Nabídka logopedie pro děti:

Rodiče mají možnost si zvolit z těchto níže uvedených variant, kde mohou absolvovat se svým dítětem následnou logopedickou péči .

1. možnost

Přímo v MŠ logopedickou intervenci zajišťují logopedické preventistky p.  Iveta Vítková a p. Lenka Šimková, které absolvovaly Kurz logopedické prevence v rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317 /2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Rodiče jsou u každé návštěvy přítomni, čas jednotlivých schůzek je 15 - 30  minut dle unavitelnosti dítěte. Čas je třeba dohodnout přímo s logopedickou preventistkou. Umožníme tím návštěvu rodičům i dopoledne (např. maminkám na rodičovské dovolené nebo rodičům, kteří pracují na směny). Tyto návštěvy zároveň doplňujeme seznámením s vhodnými pomůckami.

Tuto logopedickou intervenci budou logopedické preventistky provádět na základě metodické podpory ŠPZ pro MŠ, tzv. supervize pod vedením p. Mgr. et Mgr. K. Rajsové, která jim poskytne metodickou podporu 2x měsíčně.

Kontakt:
telefon Sluníčka – p. Vítková – 733 713 811
telefon Berušky -  p. Šimková – 733 713 813

2. možnost

Ve školní družině ZŠ v Polici nad Metují - paní Eva Řeháková.
Telefon ŠD: 491 580 092
Mobil: 604 895 364

3. možnost

Návštěva soukromého klinického logopeda:
Logoprim Broumov – 608 295 933
Mgr. Hodanová Peprná  -Teplice nad Metují – 606 876 822, Náchod 776 638 874
Mgr. Klimková -  Náchod – 491 421 890
Mgr. Kejdanová -  Náchod  -491 424 172

4. možnost

Následná logopedická péče v SPC v Náchodě.

Upozorňuji, že logopedická intervence nabízená v MŠ je naší nadstandartní aktivitou, zcela dobrovolnou a nepovinnou.