Zamyslení nad výhodami a nevýhodami tzv. heterogenních tříd v mateřské škole (z č.7/2015)

Dnes se chceme společně s Vámi zamyslet nad výhodami a nevýhodami tzv. heterogenních tříd v mateřské škole – tedy tříd, v nichž se vzdělávají společně děti různého věku. V mateřské škole se jedná o věkové rozpětí 3 – 7 let, v poslední době můžeme dolní hranici posunout na věk 2 – 7 let, protože docházka 2 letých (a dokonce i mladších!) dětí do mateřské školy začíná být běžnou normou. Současně s tímto trendem přibývá rodičů, kteří požadují, aby se jejich 2 – 3 leté dítě vzdělávalo ve společné třídě s 6 – 7 letými dětmi z nejrůznějších důvodů – „je to jeho sourozenec (bratranec, soused, kamarád – můžete doplnit dle libosti), nebo „chci je oba vyzvedávat v jedné třídě (chci, aby oba měli stejnou paní učitelku, aby byli ve stejnou dobu po obědě, atd. – opět můžete doplnit dle libosti). Dovolte tedy malé vypíchnutí výhod a nevýhod existence smíšených (heterogenních) tříd a pro začátek názory z obou stran:

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Na téma povinné docházky v posledním předškolním roce před nástupem do ZŠ (z č.6/2015)

Tentokrát přicházíme s dalším tématem k zamyšlení. V poslední době jste se s podobnými úvahami mohli setkat na stránkách časopisů, na televizních obrazovkách, ve společnosti rodičů předškolních dětí... zkrátka téma povinné docházky v posledním předškolním roce před nástupem do ZŠ je v současné době dost aktuální. Pokusíme se společně s Vámi podívat na tuto „novinku" z obou stran – co nového může předškolním dětem a jejich rodičům dát a čím naopak by mohla všem zúčastněným spíš uškodit.

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

O dalším vzdělávání pedagogů MŠ (z č.3/2015)

Dnes se chceme tak trochu pochválit za pokrok, kterého se nám podařilo dosáhnout v mnoha směrech. Samozřejmě víme, že samochvála nepatří mezi kladné charakterové vlastnosti, ale činíme tak především proto, abychom Vám, rodičům a přátelům předškolního vzdělávání, přiblížili některé novinky. Často se totiž stává, že rodiče a široká veřejnost získají z televize, z časopisů nebo jen z doslechu informace o všech možných novinkách, které jsou „zaručeně“ tím nejlepším pro vzdělávání dětí. Netuší ovšem, že tyto „zaručené“ novinky nejsou pro nás zase až tak nové, protože paní učitelky i pan učitel s nimi běžně při práci s dětmi pracují – můžeme tedy o sobě směle prohlásit, že jsme pokrokoví a hlavně, že se snažíme o to, aby naše formy a metody práce s dětmi nebyly zastaralé.

Prosím, posuďte sami – přinášíme Vám přehled určitých dovedností a specializací, kterých jsme dosáhli v rámci dalšího vzdělávání pedagogů – a pokud budete, samozřejmě, míti dotazy nebo budete chtít vysvětlit některé detaily, obraťte se na naše paní učitelky nebo pana učitele:

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

O některých nesplnitelných přáních dětí a rodičů (z č.02/2015)

I my bychom byli samozřejmě rádi, kdyby se nám podařilo nemožné – plnit přání rodičů ihned a zázraky organizovat do tří dnů. Bohužel, toto se nám stále nedaří, i když si to jako pevné předsevzetí dáváme každý rok. Některá přání jsou totiž nesplnitelná a většina zázraků nerealizovatelná. Dnes jsme pro Vás vybrali několik takových přání, která splnit nelze, a zároveň vysvětlíme, proč:

1) Kéž bychom my, rodiče, mohli dávat své děti do školky, když se to hodí hlavně nám!

Je nám velmi líto, ale toto přání je jedno z nesplnitelných. Mateřská škola je prvním oficiálním článkem vzdělávací soustavy, plní svou výchovnou a vzdělávací činnost na základě státem určeného vzdělávacího kurikula (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávaní).

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Vánoční stromek pro Domov důchodců (z č.12/2014)

Dnes se chceme společně s Vámi ohlédnout za zdařilou společnou akcí předškoláků ze třídy Berušek a dědečků a babiček z Domova důchodců.
Každý rok v období vánočního Adventu strojíme s dětmi vánoční stromečky, které zdobí celé období Vánoc a příchodu Nového roku oba hlavní vchody do naší školky. Každý rok se na tuto činnost s dětmi těšíme, ale zároveň každý rok v lednu smutně řešíme, jak se s našimi stromečky rozloučíme. Letos na podzim jsme našli pro náš stromeček nové místečko k bydlení – na zahradě Domova důchodců.

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Školní rok jsme zahájili s několika novinkami a změnami (z č.10/2014)

O většinu změn jste se zasloužili vy, rodiče, kteří máte dobré nápady a nebojíte se zeptat, zda by je bylo možné realizovat, přímo u pramene. Tento způsob komunikace moc vítáme a máme ho rozhodně radši, než spekulace, dohady, dezinformace a fámy, ze kterých nakonec vyjdou „úplné nesmysly". Změny logicky vyplynuly i ze situace v MŠ - věkové složení dětí - 46 předškoláků, což je téměř 50% procent z celkového počtu, a nahrála nám také možnost získat pomocnou pracovní sílu, placenou z jiných zdrojů. Posuďte sami, jak je lepší přímá otázka x přímá odpověď (vybrali jsme ty nejčastější otázky):

Otázka č. 1: Moje dítě přestoupilo ze třídy na 1. budově rovnou do předškolní třídy Berušek, takže vlastně tříduKopretin úplně přeskočilo. Moje kamarádka ale říkala, že její syn normálně pokračoval do třídy Kopretin, a to jsou obě děti stejně staré...

Při sestavování jednotlivých tříd zohledňujeme nejen věk dětí, ale i taková fakta, jako je celková osobnost dítěte – jak dalece se umí o sebe postarat, jak zvládne určitou dávku samostatnosti

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Ohlédnutí za školním rokem (z č.7/2014)

V tomto článku vás chci osobně pozdravit a zároveň se společně s Vámi zamyslet nad vším, co se v poslední době v naší mateřské škole změnilo, zlepšilo, ale i nad tím, co se mi změnit nepodařilo a co mě při práci ředitelky velmi trápí.

Červen, konec školního roku, prázdniny,dovolená……….Toto období patří k oblíbeným hlavně u dětí, rodičů, ale samozřejmě i u nás, pedagogů. Za více než 30 let praxe v práci s těmi nejmenšími se v tomto období trochu nostalgicky ohlížím zpět, bilancuji, jaký byl ten uplynulý školní rok,co se povedlo, co se nepovedlo,nebo co se mělo udělat jinak.

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Jak si hrát s vlastními dětmi? (z č. 6/2014)

Inspirací pro nás je časopis pro rodiče Perpetuum, kde rodiče najdou spoustu postřehů, námětů a rad, jak zabavit své děti, jak u nich formou hry rozvíjet mezilidské vztahy a psychosociální dovednosti, potřebné pro život ve společnosti, jak s nimi plnohodnotně strávit volný čas, apod.

Jistě, řada rodičů si řekne: „A proč bychom měli vymýšlet nějaké složité hraní s dětmi, když pohrát si mají ve školce – od toho školka přece je! – volného času máme stejně málo, nám stačí, když se dítě umí zabavit samo a je klid!" Takže malé vysvětlení: mateřská škola je sice na světě od toho, aby si děti pohrály, ale nejen to. Mateřská škola musí děti vzdělávat a vychovávat, kultivovat jejich osobnost – a vzhledem k tomu, že den má stále pouze 24 hodin, není možné, aby si děti v mateřské škole pouze hrály.

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Ohlédnutí do minulosti školního stravování (z č.5/2014)

Dnes se společně s Vámi ohlédneme trochu do minulosti školního stravování – a tedy i stravování v mateřské škole.

Trendem dnešní supermoderní a superrychlé doby je v některých oblastech likvidovat i to, co dlouho a dobře funguje – stejně je tomu tak i se stravováním dětí. Iniciativa Velké gastrospolečnosti se snaží totiž svými výpady o likvidaci systému školních jídelen a preferují systémy dodávání hotových jídel prostřednictvím svých obřích gastro společností. V reálu by tento systém mohl vypadat tak, že by děti v mateřské škole ke svačince dostaly vakuově zabalené pečivo, nápoj v hygienickém krabičkovém balení, k obědu opět nějakou vakuově balenou a ještě lépe hluboce zmrazenou delikatesu a ke druhé svačince stále ještě vakuově balené pečivo nebo suchý koláč ze zmraženého polotovaru, to vše doplněné hygienicky baleným nápojem v krabičce, do které nevidíte, takže vlastně ani nevíte, co pijete.

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Na téma investic do MŠ (z č.10/2013)

Dnes vám přinášíme několik horkých novinek. Všechny se týkají změn – samozřejmě k lepšímu – které naši mateřinku potkaly v průběhu prázdnin.
Největší změnou prošla naše školní zahrada za MŠ. Už to zdaleka není jen travnatá plocha, po které děti mohly v lét ě jen běhat a v zimě si stavět sněhuláky. Vyrostlo zde promyšlené centrum pro environmentální výchovu (česky výchovu k péči o životní prostředí) všech dětí. Hlavní částí je venkovní učebna, kde děti mohou získávat dovednosti a vědomosti, pracovat s přírodními materiály, sledovat změny v přírodě a pozorovat i některé drobné živočichy.

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Na téma "Úskalí prázdninového provozu" (z č.7/2013)

Dnes chceme společně s Vámi ujasnit některá úskalí prázdninového provozu naší MŠ. Prázdniny totiž už téměř stojí za dveřmi a většina z Vás má touto dobou jasnou představu, jak prožít dovolenou s dětmi, které mají prázdniny, jak dobít energii a celkově se restartovat, abyste byli v září „téměř jako noví". I naše mateřská škola potřebuje každý rok určitý mezičas, aby nabrala síly pro další školní rok a aby v září přivítala nové děti také „jako nová". Bohužel, stále existuje řada rodičů, kteří tuto skutečnost nechtějí pochopit. Posuďte sami:

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Na téma "doma se něco děje" (z č. 6/2013)

  Dnes se chceme společně s Vámi zastavit nad tématem o tom, jak děti prožívají velké životní změny v životě svých rodičů. Rodiče se totiž většinou domnívají, že když si vyřeší své problémy tak, aby jejich dítě nic netušilo, že je vše v pořádku. Bohužel, není. Některé děti na novou situaci reagují hned, jiné s odstupem času. A mateřská škola – konkrétně paní učitelky a pan učitel – bývají mnohdy první, kdo zachytí signály od dětí, že se „doma něco děje“. Smutné je, že v takových případech rodiče mají pocit, že do jejich problémů nikomu nic není, a personál mateřské školy je podle nich poslední, na koho by se měli s důvěrou obrátit. Podívejte se s námi, o jaké situace se jedná a jak by se daly řešit:

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Na téma "5 kroků ke kvalitnímu školství" (z č. 5/2013)

Dnes si chceme společně s Vámi ujasnit některé body a vize z plánované cesty našeho školství do budoucna. Ačkoliv to zní neuvěřitelně, současný ministr školství je od roku 1989 již patnáctým ministrem tohoto sektoru. Někteří na tomto postu setrvali déle, někteří velmi krátce (rekordní účast zaznamenala Petra Buzková, která působila jako ministryně školství nejdéle a to 4 roky 19 dní, medaili za nejkratší dobu získal Martin Bursík, který sekci školství šéfoval pouhý 1 měsíc a 2 dny.)Věříme, že každý z těchto patnácti ministrů chtěl ze svých zkušeností a plánů otisknout do vzdělávacího systému jen to nejlepší, bohužel, ne vždy se dobrá věc podařila.

   V současné době se hodně mluví o nové strategii vzdělávání, o nových způsobech výuky, o individuálním přístupu ke každému dítěti, o nových možnostech dalšího vzdělávání pedagogů…, ale posuďte sami, co z toho jsou pouhé sliby a co se může snadno podařit.

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Na téma "Co by mělo dítě zvládat při nástupu do mateřské školy" (z č. 4/2013)

   Dnes si chceme společně s Vámi tak trochu zrekapitulovat všechno, co by mělo zvládat dítě při nástupu do mateřské školy. Blíží se totiž doba zápisu nových dětí, a i když jsme se tomuto tématu již věnovali v předešlých ročnících Polického měsíčníku, některé maminky si stále nejsou jisté, co by měly svá dítka naučit, aby jim vstup do mateřské školy co nejvíce usnadnily.  

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Na téma ,,sociálně nevyzrálých dětí“ (z č. 3/2013)

Dnes se chceme zaměřit na jeden z kontroverzních problémů, se kterým v posledních letech válčíme téměř každý den. A kontroverzní je proto, že některým rodičům budeme mluvit přímo z duše, zatímco někteří s námi budou hrubě nesouhlasit. Ale takový je úděl dialogu a pokud se nám podaří u Vás vyvolat diskuzi nebo alespoň zamyšlení, budeme rádi. V posledních letech se stále zvyšuje počet dětí, které do mateřských škol nastupují ,,sociálně  nevyzrálé". Co to znamená?

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Na téma "posouzení školní zralosti dětí" (z č. 02/2013)

Dnes se společně s Vámi zamyslíme nad fenoménem, který je teď momentálně na pořadu dne – a to je posouzení školní zralosti dětí, které se chystají do Základní školy. Možná právě Vaše dítě už se nemůže dočkat, až začne navštěvovat školu pro ,,velké", ale vy jste stále na pochybách, zda je pro nástup do školy dost vyzrálé? Váháte, jestli by Vašemu dítěti neprospěl odklad školní docházky, protože má vadu řeči  a ta mu bude při práci ve škole překážet? Chce si Vaše dítě jen hrát a vy máte strach, že se ve škole bude při systematické práci nudit? Pojďte si s námi posvítit na kritéria, která jsou pro posuzování školní zralosti důležitá:

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

0 naší návštěvě v Mateřské škole v polské Swidnici (z č.12/2012)

Na letošní podzim jsme slíbili naši návštěvu dětem v Polsku. Termín se však musel přesouvat, protože MŠ ve Swidnici zachvátila střevní bouře a shodou okolností ve stejné době byl v naší MŠ zahájen nesmiřitelný boj proti vším. Přesto se nám podařilo celou akci časově vyladit, takže předškoláci ze třídy Berušek a několik dětí ze třídy Kopretin mohli začátkem listopadu odjet autobusem směrem do Swidnice.

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Téma vývoje řeči u předškolních dětí (z č.11/2012)

...dnes společně s Vámi chceme navázat na téma, jemuž jsme se věnovali v jednom z minulých čísel Polického měsíčníku. Jedná se o téma vývoje řeči u předškolních dětí. Každý rok totiž přibývá dětí s nejrůznějšími vadami řeči, což opět potvrdilo letošní logopedické vyšetření, které v naší MŠ provedla paní Mgr. Nemešová ze Speciálněpedagogického centra v Náchodě.
V minulém článku, věnovaném logopedii, jsme se zaměřili hlavně na zodpovězení otázky PROČ vady řeči vznikají a ČÍM se, bohužel, u dětí fixují, takže je nutná odborná náprava řeči. Jistá nejmenovaná maminka se paní učitelky zeptala:
,,Moje dítě má vadu řeči také, a to mu denně čtu před spaním pohádky a ani na něj moc nešišlám, jen někdy při mazlení, jak je to potom možné?"

Milá maminko (milé maminky), pro Vás všechny jsou určeny následující řádky o tom,
JAK můžete svému dítěti pomoci, aby se jeho řeč správně vyvíjela:

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Jsme zde po prázdninové přestávce, a to v plném nasazení (z č.10/2012)

Prázdniny byly pryč, než by se řeklo ,,švec" a my jsme zahájili další nový školní rok.

Do ,,velké" školy jsme odeslali 32 předškoláčků, šikovných, poslušných, vzorných a natěšených, kterým jejich nadšení a elán určitě dlouho vydrží.

Novinkou pro děti je ve třídě Berušek úplně nová krásná umývárna s novými záchody, pro mladé (malé) muže máme i pisoár, a ostatní třídy se těší, že časem dojde možná i na ně...

Rozjezd nové děti zvládly na výbornou.

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

O podrobnostech zápisu dětí do MŠ (z čísla 4/2012)

Dnes Vás chceme informovat o podrobnostech týkajících se Zápisu dětí do naší mateřské školy od příštího školního roku 2012 – 2013. Pokud uvažujete o umístění Vašeho dítěte do mateřské školy, nezapomeňte, prosím:
1) na datum 7 . května 2012, kdy pro Vás a Vaše děti pořádáme Den otevřených dveří od 9.00 do 15.00 hod. V tento den si můžete prohlédnout prostory I. budovy MŠ, třídy Sluníček a Zvonečků. Paní učitelky Vám budou připraveny zodpovědět všechny Vaše dotazy. Vezměte s sebou i Vaše děti, ať se mají možnost
podívat, jaké prostředí je čeká. Tento Den otevřených dveří pořádáme pouze pro rodiče a jejich děti, kteří se chtějí zúčastnit Zápisu do MŠ.

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Nad vašimi otázkami (z čísla 3/2012)

Pro dnešek jsme vybrali témata, která zajímají většinu rodičů, protože na všechny se prostě dostat nemůže, ale věřte, že žádný Váš námět nebo připomínka v koši u nás nikdy nekončí. Kdo z Vás dnes nenajde odpověď zrovna na tu svou otázku, nevadí, na naší školce funguje (a dost dobře) Rada rodičů, která se problémy ze stran rodičů i ze stran školky zodpovědně zabývá. Navíc máte možnost komunikace přes naše webové stránky, telefonicky s paní ředitelkou, s paní učitelkou ve třídě Vašeho dítěte a nevyhýbáme se ani osobnímu kontaktu face to face, možností je hodně, takže:

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Statistické hrátky v naší MŠ (z čísla 02/2012)

Dnes vám přinášíme poněkud netradiční pohled na všechny, kteří naši školku navštěvují. Říká se (vlastně spíš zpívá se a to přímo v jedné pohádkové písničce), že statistika nuda je, má však cenné údaje – my jsme si ale při našem malém sociologickém průzkumu docela užili, takže nuda to určitě nebyla, a jestli jsou naše údaje cenné, posuďte sami:

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Vánoční zamyšlení nad slovem láska (z čísla 12-2011)

Dnes si vás dovolujeme pozvat k malému vánočnímu zamyšlení, protože Vánoce jsou nejen svátky plné míru, porozumění, klidu, přání, ale hlavně lásky. Slovíčko LÁSKA se vůbec v tomto předvánočním čase nějak častěji skloňuje a používá, jako by během roku na něj nebylo tolik času... Proto se s Vámi dnes chceme zamyslet nad tím, co vlastně obnáší láska rodičů k jejich dětem – a jak je naším zvykem, hned z několika úhlů pohledu.

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

O vadách řeči (z čísla 10/2011)

Zamysleme se nad problémem, který nás i rodiče trápí rok od roku víc a víc. Tímto problémem je stále větší počet dětí s vadami řeči. Odborně se této oblasti říká LOGOPEDIE. I naše školka mezi své nadstandardní aktivity zařadila spolupráci s logopedickými odborníky – s p.Mgr. Nemešovou ze Speciálně-pedagogického centra a p. Cvikýřovou – logopedickou asistentkou. Je to aktivita velmi aktuální, protože (pro Vaši představu) v letošním školním roce byla provedena na základě souhlasu rodičů depistáž u 50 % dětí navštěvujících MŠ ( což je 52 dětí) a z toho u 35 dětí byla zjištěna vada řeči, z toho 6 dětí s těžkou poruchou řeči.

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

O projektu "Pohled zblízka do přírody" (z čísla 06/2011)

Dnes vás chceme informovat o projektu, na který se nám podařilo získat částečně finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Tento projekt umožňuje přiblížit všem dětem předškolního věku život v přírodě ve všech jeho formách.

Projekt má název Pohled zblízka do přírody a týká se oblasti environmentální výchovy (česky výchova k péči o životní prostředí), vzdělávání a osvěty. Co to znamená?

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Vše k tématu zápisu dětí do MŠ (z čísla 04/2011)

Dnes vás seznámíme se všemi důležitými informacemi, které se týkají přijímání dětí do naší Mateřské školy. Zároveň Vám vysvětlíme, jakým způsobem bude výběr dětí probíhat – většina z Vás určitě sleduje plamenné diskuse v televizi, v tisku, na internetu a v nejrůznějších kuloárech, které se týkají právě přijímání dětí do mateřských školek a které v současné době hýbou předškolním vzděláváním v rámci celé České republiky...

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

Stravování v naší mateřské škole (z čísla 03/2011)

Na přání některých rodičů se dnes zaměříme na stravování v naší mateřské škole. Jedná se totiž o situaci, ve které platí, že teorie a praxe nemusí jít vždy ruku v ruce (u nás aspoň ze začátku školního roku určitě ne).

Nejprve dovolte malé uvedení do situace:
Představte si jasný, podzimní den 1. září. Děti přijdou do školky, do nového prostředí, mezi nové kamarády, poprvé poznají své paní učitelky, poprvé si hrají s jinými hračkami. Až potud – roztomilé oťukávání se navzájem. Ale ouha!! S úderem 11.30 hod. nastává okamžik pravdy (u někoho už o pár hodin dřív, v 8.30 při svačince): na stolečku čeká polívečka v talíři, lžíce leží vedle, v hrnečku pití, druhé jídlo je nakrájené a čeká na posílání do bříška taky – v tu chvíli zjistíme, že většina dětí (NE VŠECHNY) neví, co má dělat. A brzy lehce zjistíme, proč: ...

zobrazit celý článek...

Vydáno | Z Polického měsíčníku

← Starší Novější →