Kalendář MŠ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád že vyhovuje popř. nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují

Seznam uchazečů:

uchazeč    výsledek řízení

001           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
002           nepřijat/a
003           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
004           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
005           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
006           nepřijat/a
007           nepřijat/a
008           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
009           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
010           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
011           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
012           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
013           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
014           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
015           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
016           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
017           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
018           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
019           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
020           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
021           nepřijat/a
022           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
023           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
024           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
025           nepřijat/a
026           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
027           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
028           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
029           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
030           nepřijat/a
031           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
032           nepřijat/a
033           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
034           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
035           nepřijat/a
036           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
037           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
038           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
039           nepřijat/a
040           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
041           nepřijat/a
042           přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců

Na začátek stránky

 

Vydáno | Kalendář MŠ

← Starší Novější →