Nástěnka

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že vyhovuje popř. nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují pro školní rok 2015-2016.

Seznam uchazečů:

uchazeč  /  výsledek řízení přijetí na školní rok 2015 - 2016

001 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
002 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
003 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
004 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
005 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
006 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
007 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
008 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
009 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
010 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
011 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
012 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
013 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
014 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
015 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
016 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
017 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
018 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
019 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
020 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
021 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
022 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
023 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
024 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
025 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
026 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
027 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
028 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
029 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
030 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
031 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
032 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
033 přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců

Odůvodnění zkušebního pobytu: během zápisu nebylo možné rozpoznat, jak bude dítě předškolní vzdělávání zvládat, a je třeba se seznámit s jeho vzdělávacími potřebami.

ke stažení: seznam uchazečů o přijetí k předškolnímu vzdělávání (pdf)

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →