Nástěnka

Vyřízení žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2013-2014

Ředitelka mateřské školy Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád o vyřízení  žádostí  o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2013-2014  takto :

uchazeč              výsledek řízení

001      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
002      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
003      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
004      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
005      nepřijat/a
006      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
007      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
008      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
009      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
010      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
011      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
012      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
013      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
014      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
015      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
016      nepřijat/a
017      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
018      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
019      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
020      nepřijat/a
021      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
022      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
023      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
024      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
025      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
026      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
027      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
028      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
029      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
030      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
031      nepřijat
032      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
033      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
034      nepřijat/a
035      nepřijat/a
036      přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
037      nepřijat/a
038      nepřijat/a

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →