Nadstandardní aktivity:

Kroužek Kdy Kde Lektor Cena
Výtvarný kroužek skřítka Javorníčka sudá
středa od
12:45
učebna Jana Šedková 0
Výtvarný kroužek vrány Jarmilky sudé pondělí
od
12:45
učebna Helena Šolcová 0
Veselé pískání na flétnu každé úterý
od 8,00
učebna Dana Baláková 0
Kroužek všestranné sportovní průpravy
- Veverky a Vrabčáci
každý  čtvrtek od 10,00 tělocvična, hřiště,
sportoviště
Kateřina Berková, DiS. 0
Povídání s opičkou Jájou každý čtvrtek od 12:30 učebna Helena Geislerová 0