Dokumenty mateřské školy:

Tiskopisy k zápisu dítěte do MŠ:

Ostatní dokumenty:

Українська:

Zpráva školské inspekce

Školní a třídní vzdělávací programy:

Informace pro případ výskytu vší:

Zprávy z rady rodičů:


(Program Adobe Reader ke čtení dokumentů pdf najdete na adrese http://get.adobe.com/cz/reader/ .)