Nástěnka

foto krouzky

Povídání s opičkou Jájou

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Kroužky

celá MŠ

Potvrzení o výši zaplaceného školného

Vážení rodiče, MŠ bude v průběhu ledna vystavovat potvrzení o výši zaplaceného školného v roce 2021 k uplatnění slevy na daních.

O vydání tohoto potvrzení můžete požádat prostřednictvím svých třídních učitelek, emailem na adrese mspolice@emial.cz nebo na telefonu 733 539 979.

Uveďte prosím pouze informaci, kdo z rodičů bude žádat, zda matka nebo otec.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

třída Zvonečky

Hračky od Ježíška

V pondělí 10.1.2022 si mohou děti do školky přinést 1 hračku, kterou dostaly od Ježíška.

Rodiče, prosíme dohlédněte na to, aby to byla hračka, která se lehce nerozbije a neobsahuje spoustu malých dílků.

Děkujeme, Zvonečky.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Zvonečky

celá MŠ

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že od 1. 1.2022 dochází ke zvýšení školného z důvodu rostoucí inflace a s tím souvisejícím růstem neinvestičních výdajů školy.

Pokud platíte přes účet, je třeba zvýšit své zálohy od prosince 2021 o 100,-Kč.

Výše stálých plateb: platnost od 1.1.2022:

 

Děti s celodenní docházkou – 970,-Kč záloha na stravné a 500,-Kč na školné - celkem provedená platba 1470,-Kč

Děti s polodenní docházkou – 780,-Kč záloha na stravné a 500,-Kč na školné - celkem provedená platba 1280,-Kč

 

Děti předškolní s celodenní docházkou – 970,-Kč (školné neplatí)

Děti předškolní s polodenní docházkou – 780,- Kč (školné neplatí)

Děti s odkladem školní docházky se zvýšeným tarifem na stravné

Celodenní docházka: - záloha na stravné - 1060,-Kč (školné neplatí)

Polodenní docházka – záloha na stravné – 850,-Kč (školné neplatí)

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

třída Berušky třída Kopretiny

Videa z besídek

Třída Berušek a Kopretin postupně natáčela a natáčí průřez tím, co se děti od září naučily. Až bude video zpracované dáme rodičům odkaz na jeho shlédnutí.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Kopretiny , Berušky

celá MŠ

Neomlouvání stravy dítěte v MŠ

Upozorňuji rodiče, že se stále potýkáme s problémem neomluvení stravy dítěte v MŠ, což patří k základním povinnostem rodičů, dané školním řádem. Neomlouvání dítěte je kvalifikováno jako porušení školního řádu. Odhlášky stravy se provádí den předem v aplikaci www.strava.cz , nejpozději do 12:00 hodin. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ se pro účely stravování považuje za pobyt v MŠ, proto je i strava přihlášená na tento den účtována za běžnou cenu. Od druhého dne neomluvené nepřítomnosti dítěte v MŠ propadá cena stravného. Omlouvání na www.nasems.cz anebo telefonicky (zavoláním nebo sms zprávou) není odhláškou stravování.

Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti – nejčastěji nemoci – nelze včas odhlásit, mohou si pro ni rodiče přijít a to v době od 10:45 - do 11:00 hodin. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti.

Po 11:00 hodině již nebude strava vydána, jelikož paní kuchařka vydává stravu dětem přítomným v MŠ.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

celá MŠ

Provoz v době podzimních prázdnin

bude ve Sluníčkách.

Služby zajišťují paní učitelky:

Středa 27.10. – Hrušková, Vítková

Pátek 29.10. – Hrušková, Berková

Pedagogické asistentky: Geislerová,Frimlová

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Webináře pro rodiče

Speciálně pedagogická a rodinná poradna Pohodová rodina nabízí na listopad 2021 webináře pro rodiče

  • předškoláků: Pomoz mi připravit se na školu!
  • dětí s diagnózou vývojových poruch učení: Pomoz mi včas!
  • batolat: Pomoz mi nebát se světa!

Leták webináře ke stažení

Vydáno | Nástěnka

celá MŠ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

na vchodové vstupní dveře u obou budov školky bylo namontováno bezpečnostní zařízení, které vpustí do MŠ pouze osoby, které dostanou od nás očíslovaný přístupový čip.

Na čip vybíráme vratnou zálohu 100 Kč. Nahlaste si, prosím, u třídních učitelek, kolik čipů budete potřebovat.

Čip bude aktivován pouze na dobu příchodu a odchodu dětí do MŠ a z MŠ, což je:

- od 6.00 hodin do 8.30 hodin

- od 11.45 do 12.20 hodin

- od 14.00 až 16.00 hodin

Důrazně Vás žádáme, abyste nikoho cizího nepouštěli dovnitř a hlásili ihned učitelce, pohybující se osobu bez přístupového čipu.

Na systému probíhají ještě softwarové úpravy. O aktivaci čipů Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a doufejme, že tak zabráníme vstupu cizích osob do MŠ.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

třída Berušky

Jablíčkový týden

Prosíme, aby si děti donesly do MŠ 11.10.2021 označenou škrabku ( obyčejnou ).

Děkujeme

 

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky

třída Sluníčka

Podzimní výrobek

Prosím rodiče, aby s dětmi doma vyrobili z podzimních plodů malý výrobek, dekoraci, kterou s dětmi naaranžujeme do Krakonošovy zahrádky. Hotové výrobky noste od středy 29. 9. do 6. 10. Děkujeme za spolupráci. Sluníčka.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Sluníčka

celá MŠ

Hrátky s rytířem

Kroužek florbalu - Hrátky s rytířem, se v letošním roce neuskuteční z  personálních důvodů Klubu. Děkujeme za pochopení

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

třída Zvonečky třída Sluníčka

Podzim v MŠ

V týdnu od 20. 9. 2021 mohou děti přinést do školky na ukázku plody podzimu. (kukuřice, bukvice, žaludy, kaštany,...)

Děkujeme Zvonečky

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Zvonečky , Sluníčka

třída Berušky třída Kopretiny

DOCHÁZKA DĚTÍ DNE 27.9.2021

Rodiče, prosíme Vás o informaci,kdo příjde do MŠ dne 27.9.2021?

ZŠ v Polici nad Metují má ředitelské volno.

Zašlete SMS. Děkujeme.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky , Kopretiny

třída Berušky třída Kopretiny

Distanční výuka

Pro předškolní děti je distanční výuka povinná. Úkoly najdete v rubrice " DOMÁCÍ ÚKOLY". Splněné úkoly doneste do MŠ po ukončení karantény.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky , Kopretiny

třída Berušky třída Kopretiny

Testování dětí

Dovoluji si požádat rodiče, aby mi poskytli zpětnou vazbu výsledků testů dětí z důvodu dalšího rozhodování o délce uzavření provozu MŠ. Výsledky zasílejte na telefon 733 539 979 nebo na emailovou adresu mspolice@email.cz.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky , Kopretiny

třída Berušky třída Kopretiny

Zrušení třídní schůzky

Z důvodu uzavření třídy Kopretin a Berušek se ruší třídní schůzka 14. 9.  Také se ruší logopedická depistáž u předem domluvených dětí. Děkujeme

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Kopretiny , Berušky

třída Berušky třída Kopretiny

Uzavření třídy Kopretin a Berušek

Od zítřka 9. 9. se uzavírá třída Kopretin a Berušek z důvodu výskytu pozitivně testovaného dítěte na covid 19. Rodiče budou informováni sms zprávou o následných opatřeních.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové vydala tyto Informace pro zákonné zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Kopretiny , Berušky

třída Sluníčka

Plyšová hračka

V pondělí 13.9. si děti mohou do školky přinést svoji oblíbenou plyšovou hračku. Děkujeme Sluníčka.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Sluníčka

celá MŠ

Informace pro rodiče dětí, které nastupují 1.9. do školy

Prosíme rodiče, jejichž děti nastupují 1.9.2021 do 1. tříd základních škol, aby si nezapomněli zrušit trvalý příkaz na stravu do MŠ.

Děkujeme

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

celá MŠ

Přihlášení stravy

Vedoucí školní jídelny upozorňuje rodiče, aby si nezapomněli přihlásit na září stravu.

Děkujeme

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Zápis ze schůzky Rady rodičů ze dne 14. 6 .2021

V úterý 17.6.2020 se konala schůzka rady rodičů a vedení MŠ. Zápis ze schůzky si můžete prohlédnout zde ve formátu pdf.

Vydáno | Nástěnka

třída Zvonečky třída Sluníčka

Zvířata ze ZOO

V pondělí 7. 6. si děti ze Sluníček a Zvonečků mohou přinést podepsaného (nebo nějak označeného) plyšáčka "zvířátko ze ZOO". Děkujeme.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Sluníčka , Zvonečky

třída Berušky třída Kopretiny

BAREVNÝ TÝDEN

Milí rodiče, od 31. května budeme mít ve školce „Barevný týden“.

Prosíme, oblékněte děti do příslušných barev:

PONDĚLÍ- ČERVENÁ 

ÚTERÝ- ŽLUTÁ

STŘEDA- MODRÁ

ČTVRTEK-ZELENÁ

PÁTEK- OBLÍBENÁ BARVA

 

Děkujeme, učitelky z Berušek a Kopretin

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky , Kopretiny

třída Sluníčka

Fotografie maminky

Od pondělí 3. 5. si s dětmi budeme povídat o mamince, rodině. Dejte,prosím, dětem do školky foto maminky. Děkujeme. Sluníčka

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Sluníčka

třída Berušky

Foto s rodinou

V příštím týdnu - od 3. května - si budeme povídat o rodině. Prosíme, aby si děti přinesly fotografii sebe se svou rodinou. Nemusí být na fotografickém papíře. Moc děkujeme. Berušky

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky

Procházky v době koronaviru

Protože nám dnes děti ve školce říkaly, že by rády posbíraly zbytek úkolů z krabiček, tak necháme ješte tento týden krabičky rozmístěné.

Vydáno | Nástěnka

Podmínky otevření MŠ - testování dětí na COVID-19

Otevření škol od 12. 4. se řídí pokynem MZ – ze dne 6. 4. 2021
– viz. příloha Mimořádné opatření ve školách s 1. fází rozvolnění.

Další informace k testování dětí najdete na webu https://koronavirus.edu.cz/

Testování dětí:

Dítěti, které je žákem mateřské školy, se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, které mu bylo provedeno zákonným zástupcem v MŠ a který mu poskytla škola. Výsledek testu musí být negativní.

V naší MŠ budou na testování dětí dohlížet poučení zaměstnanci MŠ 2x týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek. Z tohoto důvodu je nutný v těchto dnech doprovod pouze zákonného zástupce. Test provede rodič dítěti sám. Na výsledky testu je třeba vyčkat asi 15 minut a teprve poté bude dítě přijato do MŠ. K testování se dostavte na 1. budovu a počítejte s časovým zdržením při čekání na výsledek testu. Děti v MŠ nemusí nosit roušky.

zobrazit celý článek...

Vydáno | Nástěnka

Skupiny dětí, které nastoupí do MŠ v pondělí 12.4.2021

Všechny předškolní děti ze třídy Berušek budou v jedné skupině. Třída bude fungovat od 6.30 hod.

Děti ze třídy Kopretin se musí rozdělit do dvou skupin.

1. skupina - třída Kopretin
- provoz od 6.00 hod
- pedagogové Kateřina Berková, Iveta Vítková
Seznam dětí :
Andrýs Jiří
Adamová Kristýna
Hauck Artur
Klíč Miroslav
Končický Maxim
Novotný Matěj
Nquyen Duc Ahn
Obst Matyáš
Rudolfová Nikol
Scholz Lukáš
Šrytrová Amálie
Vajsarová Eliška

2. skupina - děti budou ve třídě Sluníček
-
provoz v této třídě bude od 7.00hod.
- pedagogové Michaela Ficencová, Alena Hrušková
Seznam dětí :
Bydžovská Kateřina
Golová Sofie
Mucha Samuel
Nistorová Emilie
Prokop Tobias
Rus Samuel
Šenková Sofie
Šturmová Ema
Trojtlová Hana
Vajsarová Zita
Žiláková Eliška

Vydáno | Nástěnka

Zápis do 1. ročníku ZŠ Suchý Důl

škola Suchý DůlŘeditelka základní školy v Suchém Dole nás požádala o zveřejnění možnosti pro rodiče z Police zapsat své dítě v jejich škole. Bližší informace zájemci získají na stránce ZŠ a MŠ Suchý Důl.

Vydáno | Nástěnka

Procházka se skřítkem Jarníčkem

Připravili jsme si pro vás novou procházku plnou úkolů.

Jedná se o okruh cca 4km a vede od školky přes Klůček a zpět ke školce.

Na startu se seznámíte se skřítkem Jarníčkem a najdete zde další instrukce.

Vydejte se podél plotu směrem k firmě Hauk. Nezapomeňte se rozhlížet a hledat růžové mašle, které vám určí vaši další cestu. U každého úkolu je schovaný klíč.

Užijte si spoustu společné zábavy.

Vydáno | Nástěnka

Zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2021 - 2022

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2021-2022.

Ve školním roce 2021/2022 se bude povinná docházka, kterou stanoví školský zákon týkat dětí narozených 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a dětí s odkladem školní docházky narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015. Předškoláci, kteří do školky zatím nechodí, navštěvují dětskou skupinu nebo jiné zařízení, musí projít zápisem v mateřské škole, která je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Pak mohou nastoupit do MŠ k pravidelné docházce nebo zvolit tzv. individuální vzdělávání a zůstat ve svém původním zařízení. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a informační leták k elektronickému předzápisu do MŠ jsou dostupné ke stažení v rubrice „dokumenty školky“.

Elektronický předzápis bude spuštěn od 2. 5. 2021 do 14. 5. 2021
na stránce https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji

zobrazit celý článek...

Vydáno | Nástěnka

Procházky v době koronaviru

Na období od 21.3. do 11.4. jsme si pro vás připravili pár tipů na výlet s úkoly pro pobavení. Záleží pouze  na vás jak dosáhnete cíle, kde na vás bude čekat krabička s úkolem, který splníte na místě. Výlety nemusíte plnit postupně, jak jsou napsané.

Založte si s dětmi cestovatelský deník, do kterého si budete výlety zaznamenávat. Do deníčku vlepíte obrázek se splněným úkolem, který najdete v krabičce. Deníček vyzdobte dle vlastní fantazie (do deníčku můžete kreslit, lepit, zakládat suvenýry z výletů i fotografie). Do deníčku můžete zaznamenávat jakýkoliv váš výlet, nebo procházku i mimo námi naplánovaných. 

U plnění úkolů se můžete vyfotit nebo natočit, budeme rádi za zpětnou vazbu:-)

Krabičky jsou rozmístěné již v tuto chvíli všechny, takže je jen na vás kam kdy a zda vůbec vyrazíte.

Cíle našich výletů jsou: 

Červeňák - kaplička sv. Zdislavy - Nejlépe se k ní dostanete, když se za penzionem Adler před první bytovkou na Bělské ulici vydáte po asfaltové, a později polní cestě, nahoru. V dálce je po pár metrech vidět malá bílá kaplička. U kapličky je podél cesty řada jedenácti bříz, potom pokračují smrčky. Krabičku hledejte pod druhým smrčkem (počítáno od Police).

Čertovka - krabičku hledejte kolem skály nad pařezem pod mladým smrčkem

Kaplička na Hvězdě - krabička je schovaná v tunelu

Radešov - zajděte se podívat na koně. Na konci Radešova skoro u značky konec Police stojí růžový panáček s ukazatelem na "STATEK TILIA" za ním je na zemi v trávě schovaná krabička se vším co budete potřebovat.

Honský Špičák - Když vyjdete ke stromu s turistickým označením Honský Špičák, dáte se asi 15 metrů směrem k Hvězdě. Vedle pruhované nivelační tyče je velký buk s červeným trojúhelníkem - hledejte v jeho kořenech.

Pokud zjistíte, že cokoliv v krabičce chybí nebo je krabička nějak zničená, nebo vůbec není, dejte nám prosím vědět.

Na vyšperkované deníčky se budeme těšit až se zase sejdeme v MŠ.

Všechny cíle by měly být na území katastru Police nad Metují.

Vydáno | Nástěnka

Když nemůžeme do školky, tak přijdeme ke školce!

Milé děti a milí rodiče, blíží se svátky jara – Velikonoce, tak jsme si pro Vás přichystali jarní poznávací hru.

Přijďte se podívat ke školce a vyzkoušejte si úkoly spojené s jarem a Velikonocemi. Dozvíte se něco víc o těchto svátcích, naučíte se nové koledy a některé úkoly si můžete odnést domů.

Děti, budeme rádi, když ten náš smůtný školkový plot rozveselíte. Fantazii se meze nekladou.

Rodiče, pokud uvidíte, že je něco zničené nebo došly pracovní listy, dejte nám prosím vědět. Na tel. č. 733713810, nebo na email: mszvonecky@email.cz, nebo msslunicka@email.cz

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →