Nástěnka

Výsledek dotazníkové akce

V MŠ je celkem 104 dětí, dotazníkové akce se zúčastnilo 14 rodičů a tato akce byla anonymní.
Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas na to, aby mi sdělili své náměty a názory, které využiji pro svoji další práci. Dotazník obsahoval celkem 9 otázek.

Výsledek dotazníkové akce a moje vyjádření k dotazům rodičů si můžete přečíst zde ve formátu pdf pdf.

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →