Téma vývoje řeči u předškolních dětí (z č.11/2012)

...dnes společně s Vámi chceme navázat na téma, jemuž jsme se věnovali v jednom z minulých čísel Polického měsíčníku. Jedná se o téma vývoje řeči u předškolních dětí. Každý rok totiž přibývá dětí s nejrůznějšími vadami řeči, což opět potvrdilo letošní logopedické vyšetření, které v naší MŠ provedla paní Mgr. Nemešová ze Speciálněpedagogického centra v Náchodě.
V minulém článku, věnovaném logopedii, jsme se zaměřili hlavně na zodpovězení otázky PROČ vady řeči vznikají a ČÍM se, bohužel, u dětí fixují, takže je nutná odborná náprava řeči. Jistá nejmenovaná maminka se paní učitelky zeptala:
,,Moje dítě má vadu řeči také, a to mu denně čtu před spaním pohádky a ani na něj moc nešišlám, jen někdy při mazlení, jak je to potom možné?"

Milá maminko (milé maminky), pro Vás všechny jsou určeny následující řádky o tom,
JAK můžete svému dítěti pomoci, aby se jeho řeč správně vyvíjela:
- čtěte svým dětem! A to nejen pohádku před spaním, ale i kdykoli během dne, kdy máte sebemenší chvilku času. Čtěte SPOLU, prohlížejte si obrázky, povídejte si o tom, co je na obrázku, čtěte si knihy nebo časopisy pro děti s tzv. ,,malovaným čtením" (kousek věty písmem a kousek v obrázcích), podporujte dítě ve snaze mluvit, i když slova vyslovuje mizerně (dítě řekne: To je ondanda – maminka odpoví: Ano, to je ondatra, čímž dítě nenásilně a nenápadně opravuje). Důležité je, že dítě se do čtení a tím pádem i do mluvení aktivně zapojuje, což při pohádce před spaním nemusí být tak docela pravda – děti jsou po celodenních aktivitách mnohdy tak unavené, že čtenou pohádku vnímají spíš jako kulisu k usnutí, obsah pohádky jim uniká a než Jeníček s Mařenkou zabloudí v lese, dítě spí.
V takovém případě je úplně jedno, jestli dítěti místo pohádky recitujete Svatební košili od K. J. Erbena nebo životopis Rin Tin Tina, s budováním slovní zásoby u dětí to má však pramálo společného.
- říkejte si se svými dětmi básničky, říkadla, vytleskávejte do rytmu slabiky, napodobujte pohybem děj básničky! Jistě, na veřejnosti ve větší skupině lidí nebude asi nejvhodnější předvádět pohybem děj některých říkadel (Spadla moucha do capoucha apod.), ale pokud si dítě spojí básničku s pohybem, snáze si ji zapamatuje.
- Opravujte u dítěte tzv. dysgramatismy, když dítě netvoří větu mluvnicky správně. Pravda, někdy je to velmi, velmi těžké (a poličtí patrioti nám jistě prominou prominou), protože když se někde sto let říká Máme doma kluci (místo Máme doma kluky), Bydlíme na Petrovicích (místo Bydlíme v Petrovicích) nebo Šla na druhou budovu (místo do druhé budovy, pokud nešla na střechu), jsou tyto dysgramatismy tak zažité, že nikoho ani ve snu nenapadne, že by snad něco bylo v nepořádku. Holt nářečí je nářečí…
- Rozvíjejte u svého dítěte slovní zásobu! Tvořte zdrobněliny podstatných jmen (Velké jablko – malé jablíčko, velká bota – malá botička…), stupňujte přídavná jména (velký – větší – největší, hodný – hodnější – nejhodnější), pojmenovávejte si společně barvy, zaměřte se na hlásku na začátku a na konci slova, apod.
- Rozvíjejte sluchové a zrakové vnímání u dětí! Uslyšíli dítě výrazný zvuk, na který reaguje, využijte této situace k rozvoji fantazie (co to asi bylo? Co se asi tak stalo?), stejně tak využijte situace, kdy dítě vidí něco, co dosud nevidělo a je tím plně zaujato (bagr v akci,
kočička na stromě, apod.).
- Na dítě nešišlejte! A nedopusťte, aby na dítě šišlaly a ňuňaly babičky a tetičky, láska k dítěti se při mazlení může obejít i bez toho, navíc nebudete riskovat, že si dítě šišláním špatně zafixuje hlásky, které by jinak vyslovovalo bez problémů.
- Držte se pokynů logopedické asistentky! Ta přesně ví, které hlásky má Vaše dítě špatně vyvozené, jakým artikulačním cvičením lze dosáhnout nápravy a opakováním kterých slov se hláska vyvodí správně.
- V případě nějakých nejasností nebo nesrovnalostí se s důvěrou obraťte i na paní učitelky, které spolehlivě odhalí logopedické vady i v případě, že rodiče žádnou odchylku v řeči svých dětí neslyší. Navíc Vám paní učitelky i doporučí materiály, se kterými můžete řeč svého dítěte správně rozvíjet. Přejeme Vám mnoho krásných a vtipných chvilek při budování slovní zásoby Vašeho dítěte a těšíme se s Vámi na shledanou za měsíc.

Vaše učitelky z MŠ Police n. M. Fučíkova

Vydáno | Z Polického měsíčníku

← Starší Novější →