Digitalizujeme školu

V roce 2022 obdržela naše škola 64 000,-. Finančním zdrojem této investice jsou prostředky fondu Evropské unie. Prostředky byly poskytnuty z Národního plánu obnovy komponenta 3.1. Inovace ve vzdělávání kontextu digitalizace na nákup robotických hraček a jiných digitálních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

Letáček projektu Digitalizujeme školu


Zahrada všemi smysly - získání dotace

Město Police nad Metují ve spolupráci s Mateřskou školou Police nad Metují, Fučíkova 328 získalo finanční prostředky na dovybavení dětského hřiště v podobě smyslového chodníku a nové krycí plachty na pískoviště. Dotaci Město obdrželo v rámci 6. výzvy PRV vyhlášené Místní akční skupinou Stolové hory z.s. ve výši 80 % celkových způsobilých výdajů.
Chodník je doplněný různorodým přírodním materiálem (šišky, štěrk, písek, korkové špunty), což podporuje správný motorický a smyslový vývoj dítěte. Materiál si navíc děti sami přinesly, nebo nasbíraly při procházkách přírodou. Chodník dodala firma MARLI zahrada bez bariér, David Valach, IČ: 87582406 za 49 000,- Kč vč. DPH. Krycí plachta na pískoviště stála 4 676,- Kč vč. DPH, gumolana a doručení a dodala jí firma Folie – Plachty z Hradce Králové
Více informací o dotačních výzvách a MAS Stolové hory z.s. na www.mas-stolovehory.czlogo MAS Stolové hory

 Tereza Kohlová
Referent správy dotací


PROJEKT Šablony I

Projekt Šablony I - Zlepšení kvality výuky v MŠ Police nad Metují
byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem ve škole.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000118

spolufinancováno EU


Zahrada všemi smysly

Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, připravuje se zřizovatelem, Městem Police nad Metují, žádost o dotaci z 6. výzvy PRV, kterou vyhlásila MAS Stolové hory, z. s. 02.05.2022. Mateřská škola může žádat o dotaci v rámci fiche 3.7. – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.V rámci dotace by mateřská škola ráda získala finanční prostředky na dovybavení dětského hřiště v podobě třech smyslových chodníků a nových krycích plachet na pískoviště. Smyslové chodníky doplněné různorodým přírodním materiálem, který si navíc mohou děti nasbírat při procházkách přírodou, podporují správný motorický a smyslový vývoj dítěte.

Více informací o dotačních výzvách a MAS Stolové hory z.s. na www.mas-stolovehory.cz

Tereza Kohlová
Referent správy dotací


Rozšíření ICT kompetencí v Mateřské škole Police nad Metují reg. č. 21/005/19210/452/165002572

Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, připravila se zřizovatelem, Městem Police nad Metují, projekt s názvem Rozšíření ICT kompetencí v Mateřské škole Police nad Metují. V rámci projektu bylo zakoupeno celkem 7 tabletů a mobilní interaktivní sestava SchoolBoard PILULKA 65“. Jde o interaktivní multidotykovou obrazovku instalovanou na mobilním stojanu, která obsahuje vzdělávací výukový program. Děti se díky práci na tomto moderním vybavení nejen vzdělávají, ale rozvíjí své dovednosti týkající se moderních komunikačních technologií.

SchoolBoard byl do školky předán v pondělí 11.4.2022 a od této chvíle je v neustálé permanenci dětí i učitelů. Již při prvním seznamování dětí s dotykovou obrazovkou bylo patrné, kdo je s moderními technologiemi denně v kontaktu a kdo ne. Po vzájemné dohodě s lektorkami z mateřského centra či učitelek okolních mateřských škol dochází k předávání zkušeností s prací na tomto zařízení. Projekt byl podpořen v rámci 5. výzvy PRV vyhlášené Místní akční skupinou Stolové hory, z.s.
Více informací na www.mas-stolovehory.cz.

Tereza Kohlová
Referent správy dotací


Rozšíření ICT kompetencí v Mateřské škole Police nad Metují

Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, připravuje se zřizovatelem, Městem Police nad Metují, žádost o dotaci z 5. výzvy PRV, kterou vyhlásila MAS Stolové hory, z. s. 6.4.2021. Mateřská škola může žádat o dotaci v rámci fiche 7 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

V rámci dotace chce mateřská škola získat finanční prostředky na moderní vybavení v podobě interaktivní multidotykové obrazovky instalované na mobilním stojanu, včetně výukového programu a 7 přenosných tabletů, na které se zrcadlí vzdělávací program a děti tak mohou samostatně pracovat. Díky zakoupenému vybavení budou moci děti rozvíjet nejen své vědomosti, ale i dovednosti týkající se moderních komunikačních technologií.


Program Stavitel města Malé technické univerzity

nad projektemZ projektu Šablony 3 byl hrazen program Stavitel města, který pro předškoláky z Berušek a Kopretin uspořádala ve 21.10.2020 Malá technická univerzita z Hradce Králové. Děti ve skupinkách konstruovaly domy z lega, podle plánku je umísťovaly do města, seznámily se s piktogramy budov, zakreslovaly do mapy.

Na průběh programu se můžete podívat do fotogalerie.


Projekt MŠ POLICE NAD METUJÍ_ŠABLONY III

letáček

Projekt ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V MŠ POLICE NAD METUJÍ
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017069

 


Projekt Šablony pro MŠ Police nad Metují

Logolink_OP_VVV

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002222

Realizace 1. 9. 2016 - 31.8. 2018

Mateřská škola Police nad Metují se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).  Po procesu hodnocení a schválení získala částku 406.881,- Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Z projektu jsou podpořeny následující aktivity:

  1. Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ

    Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") mateřským školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami.

  2. Chůva – personální podpora MŠ

    Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

  3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

    Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Projekt Šablony pro MŠ Police nad Metují je spolufinancován Evropskou unií.