápisem pořádáme (děti by přece měly vidět, do čeho jdou a rodiče koneckonců taky Usmívající se). Děti se nepřijímají podle pořadí přihlášek, takže se nebojte, že byste něco propásli, sledujte příští Zpravodaj a pravidelně naše webové stránky www.mspolice.cz nebo odkaz na webu Města Police nad Metují v kapitole Školství.

A propos, televize i rozhlas jsou plné informací, že do školky lze přihlásit i děti 2leté.

Nový Školský zákon, který platí od ledna letošního roku, umožňuje školkám přijmout i dítě mladší 3 let, ale pouze tehdy, pokud pro to má daná školka vytvořené podmínky. V naší mateřské škole jsme dosud o přijímání 2letých dětí neuvažovali, protože máme stále hodně dětí 3letých, které nemůžeme vzhledem k naplněné kapacitě školky přijmout. Je tedy logické, že při přijímání dětí do MŠ budou na volná místa přijímány děti 3leté a teprve tehdy, až bude uspokojena poptávka po místech těchto dětí a budou další volná místa, začneme řešit problematiku přijímání dětí mladších. Je potřeba zmínit i fakt, že přijmout do školky dítě 2leté není jen tak jednoduché. 2leté dítě má úplně jiné potřeby, jiný denní režim, jiné emoční reakce, nevyvinuté komunikační schopnosti, jiný způsob péče než děti 3leté a proto je potřeba jim přizpůsobit nejen prostředí třídy, ale i režim dne, způsob podávání stravy, zázemí pro odpočinek během dne apod., na což v současné době naše školka není připravena a vybavena ani materiálně, ani personálně.

V televizi říkali, že děti můžou ven i v mrazu -20 °C a víc, přesto děti nedávno v mrazivém počasí ven nechodily. Taky se mi zdá, že máte ve školce velké teplo a že děti jsou celý den ve vedru – my máme doma 17 °C a úplně to stačí...

O teplotě uvnitř třídy i o maximálně únosné teplotě venku nerozhoduje zimomřivost personálu školky, ale hygienická vyhláška. Jedná se o závazný dokument, který musí školka respektovat, porušení se samozřejmě trestá. Pracovníci hygieny dodržování těchto pravidel také patřičně kontrolují. Nezáleží tedy na pocitu chladu nebo tepla paní učitelky, ale na naměřených hodnotách. Navíc je potřeba si uvědomit, že děti se při volné hře pohybují při zemi, takže 17°C v místnosti by je brzy zdravotně skolilo. Uvnitř školky je daný limit 22°C. K vycházkám ven v mrazu lze říci jen to, že pokud je mráz větší než -10°C, děti na procházky nechodí z důvodu rizika prochladnutí a omrznutí nekrytých částí obličeje – děti totiž nezvládají rychlou chůzi (některé žádnou chůzi) , takže nemají možnost se zahřát pohybem, navíc dýchání mrazivého vzduchu také není to pravé ořechové už vzhledem k tomu, že některé děti pusu venku prostě nezavřou.

Ráno jsem vedla své dítě do školky a shodou okolností jsme se v šatně sešli s jinými dětmi a jejich maminkami – byla jsem překvapená, jak jsou některé děti nastydlé a kašlou jako o život a když při vstupu paní učitelka jejich maminky upozorňovala, že nemocné dítě do kolektivu nepatří, maminka pravila: Ale on chtěl do školky! Copak záleží na tom, kde chce nebo nechce dítě být, když je evidentně nemocné?!

S nemocnými dětmi (resp. s jejich rodiči) tuto problematiku řešíme už dlouho a je to, bohužel, zřejmě nekonečný příběh. Chápeme, že doba je těžká, tlak na rodiče v práci mnohdy neúnosný a ošetřování dítěte v nemoci dnes není moc moderní, takže když není po ruce zrovna schopná babička, řídí se situace heslem: Něco mu dáme, aby neměl(a) teplotu, a on(a) to tam nějak přežije. Ale to je velký omyl! Učitelka má plné právo evidentně nemocné dítě odmítnout přijmout do kolektivu, protože ona je zodpovědná především za zdravé děti. A pokud se dítě ráno jeví zdravě a během dne se nemoc projeví v plné síle, okamžitě kontaktujeme rodiče, aby si dítě vyzvedli. Pokud má dítě průjem nebo teplotu nebo zvrací, minimálně 2 dny do kolektivu nesmí – i v tomto případě může učitelka dítě nepřijmout. Je velkou chybou rodičů, že svou snahu nevidět nemoc dítěte maskují zaklínadlem Ale on(a) chce do školky! V takové situaci dítě nerozhoduje, co chce a kde bude, protože rodiče jsou za své dítě plně zodpovědni, zodpovídají i za jeho zdravotní stav a proto je na nich dítěti vysvětlit, že je nemocné a do školky nemůže. Zajímavé je, že v takovýchto případech se (někteří) rodiče odvolávají na to, že dítě do školky CHCE, i když mu není dobře, ale když se situace obrátí a dítě do školky NECHCE a přitom je zdravé, veselé a maminka spěchá do práce, pak jde demokracie stranou a maminka si správně prosadí svou - ,,do školky půjdeš ať chceš nebo ne". Najednou to jde vysvětlit dítěti, že maminka jde do práce a dítě do školky, takhle to prostě funguje. Ale vysvětlit dítěti, že je nemocné, takže do školky nepůjde, ať chce nebo ne, protože by nakazil ostatní kamarády a necítil by se tam dobře, to bývá, bohužel, pro některé rodiče velký problém Zamračený .

Zdaleka se nám nepodařilo odpovědět na všechno, co Vás ohledně naší školky zajímá, snažili jsme se vybrat ty nejaktuálnější dotazy, ale nebojte, v některém z příštích čísel Zpravodaje se určitě rádi vrátíme k tomu, co by Vás zajímalo a co byste potřebovali vědět, aby Vaše dítě bylo v naší školce jen a jen spokojené. Pište, volejte, emailujte, obraťte se na Radu rodičů a určitě Vaše připomínky a náměty vyřešíme. Těšíme se na Vás Usmívající se!
Vaše učitelky MŠ Fučíkova Police nad Metují

Vydáno | Z Polického měsíčníku

← Starší Novější →