Nástěnka

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy

 na školní rok 2012-2013

Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme dne 7. 5. 2012 v MŠ od 9.00 – do 15.00 hodin v ředitelně školy. V tento ,,Den otevřených dveří" můžete přijít i se svými dětmi a prohlédnout si prostory MŠ. Ve všech třídách budou paní učitelky připravené zodpovědět Vaše dotazy.

31.5.2011 je datum ukončení zápisu .

Přijímají se děti ve věku 3-6 let.

Žádosti jsou k dispozici v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin. .Stáhnout si je také můžete na www.mspolice.cz

Dne 24.4.2012 v 15.00 hodin pořádáme informační schůzku k zápisu pro rodiče – prosíme bez přítomnosti dětí . Seznámíme Vás s podmínkami pro přijetí dětí, se ŠVP naší mateřinky a rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u paní ředitelky Dany Balákové.

email: mspolice@email.cz

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

(školský zákon č.561 /2004 § 34 odst. 4)

2. Trvalý pobyt dítěte v Polici nad Metují

3. Věk dítěte – dítě, které dovrší ve školním roce 2012 -2013 3 let – od nejstaršího po nejmladší

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →