Nástěnka

Zápis ze schůzky rodičů na 1.budově ze dne 1.10.2020

MŠ v září:

K 1. 9. 2020 máme zapsaných 86 dětí – předškoláků je 36, z toho 8 dětí s OŠD, 16 dětí 2-3 letých.

Vzděláváme 5 děti se SVP a také 3 děti cizinců.

Projekty

 „Obědy do škol“ – využívá 5 dětí

„ Šablony III“využito na personální podporu školního asistenta na 50 % úvazku na 15 měsíců – jeho náplní je práce a komunikace s rodinami dětí se SVP. Vypracovává individuální vzdělávací plány, řeší administrativu a komunikaci s PPP, SPC, klinickými logopedy a psychology.

Legislativa a změny v ŠVP a školních a vnitřních řádech

 • Dvouleté děti nemají na přijetí do MŠ právní nárok
 • Distanční vzdělávání v době uzavření MŠ bude povinné pro děti v posledním roce před nástupem do školy – tato úprava je zakomponována do školního řádu
 • Manuál MŠMT k provozu škol od 1. 9. 2020 - je zveřejněn na našem webu a zároveň tam je úprava manuálu pro provoz naší MŠ. MŠ nebude přijímat děti s rýmou, kašlem, teplotou, opary, průjmem atd. Rodič s takto nemocným dítětem zůstává doma, zkontaktuje se telefonicky s dětským pediatrem a domluví další postup. Po domluvě s MUDr. Výravskou bude vystaveno rodičům potvrzení, že dítě může s rýmou do MŠ pouze v případě rýmy chronické a alergické.
 • ŠVP – zůstává stejný, drobné změny mají jednotlivé TVP

Investice, opravy

 • Interaktivní podlaha
 • V době uzavření MŠ byl vymalován suterén na 2. budově, sklady potravin, zeleniny, úklidová místnost a prádelna
 • V tělocvičně jsme vyměnily staré plechové garnyže za nové dřevěné

Omlouvání dětí

Naše MŠ

Předškolní děti v povinné docházce jsou rodiče povinni omluvit  z důvodu nepřítomnosti v MŠ buď písemně na omluvný list, který je k dispozici v šatně anebo přes internetový portál Naše MŠ blízká . Tuto aplikaci ale mohou využívat k omlouvání i děti mladší. Celá aplikace prošla výraznou změnou, aby byla uživatelsky mnohem praktičtější a přehlednější . Zákonní zástupci již nemusejí provádět registraci a vyhledávat si mateřskou školu. Jak to tedy funguje?

- z aplikace Správa MŠ sekce Matrika  se nám načtou děti do aplikace  Naše MŠ
- zákonným zástupcům založíme účty,Vaše přihlašovací jméno jste dostali v papírové podobě
- heslo k účtu Vám poté bude zasláno SMS zprávou – až se rodiče všichni přihlásí
- zákonný zástupce se bude moci ihned přihlásit do svého účtu, pro který již bude mít takzvaně napárováno své dítě, takže ihned může začít využívat všech funkcí. V aplikaci

Zákonní zástupci mohou aplikaci využívat ve webovém prostředí www.nasems.cz a nebo si ji rovnou stáhnout do svých telefonů (App Store, Google Play).

www.stravams.cz

Co se týká omlouvání stravy, omlouváme se za zmatky, které nastaly po 1. září.  Změny v systému , jako je přijetí nových dětí  a přeřazení stávajících dětí do tříd bylo možné až 31.8. odpoledne, protože technik ze softwarové firmy přijel takto na poslední chvíli.

Nové děti si rodiče měli přihlásit sami, ale jelikož tak někteří učinili, jiní neučinili, musela vedoucí ŠJ  1.9. všechny děti nejprve odhlásit a pak regulérně přihlásit. Tím anulovala vše, co bylo nastaveno před 31.8. Pokud byste ještě objevili nějaký problém, nebojte se přijít a řešit společně s námi. MŠ objednala nový program, který okamžitě Vaši platbu zaplacenou v bance převede do systému ( řádově bude fungovat asi za měsíc).

Nyní prosíme rodiče, aby si přihlášení a odhlášení stravy kontrolovali, jelikož se pak nemůžeme dopočítat počet strávníků na svačiny a oběd. Jiný počet vykazuje www.strava a jiný počet skutečnost.

Personální změny – paní učitelka E. Kapuciánová ve třídě Berušek nastoupila místo p. Hoffmannové, která odešla na MD. Paní Fulková byla částečně převedena na pozici chůvy do Zvonečků a místo ní na částečný úvazek nastoupila p. M. Šolcová. Od října  přijmeme paní B. Trojtlovou na pozici asistentky pedagoga do třídy Berušek.

Rada rodičů:

Za třídu Sluníčka byli zvoleni: Bydžovská, Zítková, Šumberová
Za třídu Zvonečky byli zvoleni: Kozmanová, Valchařová 

Plánované akce na 1. pololetí

Všechny akce se budou odvíjet od hygienicko epidemiologických opatření.

 • 5. 10. – Krakonošova houbovka – divadlo Úsměv
 • 11. 11. 2020 – divadlo Matýsek  - „ O pyšné žirafě“ – přesunuto z března
 • 23. - 24.11 – vánoční výstava v MŠ ve spolupráci s ostatními školkami
 • 4.12. -  Čert s Mikulášem v MŠ
 • besídky :  15. 12.  - Sluníčka, Berušky,
 •                17. 12. – Zvonečky, Kopretiny
 • nadílka: 16. 12. – Sluníčka, Berušky, 18. 12.  - Kopretiny, Zvonečky
 • 9. 2. 2021 – Bába chřipka – divadlo Úsměv
 • 16.2. - karneval – volné téma 

Organizační informace:

 • Chválím rodiče především malých a nově nastupujících dětí, že pomohli svým dětem s adaptací a délku pobytu dítěte uzpůsobili potřebám dětí. Tím jsme se vyvarovali tomu, že dítě prožívá v MŠ traumatické chvíle a nese si s sebou následky po zbytek celé docházky do MŠ.
 • Pokud u Vás dojde ke změně trvalého pobytu, pojišťovny, telefonního čísla, ihned nás informujte.
 • Je důležité, aby alespoň 1 rodič byl dostupný na telefonu v případě úrazu nebo onemocnění dítěte.
 • Všechny informace o dění v MŠ najdete na webu mspolice.cz – na nástěnce, kde jsou aktuální informace (pozor dejte na ikony tříd). Dále zde najdete veškeré dokumenty MŠ (Školní řád, ŠVP, Vnitřní řád školní jídelny aj.). Ve fotogalerii najdete fotky z různých činností jednotlivých tříd.
 • Prázdninový provoz – organizaci školního roku 2020-21 najdete v šatně na nástěnce a na webu školy v dokumentech. Prázdninový provoz je problematický obzvláště pro malé děti, protože v tyto dny spojujeme provoz tříd a ve třídě nebývá jejich třídní učitelka, vždy pracují učitelky, které si potřebují dočerpat dovolenou. Některé méně adaptabilní děti s tím mívají velký problém. Vždy prázdniny avizujeme dopředu a zjišťujme počet dětí, služby učitelek tak 3 dny dopředu.
 • Dávejte dětem do šatny náhradní strojení. Všechno strojení prosím podepište – tepláky, pyžama, trika, boty……
 • Po schodech do třídy Sluníček a dolů k botníkům chodíme zásadně v bačkůrkách – jde o vytvoření návyku dítěte z důvodu bezpečnosti
 • Pokud budou mít děti na ven punčocháče, nechte jim je již ráno na sobě
 • Nedávejte dětem prstové rukavice pokud si je dítě neumí samo obléknout. Prosíme, aby rukavice byly dostatečně dlouhé přes zápěstí a pohodlné pro úchop s druhým kamarádem na vycházce.
 • Do MŠ nenosíme žádné hračky, nyní již ani plyšáky na spaní plyšáky z hygienických důvodů !!
 • I doma sledujte správný úchop lžíce, starší děti mohou používat i příbor
 • Pokud dítě omlouváte na strava.cz, jsme rádi, když nám zavoláte i do třídy
 • Rodiče mohou omlouvat dítě na nasems.cz, ale tento web neslouží k omlouvání stravy
 • Problematické oblasti v podmínkách MŠ dané školním řádem - nemocné dítě v MŠ, prázdninový provoz, vši  -   Školní řád. – rodičům předány letáky, kdy dítě do MŠ přivést a kdy ne
 • Do školního řádu jsme museli z důvodu ochrany majetku dát zákaz pobytu dětí na školní zahradě v době příchodu a odchodu dětí do MŠ a z MŠ

 V Polici nad Metují dne 1. 10. 2020

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →