Jídelníček

menu
linka

Ceník stravného od 1.9.2019:

dopolední svačina: 7,- Kč
oběd: 21,-Kč
odpolední svačina: 6,- Kč
celkem: 34,- Kč

 

Děti, které dovrší v daném školním roce od 7 let:

dopolední svačina: 8,- Kč
oběd: 23,- Kč
odpolední svačina: 6,- Kč
celkem: 37,- Kč

Platba za stravné a školné musí být zaplacena převodem z účtu vždy k 25. dni v měsíci. Platí se zálohově dopředu.

číslo účtu mateřské školy: 78 – 8859920287 / 0100

 

Variabilní symbol je číslo, které má každé dítě přiděleno při nástupu dítěte do MŠ. Rodiče budou platit pouze jednu částku, ve které je sloučen poplatek za stravné i školné. Tato částka se bude opakovat stále ve stejné výši, pokud bude Vaše dítě mít sjednaný stejný způsob docházky do MŠ a stravování. Rodiče mají tedy možnost si tuto platbu dát v bance jako trvalý příkaz.

Výše stálých plateb:

Děti s celodenní docházkou: 780,-Kč záloha na stravné + 300,-Kč na školné = celková platba 1080,-Kč

Děti s polodenní docházkou: 650,-Kč záloha na stravné + 300,-Kč na školné = celková platba 950,-Kč

Děti předškolní s celodenní docházkou: 780,-Kč (školné neplatí)

Děti předškolní s polodenní docházkou: 650,- Kč (školné neplatí)

Děti s odkladem školní docházky se zvýšeným tarifem na stravné:

Celodenní docházka - záloha na stravné: 850,-Kč (školné neplatí)

Polodenní docházka - záloha na stravné: 720,-Kč (školné neplatí)

 

Vyúčtování přeplatků za stravování probíhá 3x ročně, pokud přeplatek překročí částku dané zálohy. Na vyžádání lze přeplatek za stravné vyplatit kdykoli. Pohyb na účtu za školné a stravné a výši konta lze zjistit na www.strava.cz.