Nástěnka

třída Berušky třída Kopretiny Zápis ze schůzky rodičů – 2. budova ze dne 15.9.2015

1) Během prázdnin byly zdárně dokončeny investiční akce – sociální zařízení pro zaměstnance  na 1. budově  / Sluníčka, Zvonečky, zaměstnanci kuchyně / , výměna linolea ve třídě Sluníček a Zvonečků, nové kryty na topení a garnyže ve třídě Zvonečky, výměna dřevěných klecí výtahů na přepravu jídla za nerezové, malování celé 1.budovy . Celková cena činila přes 600 000,-Kč.

2) Prázdninový provoz – probíhal na 2. budově, přihlášeno 50 dětí, nejvíce jich chodilo 30, spíše 20 .

3) Letos máme nestandardní rozdělení tříd . Standardní třída je pouze třída Berušky -  vzdělávají se zde jen předškoláci / 28 dětí/ - z toho 4  děti s odkladem školní docházky , třídu Kopretiny navštěvují děti od 3,5 let –do 5 let, Třída Zvonečky /25 dětí / je ve složení 2- 3 letých dětí, Sluníčka je třída se sníženým počtem 3 – 4 letých dětí , protože jsou zde vzdělávány  děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Upozorňujeme rodiče předškoláků, aby si své platby snížili od září o 300,-Kč. Naopak rodiče dětí s odkladem školní docházky si je musí o 300,-Kč zvýšit  .

5) V šatně  najdete na nástěnce organizaci školního roku, kde se dozvíte termíny všech prázdnin ve školním roce 2015- 2016.

6) Plavání dětí z Berušek začne 16.2 2016 do 19.4.2015.  Cena za 10 lekcí se bude pohybovat kolem 700,-Kč. Účast je dobrovolná, peníze při neúčasti dítěte se nevrací. Děti, které nebudou jezdit na plavání , budou přeřazeny do jiné třídy nebo si je musíte nechat doma. Kapacita je 20 dětí.

7) Předběžný termín výjezdu předškolních  dětí ze třídy Berušek do Polska do Swidnické MŠ je 27. 10.2015 – děti potřebují  platné doklady  k výjezdu do zahraničí ( občanský průkaz nebo pas ) . Nahlaste paní učitelce, zda Vaše se Vaše dítě zúčastní tohoto výjezdu  či ne. Děti, které nepojedou, budou umístěny v jiné třídě nebo si je můžete odhlásit.

8) Z důvodu zákonných změn a provozních změn byla provedena aktualizace dokumentů školy :

  • Školního vzdělávacího programu – dodatky se týkaly vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí 2 letých
  • Školního řádu – dle novely školského zákona
  • Vnitřního řádu školní jídelny  - týká se dietního stravování, alergenů, vyzvedávání obědů 1. den nemoci dítěte do nádob tomu určených / nikoliv do sklenic a slabých plastových nádob aj.

S těmito dokumenty se můžete seznámit v MŠ – jsou dostupné na nástěnce u vchodu do každé budovy anebo na stránkách školy.

9) Prosíme rodiče, aby se  při vyzvedávání  dětí po obědě nezdržovali na školní zahradě, protože ruší již spící děti. Dále prosíme, aby dohlédli na to, aby děti neničily majetek zahrady.

10)  Ranní příchod dětí  do MŠ na 2. budově je do 8.00 hodin.!!!!

11) Děkujeme rodičům za hlasování v soutěži s Balakrylem, MŠ získala 3000,- na nákup barev dle vlastního výběru – využijeme na nátěry zahradního nábytku a nářadí a předplatné časopisu Chalupář. Dále děkujeme p. Brahové za ušití nových maskotů MŠ  - Javorníčka a vrány Jarmilky.

12)  Logopedie v MŠ bude pokračovat s p. uč. Bc .K. Rajsovou ve dnech úterky, čtvrtky a středa odpoledne, maximálně do 16,30 hodin ,poplatek 30,- Kč  Telefon , který je určen pro komunikaci s rodiči ohledně logopedie je 604 901 636 ..Navštěvovat můžete logopedickou nápravu i ve škole u p.E. Řehákové nebo v Náchodě u klinických logopedů.

13)  Do Rady rodičů byly zvoleny za třídu  Berušky p .J. Rutarová a p .K .Boučková a za třídu Kopretin p. J. Křepelková a p. A. Hrušková .

14)  Nová telefonní spojení do jednotlivých tříd.

V době provozu třídy lze volat do jednotlivých tříd na tato telefonní čísla:

Berušky: 733 713 713

Kopretiny733 713 812

15)Nabídka kroužků: 

Kroužky začnou od 5.10.2015. Prosíme ale rodiče, aby zvážili, zda  pro jejich dítě je opravdu  daný kroužek vhodný, zda těch  kroužků  již nemá moc, aby se nestalo, že dítě je přetížené. Přihlášky podávejte u třídních učitelek. Nabízíme:

Hudební sboreček – vede J.Šedková a F. Ticháček každou středu od 15.00 hodin. Rodiče hradí 100,-- Kč  na rok na materiál.

Výtvarný kroužek – dle počtu každé pondělí po obědě ve třídě Berušek vede p. učitelka Šimková.  Platí se 100,-Kč na rok na materiál.

Ve třídě Kopretin vede p. učitelka Obršálová , ale z důvodu nízkého věku dětí ve třídě jsme odložili  jeho otevření až na leden 2016.

Angličtina pro děti – vede p. učitelka  Rajsová   v úterý  po obědě . Kroužek je pro předškolní děti a podmínkou je , že dítě nemá vadu řeči. Platí se 100,- Kč na materiál ročně.

Veselé pískání na flétničku vede p. učitelka Baláková každý pátek  ráno od 7.30 do 9.30 hodin. Děti potřebují flétničku YAMAHU –prosím podepsat flétnu i pouzdro  , učebnici ( objednám  hromadně  pro všechny děti , při objednávce do konce září  je sleva knihy na 50-60 korun dle odebraného počtu ) , sešit bez linek A4 –440 nebo  460 .Platí se 100,-Kč na materiál na rok.

16)   Učitelky prosí rodiče ,aby:

-  vedly  své děti  i doma ke správnému držení tužky, nůžek a příboru
-   trénovali s dětmi zapínání zipů
- zkoušeli s dětmi zavozování kliček, začněte nejprve uzlem a potom samotnou kličkou
- děti z Kopretin - prosíme, aby při příchodu i odchodu dětí po schodech děti nechodily bosy a nosily bačkory  -  z bezpečnostních důvodů.

Děkujeme za pochopení

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky , Kopretiny

← Starší Novější →