Jsme zde po prázdninové přestávce, a to v plném nasazení (z č.10/2012)

Prázdniny byly pryč, než by se řeklo ,,švec" a my jsme zahájili další nový školní rok.

Do ,,velké" školy jsme odeslali 32 předškoláčků, šikovných, poslušných, vzorných a natěšených, kterým jejich nadšení a elán určitě dlouho vydrží. 1 předškoláček s námi zůstal ve třídě Berušek z důvodu odkladu školní docházky. Z této jednoduché matematiky vyplývá, že nových dětí jsme přijali 32 v rámci Zápisu k předškolnímu vzdělávání a POZOR!! – vzhledem k drobným změnám a přesunům během prázdnin a září jsme přijali i děti, které původně přijaty být nemohly, protože pro ně neměla MŠ místo, takže v současné době jsou v naší školce na sídlišti přijaty všechny děti k předškolnímu vzdělávání, které se zúčastnily Zápisu do MŠ!

Novinkou pro děti je ve třídě Berušek úplně nová krásná umývárna s novými záchody, pro mladé (malé) muže máme i pisoár, a ostatní třídy se těší, že časem dojde možná i na ně...

Rozjezd nové děti zvládly na výbornou. Ze začátku jsme si, pravda, trochu poplakali, občas se i někdo zavztekal , dupací děti si na protest zadupaly, ale to my chápeme, protože odloučit se od maminky, která spěchá do práce, je někdy dost náročné,( zkuste si to taky, copak to jde, rozloučit se s maminkou a mít u toho kamennou tvář?). Velmi oceňujeme snahu maminek o samostatnost jejich dětí při jídle – letos poprvé po dlouhé době děti nekrmíme.

A protože my ve školce jsme jako pilné včeličky, stihli jsme zorganizovat i první schůzky rodičů na obou budovách. Paní ředitelka seznámila rodiče se všemi závaznými dokumenty, podle kterých se práce v MŠ musí řídit, zopakovala systém odhlašování obědů a informovala rodiče o všech akcích, které nás v nejbližší době čekají – např. říjnová návštěva předškoláků v MŠ v polské Swidnici, přednáška psycholožky p. Rejtharové, návštěva logopedky z SPC Náchod a pro veselou náladu nás i dětí přijede Kabaret Honzy Petráše. Rodiče se mohli zeptat na všechno, co potřebují a chtějí vědět, zkrátka jsme si navzájem vyjasnili vše, co bylo potřeba. A pro rodiče, kteří se nemohli schůzky zúčastnit, přinášíme informaci o nejvíce diskutovaných problémech:

Otázka: Musí děti v MŠ po obědě spát? Nešlo by pro ně zorganizovat program, aby si mohly místo spaní hrát?

Odpověď: Děti po obědě v MŠ spát nemusí, v režimu dne máme slovo odpočinek.. Odpočinek je pro děti předškolního věku důležitý, protože dopolední program v MŠ je poměrně akční a temperamentní, proto je dobré, když děti mají tímto způsobem možnost zklidnit se a odpočinout si. Navíc většina dětí usne naprosto přirozeně, ačkoliv maminky často tvrdí, že ,,od dvou let nezamhouřil(a) oko". Je to právě tím, že dítě se dopoledním programem v MŠ unaví a pak je naprosto přirozené, že si potřebuje odpočinout. Nejvíc odpočinek potřebují děti hyperaktivní, protože jejich nervová soustava je víc citlivější a odpočinek po obědě je nenásilná a přirozená forma zklidnění.

Hrát si místo odpoledního odpočinku děti nemohou, protože školka nemá tolik zaměstnanců, aby zajistila 1 učitelku pro dozor u odpočívajících dětí a další sílu na hlídání dětí, které si místo odpočinku hrají. A obojí v jedné místnosti provozovat vážně nelze tak, aby se děti navzájem nerušily. V současné době je situace taková, že jsme vůbec rádi, že můžeme zajistit bezpečnost dětí při vycházce překrýváním pracovní doby 2 učitelek.

Otázka: Je nutné, aby se děti na odpolední odpočinek převlékaly do pyžamek?

Odpověď: Nutné to je z hygienického hlediska. Hygienické standardy v MŠ jsou vysoké a kontroly z Hygieny je pečlivě kontrolují a hlídají. Není proto možné, aby dítě šlo odpočívat ve stejném oblečení, ve kterém si celé dopoledne hrálo, cvičilo, malovalo nebo modelovalo a jedlo. Je potřeba vzít v úvahu, že předškolní děti si většinou hrají na podlaze, a i když ve školce máme čisto a v herně máme koberce, je nutné se do peřinek převléknout do pyžamka.

Otázka: Jak probíhá logopedická péče v MŠ?

Odpověď: Logopedie v MŠ začíná návštěvou logopedky z SPC Náchod, která provede u dětí depistáž a základní vyšetření řeči. Děti na toto vyšetření doporučují po dohodě s rodiči paní učitelky, které dokáží dost přesně odhadnout, kdy se u kterého dítěte začíná ozývat vada řeči, i když rodičům to tak nepřipadá. Na vyšetření doporučujeme děti od 4 let, ale pokud se jedná o evidentně těžší vadu řeči, lze doporučit vyšetření i dřív. Na základě tohoto vyšetření a depistáže vypracuje paní logopedka podrobnou zprávu, a poté se mohou rodiče rozhodnout, kde bude náprava řeči jejich dítěte probíhat – máme možnost zajistit logopedickou prevenci na naší MŠ (p.Cvikýřová) nebo v Základní škole u p. Řehákové. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách .

Tolik pro Vaši informaci z rozjedu naší MŠ. Sledujte pečlivě naše webové stránky a pokud budete mít nějaký dotaz, nebojte se a ptejte se - paní učitelek, paní ředitelky, napište e-mail, zavolejte...Vaše připomínky jsou pro naši práci důležité a nikdy se nestalo, abychom se všichni nějak nedomluvili. Mějte se krásně!

Vaše učitelky z MŠ Police n. M. Fučíkova

Na začátek stránky

Vydáno | Z Polického měsíčníku

← Starší Novější →