Nástěnka

Jsme Zelená školka

zelená škola - logoNaše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje nám třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

sběrný boxVysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie můžete jednoduše přinést do naší MŠ a my je odložíme do sběrného boxu, který je umístěn v suterénu školky.

Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

- plakát ke stažení

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →