Nástěnka

Zápis ze schůzky Rady rodičů a vedení MŠ 20.11.2013

Přítomni: Baláková, Rajsová, Rutarová, Marešová, Musilová, Vrabcová, Pohlová, Meierová, Linhartová, Švorčíková, Šedková, Hrušková, Dvořáková

1. Plány na další období:

- pokračují akce v rámci projektu Malý zahradník
- školka se zapojí do zdobení vánočních stromků
- II. budova navštíví v prosinci ZOO
- pokračuje činnost pěveckého kroužku a kroužku hry na flétnu
- letos se nenaplnil výtvarný kroužek a kroužek angličtiny, do kroužků probíhá výběr, kritériem je zájem samotného dítěte, potřebná schopnost soustředění, v případě angličtiny by dítě nemělo mít vadu řeči
- plavání předškoláků bude zahájeno v dubnu

2. Poděkování všem rodičům

,kteří vyšli vstříc MŠ a dne 19.11. si nechali děti doma. V prostorách třídy tak mohlo proběhnout školení pracovníků MŠ.
Poděkování firmě pana Jana Fulky za sponzorský dar ve výši 5 tisíc Kč. Budou nakoupeny pomůcky na cvičení do tělocvičny.

3. Prosíme rodiče aktualizovat telefonní čísla

Stává se, že dítě má ve složce uvedeno několik kontaktů, ale ani jeden není dostupný. Je to důležité v případě akutního onemocnění nebo úrazu.

4. Akce

- 5.12. přijde do MŠ Mikuláš. Prosíme rodiče, aby zvážili, zda jejich dítě program této návštěvy zvládne, případně si dítě nechali doma.

Besídky vánoční

Berušky – 17.12. – 15.00 hod.
Kopretiny - 10.12. – 15,15 hod.
Sluníčka - 10.12. – 14.30 hod.
Zvonečky - 12.12. – 14.30 hod.

5. Aktuality

- na II. budově se našly brýle, jsou u p. ředitelky
- proběhla kontrola požární bezpečnosti, budova je z tohoto hlediska v pořádku
- zpřísnění bezpečnostních opatření – nelze projít suterénem budovy, spojovací dveře se zamykají, aby se předešlo pohybu neznámých osob a případným krádežím
- ze strany MŠ pokračuje nabídka logopedie (p. Cvikýřová), rodiče však mohou vyhledat logopedickou péči kdekoliv jinde – nevnucujeme!!!!, je to pouze nabídka

6. Dotazy rodičů

- vhodné je mít boty na přezutí na ven (pro pohyb na zahradě)
- diskuse přítomných o nejvhodnějším věku dítěte pro zahájení výuky cizího jazyka
- přeplatek nad 900 Kč bude vrácen v průběhu listopadu, v současné době rodiče platí řádně, je pouze jeden dlužník
- detailní vyúčtování je možné na individuální žádost rodiče, hromadný tisk / někdy se jedná i o 3 strany tisku ) - není jednoduchý a z provozních i časových důvodů možný , případné nesrovnalosti řešíme individuálně a na žádost rodičů. Pokud má opravdu někdo zájem o pravidelné měsíční výtisky a bude se jednat o pár jedinců , není problém – samozřejmě za úplatu / viz zápis z třídní schůzky /

Odeslané přeplatky najdete nově v šatně MŠ na nástěnce, abyste si mohli zkontrolovat, zda Vám peníze na účet dorazily.

Zapsala: Naděžda Dvořáková (za třídu Berušek)

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →