Jídelníček

menu
linka

Ceník stravného od 1.9.2019:

dopolední svačina: 7,- Kč
oběd: 21,-Kč
odpolední svačina: 6,- Kč
celkem: 34,- Kč

 

Děti, které dovrší v daném školním roce od 7 let:

dopolední svačina: 8,- Kč
oběd: 23,- Kč
odpolední svačina: 6,- Kč
celkem: 37,- Kč

Platba za stravné a školné musí být zaplacena převodem z účtu vždy k 25. dni v měsíci. Platí se zálohově dopředu.

číslo účtu mateřské školy: 78 – 8859920287 / 0100

 

Variabilní symbol je číslo, které má každé dítě přiděleno při nástupu dítěte do MŠ. Rodiče budou platit pouze jednu částku, ve které je sloučen poplatek za stravné i školné. Tato částka se bude opakovat stále ve stejné výši, pokud bude Vaše dítě mít sjednaný stejný způsob docházky do MŠ a stravování. Rodiče mají tedy možnost si tuto platbu dát v bance jako trvalý příkaz.

Výše stálých plateb:

Děti s celodenní docházkou: 780,-Kč záloha na stravné + 300,-Kč na školné = celková platba 1080,-Kč

Děti s polodenní docházkou: 650,-Kč záloha na stravné + 300,-Kč na školné = celková platba 950,-Kč

Děti předškolní s celodenní docházkou: 780,-Kč (školné neplatí)

Děti předškolní s polodenní docházkou: 650,- Kč (školné neplatí)

Děti s odkladem školní docházky se zvýšeným tarifem na stravné:

Celodenní docházka - záloha na stravné: 850,-Kč (školné neplatí)

Polodenní docházka - záloha na stravné: 720,-Kč (školné neplatí)

 

Od 1.1.2020 změna plateb za školné a stravné - nové ceny najdete v Zápisu ze schůzky Rady rodičů ze dne 12.11.2019

 

Vyúčtování přeplatků za stravování probíhá 3x ročně, pokud přeplatek překročí částku dané zálohy. Na vyžádání lze přeplatek za stravné vyplatit kdykoli. Pohyb na účtu za školné a stravné a výši konta lze zjistit na www.strava.cz.