Jídelníček

menu
linka

Úhrada za školní stravování – platný ceník:

Cena stravného v MŠ se určuje v souladu s vyhláškou č.107/2005Sb. o školním stravování, která určuje finanční limity na nákup potravin.

dopolední svačina: 9,00 Kč
oběd: 25,00 Kč
odpolední svačina: 8,00 Kč
celkem: 42,00 Kč

 

Děti, které dovrší v daném školním roce od 7 let:

dopolední svačina: 10,00 Kč
oběd: 27,00 Kč
odpolední svačina: 9,00 Kč
celkem: 46,00Kč

Způsob úhrady stravného i školného

Platba za stravné a školné musí být zaplacena vždy k 25. dni v měsíci, převodem z účtu.

Platí se zálohově dopředu.

číslo účtu mateřské školy: 78 – 8859920287 / 0100

Variabilní symbol je číslo, které má každé dítě přiděleno počítačem. Zákonní zástupci budou platit pouze 1 částku, ve které je sloučen poplatek za stravné i školné. Tato částka se bude opakovat stále ve stejné výši, pokud bude dítě mít sjednaný stejný způsob docházky do MŠ a stravování. Zákonní zástupci mají tedy možnost si tuto platbu dát v bance na trvalý příkaz.

Výše stálých plateb

Děti s celodenní docházkou – 970,-Kč záloha na stravné a 500,-Kč na školné - celkem provedená platba 1470,-Kč
Děti s polodenní docházkou – 780,-Kč záloha na stravné a 500,-Kč na školné - celkem provedená platba 1280,-Kč
Děti předškolní s celodenní docházkou – 970,-Kč (školné neplatí)
Děti předškolní s polodenní docházkou – 780,- Kč (školné neplatí)
Děti s odkladem školní docházky se zvýšeným tarifem na stravné
  Celodenní docházka: záloha na stravné - 1060,-Kč (školné neplatí)
  Polodenní docházka: záloha na stravné – 850,-Kč (školné neplatí)

Vyúčtování přeplatků za stravování probíhá 3x ročně, pokud přeplatek překročí částku dané zálohy. Na vyžádání lze přeplatek za stravné vyplatit kdykoli. Pohyb na účtu za školné a stravné a výši konta lze zjistit na www.strava.cz.