Nadstandardní aktivity:

Kroužek Kdy Kde Lektor Cena
Výtvarný kroužek skřítka Javorníčka sudá
středa od
12:45
učebna Jana Šedková 0
Výtvarný kroužek vrány Jarmilky sudé pondělí
od
12:45
učebna Helena Šolcová 0
Veselé pískání na flétnu každé úterý
od 8,00
učebna Dana Baláková 0
Kroužek všestranné sportovní průpravy
- Veverky a Vrabčáci
každý  lichý čtvrtek od 10,00 tělocvična, hřiště,
sportoviště
Kateřina Berková, DiS. 0
Povídání s opičkou Jájou každý čtvrtek od 12:30 učebna Helena Geislerová 0

Se Sokolem do života

Naše školka je již čtvrtým rokem zapojena do projektu Se Sokolem do života, který naplňujeme v kroužku Všestranné pohybové průpravy, který vede Kateřina Berková.

Projekt Se sokolem do života se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy pohybových dovedností a mohly je později rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či poznání.

Nejen pohyb, ale hlavně zábava

V projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné motivaci. Při všech aktivitách je provází postavičky zvířátek.

Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaných materiálů osnov pro TV, který v republice máme a který podporuje rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání.

Program je aktivní zejména na sociálních sítích, proto, pokud o něm chcete vědět více, či mít přehled o tom, co se chystá, sledujte facebook nebo instagram. Projekt má také vlastní webové stránky a to na adrese sesokolemdozivota.cz