Jídelníček

menu
linka

Úhrada za školní stravování – platný ceník:

Cena stravného v MŠ se určuje v souladu s vyhláškou č.107/2005Sb. o školním stravování, která určuje finanční limity na nákup potravin.

    Ceník platný od 1.1.2020
dopolední svačina: 7,- Kč 8,00 Kč
oběd: 21,-Kč 23,00 Kč
odpolední svačina: 6,- Kč 7,00 Kč
celkem: 34,- Kč 38,00 Kč

 

Děti, které dovrší v daném školním roce od 7 let:

    Ceník platný od 1.1.2020
dopolední svačina: 8,- Kč 9,00 Kč
oběd: 23,- Kč 25,00 Kč
odpolední svačina: 6,- Kč 7,00 Kč
celkem: 37,- Kč 41,00Kč

Způsob úhrady stravného i školného

Platba za stravné a školné musí být zaplacena vždy k 25. dni v měsíci, převodem z účtu.

Platí se zálohově dopředu.

číslo účtu mateřské školy: 78 – 8859920287 / 0100

Variabilní symbol je číslo, které má každé dítě přiděleno počítačem. Zákonní zástupci budou platit pouze 1 částku, ve které je sloučen poplatek za stravné i školné. Tato částka se bude opakovat stále ve stejné výši, pokud bude dítě mít sjednaný stejný způsob docházky do MŠ a stravování. Zákonní zástupci mají tedy možnost si tuto platbu dát v bance na trvalý příkaz.

Výše stálých plateb - platné od 1.1.2020

Děti s celodenní docházkou – 870,-Kč záloha na stravné a 400,-Kč na školné - celkem provedená platba 1270,-Kč
Děti s polodenní docházkou – 710,-Kč záloha na stravné a 400,-Kč na školné - celkem provedená platba 1110,-Kč
Děti předškolní s celodenní docházkou – 870,-Kč (školné neplatí)
Děti předškolní s polodenní docházkou – 710,- Kč (školné neplatí)
Děti s odkladem školní docházky se zvýšeným tarifem na stravné
  Celodenní docházka: záloha na stravné - 940,-Kč (školné neplatí)
  Polodenní docházka: záloha na stravné – 780,-Kč (školné neplatí)

Vyúčtování přeplatků za stravování probíhá 3x ročně, pokud přeplatek překročí částku dané zálohy. Na vyžádání lze přeplatek za stravné vyplatit kdykoli. Pohyb na účtu za školné a stravné a výši konta lze zjistit na www.strava.cz.