Nástěnka

Zápis ze schůzky rodičů ze dne 2.10.2012 – 1. budova

Zpráva o investičních akcích:
Byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení ve třídě Berušek. V současné době probíhají terénní úpravy zadní části zahrady ( přívody vody, elektřiny, výsadba keřů a rostlin - dle projektové dokumentace – tzv. první etapa za téměř půl milionu korun). Druhá etapa bude pokračovat příští rok .

Mateřská škola je naplněna počtem 104 dětí, Předškolních dětí je 39, proto jsou rozmístěny do dvou tříd. K dnešnímu datu máme vyřízeny kladně všechny žádosti o přijetí dětí, čili nemáme již ani jedno neumístěné dítě, které přišlo v květnu k zápisu.

Logopedie v MŠ – vyšetření dětí proběhne p. Mgr. I. Nemešovou ve dnech 4. 10. a 8.10. od 8.00 hodin Děti, které měly vyšetření v loni, musí mít po roce kontrolní vyšetření. Nové děti musí vyplnit žádost o vyšetření, kterou dostanete u třídních učitelek. Rodiče se mohou vyšetření osobně zúčastnit. Dále je třeba dle vyhlášky 72/2005 podepsat souhlas rodičů s vyšetřením dítěte a poučení o poskytování poradenských služeb. Protože tiskopisů potřebných k vyšetření přibývá, MŠ nemá dostatečné finanční prostředky na to, aby všem rodičům tyto tiskopisy kopírovala, proto bude jakékoli kopírování zpoplatněno částkou 2,- Kč za 1 list. (peníze Vám budou strženy z fondu rodičů). Učitelky povedou o těchto výdajích záznam, který budou k nahlédnutí v každé třídě, včetně termínu vložení do pokladny školy. Zdůrazňuji, že návštěva p. Mgr. I. Nemešové je nadstandardní službou naší MŠ a je plně na Vašem rozhodnutí, zda jí využijete. Logopedii bude provádět v MŠ opět p.Cvikýřová za úplatu 30,-Kč, první návštěva bude v nejbližším termínu po obdržení písemných zpráv z probíhajících vyšetření. Dále je možné navštěvovat logopedii ve škole u. p.Evy Řehákové, což si rodiče zajišťují sami.

Ve všech třídách vybíráme 200,-Kč do fondu rodičů, toaletní papíry a kapesníky

Upozorňujeme rodiče , že je třeba od září upravit své zálohové platby na stravné a školné . Školné se od září zvyšuje na 300,- Kč. Ceník stravného a školného najdete na nástěnce u vchodu do MŠ a na našich webových stránkách.

Učitelky prosí rodiče , aby své děti přiváděli do MŠ nejpozději v 8 hodin, aby se děti mohly aktivně zapojit do programu.

Připomínáme rodičům, že je jejich právo informovat se o tom, jaké má jejich dítě výsledky při předškolním vzdělávání .Pro individuální konzultaci si je třeba s p. učitelkou popř. ředitelkou dohodnout předem schůzku.

Prioritou předškolní výchovy v současnosti je zaměřit se na přípravu dětí na povinnou školní docházku. MŠMT vydalo Desatero pro rodiče a konkretizované standardy předškolního vzdělávání, které najdete na portále ministerstva školství v sekci předškolní výchova. Zvýšená pozornost se věnuje jazykové, předčtenářské a matematické gramotnosti předškolních dětí. U předškoláků se intenzivně zaměřujeme na správný úchop tužky, nůžek a příboru, v případě zájmu prokonzultujte taktéž s třídní učitelkou.

Pro rodiče předškoláků, ale i pro ostatní zájemce je na 8.11.2012 v 16.00 připravena přednáška p.Rejtharové „O školní zralosti". Přijměte předem naše pozvání a připravte si dotazy, které Vás zajímají ohledně školní zralosti Vašeho dítěte.

Rada školy

Na 2. budově byli zvoleni do Rady školy:

Za třídu Kopretin p. John , p. Dvořáková , p. Marek
Za třídu Berušek p. Trnovská, p. Prouzová, p. Šedková, Mitterwvaldová

Na 1. budově :

Zvonečky: p.Musilová, p. Štanclová, p.Pohlová
Sluníčka: p.Krejčová, p. Meierová, p. Pavlínková

Na tyto rodiče se můžete obracet se svými dotazy a připomínkami.

Připomínám rodičům, že na www stránkách školy a na nástěnce u vchodových dveří najdete všechny dokumenty školy, které se vždy na začátku školního roku aktualizují, proto je dobré se s nimi dobře seznámit. Prosíme rodiče , aby po nás nežádali úlevy pro své dítě, které nejsou v souladu s naším školním řádem a Školním vzdělávacím programem.Letos chceme pochválit rodiče za to , že děti jsou dobře připraveny v oblasti stravování na to, že jedí samy a my je nemusíme krmit. Trochu bojujeme s ovocem a zeleninou, ale také s tím, že nechtějí mléko. Prosíme rodiče, aby nám nevstupovali do třídy , když děti svačí nebo obědvají, protože dítě okamžitě ztrácí pozornost na jídlo a soustředí se jen na útěk od jídla a odchod domů. Přítomnost rodičů je zase líto ostatním dětem.. Děkujeme za pochopení.

Věnujte prosím pozornost organizaci a omezení provozu v době školních prázdnin – ( jejich seznam najdete na nástěnce v šatně ) a hlavně u méně vyzrálých dětí zvažte, zda toto omezení provozu Vaše dítě zvládne – jedná se o pobyt v jiné třídě, s jinými učitelkami ,provoz na jiné budově apod.

Prosíme rodiče, pokud mají možnost, aby nám dodali do MŠ jakékoli papíry i třeba z jedné strany potištěné, na volné kreslení a čárání dětí. Děkujeme předem.

Všechno oblečení i obuv dětem podepisujte, v případě několika stejných druhů obuvi a oděvu lehce dojde k záměně.

Diskuze,dotazy
Musí mít moje dítě boty na suchý zip nebo může mít tkaničky?

Může mít i tkaničky, ale lepší jsou ty ploché , ty kulaté se rády rozvazují a povolují . Tkaničky musí být také dostatečně dlouhé, neroztřepené. A boty – ať jsou na zip nebo tkaničky by měly jít dítěti lehce nazout.

Zápis pro Vás zapsala Dana Baláková

Na začátek stránky

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →