Nástěnka

Zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2013 / 2014

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí
do mateřské školy na školní rok 2013-2014

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci bude vyšší než počet volných míst v Mateřské škole Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Podle § 34 Školského zákona se přijímají se děti zpravidla ve věku 3-6 let.

O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy. Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok s výjimkou dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (školský zákon č.561 /2004 § 34 odst. 4)
2. Trvalý pobyt dítěte v Polici nad Metují
3. Věk dítěte – dítě, které dovrší ve školním roce 2013 -2014 3 let – od nejstaršího po nejmladší.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin. Stáhnout si je také můžete z tohoto odkazu. Žádost je třeba přinést s potvrzením od lékaře, že je dítě řádně očkováno (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak  dle zákona  o ochraně veřejného zdraví Z 258/200 Sb. § 50 )

Vyplněné žádosti do MŠ  přijímáme:
písemně  na adrese:

Mateřská škola Police nad Metují  Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují
osobně :
30.5.2013 od 9.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy

nejpozději však do 31.5.2013, což je datum ukončení zápisu.

Dne 2.5. 2013 od 15 do 17 hodin zveme k prohlídce MŠ rodiče i s dětmi.

Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u paní ředitelky Dany Balákové.
email: mspolice@email.cz

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →