Nástěnka

Informace k zápisu dětí do MŠ na školní rok 2020-2021

Přes všechna opatření a nouzový stav má školka naplánovaný zápis do MŠ na školní rok 2020-2021. Pokud budou platit nařízení vlády i v květnu, proběhne zápis pouze elektronickou formou.
Den otevřených dveří, naplánovaný na 7. 4. 2020, se ruší.

MŠ má k dispozici elektronický předzápis, proto Vás žádám, abyste tuto formu využili. Tento elektronický předzápis bude spuštěn již od 20. 4. 2020 do 1. 5. 2020. I když je na letáku uvedeno, že se musíte 4. 5. 2020 dostavit se žádostí osobně, formu elektronického předzápisu budeme považovat za přijatou i bez Vaší osobní účasti, protože předpokládáme, že v době zápisu budou platit ještě omezení nařízená vládou. Žádost (ke stažení zde v sekci Dokumenty)  potvrzenou od praktického lékaře zašlete, prosím, do MŠ poštou na adresu: MŠ Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují nebo emailem na mspolice@email.cz a kdo má možnost, může zaslat i datovou schránkou na adresu 3q3uwa3.

Podrobný návod, jak postupovat, naleznete na stránce elektronickypredzapis.cz.
Ke stažení:  informační leták pro rodiče

Skutečné datum Zápisu do MŠ bude zveřejněno podle aktuální situace.

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

  1. žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22,
    dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50)
  2. občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště
  3. rodný list dítěte
  4. vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)
  5. oznámení o individuálním vzdělávání

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Podle § 34 Školského zákona se přijímají děti zpravidla ve věku 3-6 let. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním
pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy. Rozhodnutí probíhá ve správním řízení bezodkladně,
nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

Kritéria pro přijetí dětí:

  1. děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období 1. 9. 2020 do 31. 8.2021 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
  2. děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku
  3. přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují

Všechny dotazy ohledně zápisu do MŠ Vám ráda zodpovím na telefonu 733 539 979 nebo na emailu mspolice@email.cz.

Ředitelka školy Dana Baláková

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

← Starší Novější →