Nástěnka

Zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2015 / 2016

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje
zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2015--2016.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin. Stáhnout si je můžete také zde přímo z našich stránek. Žádost je třeba přinést s potvrzením od lékaře, že je dítě řádně očkováno ( Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví Z 258/200 Sb. § 50 ).

Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme:

    • písemně na adrese :
      Mateřská škola Police nad Metují Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují – přihlášky doručené do 30.5.2015
    • osobně :
      VE DNECH 19.5.2014 OD 9.00 DO 15.00 HODIN V KANCELÁŘI ŠKOLY, KDE VÁM BUDE PŘIDĚLENO REGISTRAČNÍ ČÍSLO. UPOZORŇUJEME, ŽE ŽÁDOST MUSÍ BÝT PODEPSANÁ OBĚMA RODIČI A POTVRZENÁ OD LÉKAŘE, ŽE JE DÍTĚ ŘÁDNĚ OČKOVÁNO .

Nejpozději však do 31.5.2015, což je datum ukončení zápisu .

Výsledky přijímacího řízení ( dle registračních čísel) budou zveřejněny do 14 dnů ode dne ukončení zápisu na www.mspolice.cz a na vstupních dveřích MŠ.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci bude vyšší než počet volných míst v Mateřské škole Police nad Metují , Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
Podle § 34 Školského zákona se přijímají se děti zpravidla ve věku 3-6 let.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy. Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok s výjimkou dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
(školský zákon č.561 /2004 Sb.§ 34 odst. 4)
2. Trvalý pobyt dítěte v Polici nad Metují
3. Věk dítěte – dítě, které dovrší ve školním roce 2014 -2015 3 let – od nejstaršího po nejmladší

Den otevřených dveří:

se uskuteční ve čtvrtek dne 16.4.2015 od 15.00 do 17.00 hodin .
Zde budete Vám bude nabídnuta prohlídka MŠ, i s dětmi, budou zodpovězeny vaše dotazy, můžete si zde vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ.
Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p ředitelky Dany Balákové. popř. na emailu: mspolice@email.cz

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →