Nástěnka

Cvičení rodičů s dětmi

Podmínky a  organizace cvičení:

  1. Cvičení probíhá každé úterý od 15.30 hodin do 16.30 hodin v tělocvičně MŠ na sídlišti  pod vedením Martiny Macounové. Cena za každou návštěvu je 20 ,-Kč. Cvičení začne od 1.10.2013.
  2. Přijaty budou děti ve věku 1,5 – 3 let   . Seznam dětí  bude vytvořen od nejmladšího po nejstaršího,  dle věku. Nejvyšší možný počet přijatých dětí je 15 +1 rodič. MŠ si vyhrazuje právo zákazu vstupu dalších osob nebo členů rodiny.
  3. Za bezpečnost dítěte i za bezpečnost svou zodpovídá po celou dobu cvičení rodič dítěte.
  4. Přístup do MŠ bude postranním vchodem do chodby, kde bude lavička, sloužící k přezouvání a převlékání  dětí, v mimořádných případech lze využít prostor malé učebny.  WC a umývárna bude zpřístupněna v letním vchodě MŠ.
    Kola a kočárky lze zaparkovat po dobu cvičení pod přístřeškem před postranním vchodem, za poškození či ztrátu těchto věcí MŠ neručí.
    Do jiných prostor MŠ je vstup přísně zakázán.
  5. Pokud by došlo k záměrnému poškození či ničení majetku školy, je rodič povinen uhradit škodu v plné výši.

Info na telefonu : 723 731 987

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →