Projekt MŠ POLICE NAD METUJÍ_ŠABLONY III

letáček

Projekt ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V MŠ POLICE NAD METUJÍ
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017069

 

Projekt Šablony pro MŠ Police nad Metují

Logolink_OP_VVV

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002222

Realizace 1. 9. 2016 - 31.8. 2018

Mateřská škola Police nad Metují se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).  Po procesu hodnocení a schválení získala částku 406.881,- Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

  1. Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ

    Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") mateřským školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami.

  2. Chůva – personální podpora MŠ

    Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

  3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

    Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Projekt Šablony pro MŠ Police nad Metují je spolufinancován Evropskou unií.