Nástěnka

Zápis ze schůzky rodičů 1. budova, ze dne 8.10.2015

1) Během prázdnin byly zdárně dokončeny investiční akce – sociální zařízení pro zaměstnance na 1. budově (Sluníčka, Zvonečky, zaměstnanci kuchyně), výměna linolea ve třídě Sluníček a Zvonečků, nové kryty na topení a garnyže ve třídě Zvonečky, výměna dřevěných klecí výtahů na přepravu jídla za nerezové, malování celé 1.budovy. Celková cena činila přes 600 000,-Kč.

2) Prázdninový provoz – probíhal na 2. budově, přihlášeno 50 dětí, nejvíce jich chodilo 30, spíše 20.

3) Letos máme nestandardní rozdělení tříd . Standardní třída je pouze třída Berušky - vzdělávají se zde jen předškoláci / 28 dětí/ - z toho 4 děti s odkladem školní docházky , třídu Kopretiny navštěvují děti od 3,5 let –do 5 let, Třída Zvonečky /25 dětí / je ve složení 2- 3 letých dětí, Sluníčka je třída se sníženým počtem 3 – 4 letých dětí , protože jsou zde vzdělávány děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Informace o adaptačním režimu dětí

5) V šatně najdete na nástěnce organizaci školního roku, kde se dozvíte termíny všech prázdnin ve školním roce 2015- 2016. V době prázdnin máme po dohodě se zřizovatelem omezený provoz .

6) Z důvodu zákonných změn a provozních změn byla provedena aktualizace dokumentů školy : * Školního vzdělávacího programu – dodatky se týkaly vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí 2 letých * Školního řádu – dle novely školského zákona * Vnitřního řádu školní jídelny - týká se dietního stravování, alergenů, vyzvedávání obědů 1. den nemoci dítěte do nádob tomu určených / nikoliv do sklenic a slabých plastových nádob aj. S těmito dokumenty se můžete seznámit v MŠ – jsou dostupné na nástěnce u vchodu do každé budovy anebo na www.stránkách školy

7) Někteří rodiče stále nechápou systém omlouvání dětí - najdete ve vnitřním řádu ŠJ

8) Rodiče vyplnili informaci o číslu účtu, kam chtějí poslat případné přeplatky za stravné . Prosím rodiče, kteří nebyli na schůzce rodičů, aby vyplnili u učitelek ve třídě

9) Do Rady rodičů byly zvoleny za třídu Zvonečky p.Machová a p.Maršíková a za třídu Sluníčka p.Frimlová a Pohlová

10) Nová telefonní spojení do jednotlivých tříd. V době provozu třídy lze volat do jednotlivých tříd na tato telefonní čísla: Sluníčka: 733 713 811 Zvonečky:733 713 810

11) Rodiče mají možnost si dohodnout schůzku s ředitelkou nebo učitelkami , aby se dozvěděli o vzdělávání a o vývoji svého dítěte.

12) Učitelky prosí rodiče ,aby: - vedli své děti i doma ke správnému držení tužky a lžíce - aby nevodili děti do šatny v botech, ale zouvali je u botníků . Děti ze Sluníček musí mít při chůzi po schodech bačkory z bezpečnostních důvodů - učte je to i když je doprovázíte do školky a ze školky vy , rodiče, aby na to byly zvyklé - na spaní dávejte dětem pouze měkké plyšáčky , ne se zvukem a v žádném případě tvrdé hračky -prosíme rodiče, aby všechny věci – oblečení i obuv dětem podepsali.

Děkujeme za pochopení

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →