Nástěnka

Zápis ze schůzky rodičů konané dne 12.9.2013 - 2.budova

Schůzka rodičů začala prohlídkou nově vybudovaných eko center na školní zahradě.

Rodiče byli seznámeni s tím, jaké činnosti budou děti na zahradě vykonávat, že se nejedná pouze o činnosti hrové, ale hlavně vzdělávací. Dále byli vyrozuměni o tom, že děti budou pracovat s hlínou, vodou, pískem, s nářadím apod., a proto je nutné, aby měly děti na tento pobyt venku vhodnou obuv a oblečení. Vstup na školní zahradu je rodičům i dětem běžně zakázán, na zahradu budou moci rodiče jít se svými dětmi jen v případě, že budou písemnou zprávou na dveřích školy informováni o tom, že na zahradě je něco, co děti zvládly udělat, vypěstovat apod. a proto vyjímečně lze s dětmi odpoledne zahradu navštívit. Dále pak bude zahrada sloužit pro akce pořádané MŠ s rodiči.

MŠ bude od října zapojena do projektu firmy AGRO Česká Skalice, která po vypracování vzdělávacího projektu podporuje činnosti dětí sponzorsky - bližší informace najdete na www.malyzahradnik.cz. Naše MŠ zpracovává projekty k tématům „Vánoční strom“, Koloběh v přírodě, Kytička pro maminku, Jarní osení, dále starší děti – Kulihrášek a ml. Dětí Krakonošova zahrádka“.

Další investice a opravy:

Ve třídě Kopretin byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení – umýváren a WC pro děti (125 000,-Kč).

Do školní jídelny byl zakoupen nový konvektomat na vaření, dušení a pečení potravin v hodnotě 175 000,- Kč.

Školní vzdělávací program a třídní vzdělávací program

- bude upraven - jeho kompletní úpravu najdete na webových stránkách MŠ
v průběhu měsíce října, třídní vzdělávací programy jsou průběžně aktualizovány
v šatnách na nástěnkách pro rodiče.

Školní řád

Upozorňuji rodiče, aby se dobře seznámili se školním řádem školy - k dispozici na webových stránkách MŠ a v písemné podobě na nástěnce u vchodu do každé budovy. Letos je změna v příchodu do MŠ – 1. budova v 8.30 hod. a 2.budova již v 8.00 hodin. Dále upozorňuji rodiče na to, že jsou povinni své děti z MŠ vyzvedávat včas a to jak po obědě, tak hlavně v odpoledních hodinách, tj. v 16.00 hodin, jinak jim hrozí sankce ukončení docházky do MŠ z důvodu porušení školního řádu.

Nadstandardní aktivity

1) Pro předškoláky plavání – bude probíhat od dubna do června 2014 – přibližná cena 650,- Kč – za nepřítomnost dítěte se peníze nevrací
2) Logopedické depistáže přímo v MŠ p.Mgr. Y. Nemešovou ze SPC Náchod

Výhodou je, že rodiče nemusí absolvovat s dítětem cestu do Náchoda a vyšetření probíhá v prostředí dítěti známém - v MŠ. Na tuto depistáž navazuje individuální a integrovamá péče o dítě se speciálně vzdělávacími potřebami.
18.9.2013 v 8.00 hod. – děti z 2. budovy
17.10. – děti z 1. budovy

K vyšetření je třeba žádost o vyšetření, informovaný souhlas rodičů a souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů. Vše potřebné včetně dalších informací se dozvíte od svých třídních učitelek. Pokud budete pokračovat v logopedické péči u p. Cvikýřové u nás v MŠ, je třeba to oznámit třídní učitelce. Za kopírování všech potřebných tiskopisů a zpráv Vám z fondu rodičů bude strhnuto 2 Kč za 1 papír.

3) Kroužky budou pokračovat za stejných podmínek jako v loni od měsíce října do konce května, zájemci se mohou hlásit u třídních učitelek. Počet dětí v kroužcích je omezen. Prosím rodiče, aby přihlášky do kroužku brali s rozumem, tzn. přihlásit dítě, jen pokud o daný kroužek projeví zájem, nepřetěžovat dítě velkým množstvím kroužků a aktivit.

Výtvarné odpoledne bude každé liché pondělí od 12.30 – 13.30 hodin (100 Kč na materiál)

AJ s jógou - sudé úterý od 12.30 – 13.30 hodin.. Na angličtinu nebudou přijímány děti s vadou řeči.

Nově bude na žádost rodičů na stránkách MŠ aktualizováno učivo z angličtiny.

Nově bude hudební kroužek nikoliv po 14 dnech, ale každý týden a to vždy ve středu od 15 – 16 hodin, protože výuka po 14 dnech byla pro děti nedostačující..

Flétnička bude ve čtvrtek ráno od 7.30 – 9.30 hodin - individuálně, či skupinově, podle počtu dětí, za tento kroužek se platí pouze jednorázový vklad 50,- Kč na kopírování materiálů (rodiče hradí učebnici - asi 195,-Kč), děti si přinesou sešit 440,- a flétničku YAMAHU)

Za ostatní kroužky se platí 40,- Kč za lekci + jednorázový vklad na kopírování materiálů. Peníze se vybírají 3 x ročně po čtvrtletí, za nepřítomnost dítěte se peníze vrací, popř.po dohodě s rodiči použijí na další čtvrtletí.

4) Cvičení s Martinou – v úterý od 15,30 do 16.30 hodin

Toto cvičení je určeno dětem od 1,5 do 3 let, které nenavštěvují MŠ

5) Přednáška o školní zralosti se koná 28.11.2013 ve třídě Berušek od 16.00 hodin – prosíme účast rodičů bez dětí. Tato přednáška je určena i pro rodiče, které nemají v letošním roce přímo předškoláka, ale tato problematika je zajímá.

Třída Berušek:

 • Žádáme rodiče, aby dětem zakoupily kapsičkový penál na pastelky a pastelky 12 barev i s ořezávátkem – budou je mít u sebe v zásuvce
 • V říjnu se chystáme na návštěvu do polské Swidnice . Pokud chcete, aby s námi Vaše dítě vycestovalo, je nutné mít potřebné cestovní doklady. Pokud nechcete dítěti výjezd povolit anebo nemáte cestovní doklady , je třeba si ditě buď omluvit a nebo si vyjednat přesun dítěte do jiné třídy.
 • Děti s OŠD potřebují dle doporučení PPP pracovní sešit na grafomotoriku, p. učitelka Šimková je ochotna zakoupit tento sešit v Náchodě za 69,-Kč – pokud jej doma již nemáte

Třída Kopretin:

 • Z fondu rodičů bude strženo 30,- Kč na pracovní listy a jejich kopie

 • Čištění zubů děti zvládají dobře, na rozdíl od Berušek zatím pastu na kartáčky dávají p. učitelky , později bude pověřena služba

Obě třídy prosí, aby:

 • děti měly vhodné oblečení a obuv na pobyt venku v přírodě – měly by mít vhodnou pohodlnou obuv na pobyt venku (ne střevíčky atp.) a navíc gumáky
 • kdo ještě nedonesl kapesníky a toaletní papíry, prosíme o ně
 • totéž se týká poplatků 200,-Kč fond rodičů
 • kontrolujte správné úchopy tužky, nůžek
 • Nenoste svým dětem do MŠ žádné hračky !!!!! Pouze na „Den hraček“, o kterém budete včas informováni, pozor - tř. Berušek a Kopretin nemá „Den hraček“ ve stejný den!
 • rodiče mají možnost si sjednat schůzku s ředitelkou školy nebo s třídní učitelkou, aby se dozvěděli informace o výsledcích vzdělávání vašeho dítěte v MŠ, popř. k řešení jiných závažných problémů
 • prosíme rodiče, aby ráno při příchodu do třídy navázali oční kontakt s učitelkou a hned neutíkali , protože jim občas někdy potřebuje učitelka sdělit nějaké informace

Informace Mudr. Výravské ke zvýšenému výskytu podráždění mozkových blan na Náchodsku

Jedná se o virové onemocnění. Má nejasné příčiny a první příznaky jsou podobné virovému onemocnění - bolesti hlavy, zvracení, nevolnost, zvýšená teplota, únava, nachlazení. V akutních případech bolest svalů. Inkubační doba je 1 -2 dny. Prevence ani očkování není. Na Náchodsku bylo s podezřením na tuto nemoc hospitalizováno 6 dětí, podráždění mozkových blan se potvrdilo u 2 případů. Apeluji o to více na rodiče, aby své děti neposílali do MŠ nemocné, nachlazené, unavené…….. prostě s jakýmikoli příznaky začínající nemoci. Jedná se v první řadě o zdraví Vašeho dítěte, ale o zdraví všech 103 dětí navštěvujících MŠ.

Stravování, poplatky, přeplatky

Přeplatky budeme vracet na Váš účet v průběhu měsíce září. Připomínám rodičům předškoláků, aby si snížily platby na školku o 300,- Kč – neplatí již školné. Naopak rodiče dětí s OŠD platí zvýšenou sazbu stravování a také školné 300,-Kč.Ceník stravného a školného najdete na www. stránkách školy, ve školním i provozním řádu MŠ a na nástěnce pro u vchodu do MŠ .

Dále žádáme rodiče, kteří si vyzvedávají obědy v 1. den nemoci dítěte v kuchyni, aby si na tento oběd přinesli vyhovující nádoby – jídlonosiče, ne misky a sklenice, které jsou špatně uzavíratelné a nevyhovující.

Do Rady rodičů byli zvoleni zástupci:

- Za Kopretiny: p. Šedková , p.Pohlová, p. Mitterwaldová , p.Krejčová
- Za Berušky: p. John, p.Dvořáková, p.Hrušková

V Polici nad Metují
dne 13.9.2013, zapsala: D.Baláková

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →