Nástěnka

Zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2014 / 2015

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2014-2015

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin.
Stáhnout si ji také můžete na našich webových stránkách. Žádost je třeba přinést s potvrzením od lékaře, že je dítě řádně očkováno. ( Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak  dle zákona  o ochraně veřejného zdraví  Z 258/200 Sb. § 50)
Upozorňujeme, že žádost musí být podepsaná nově oběma rodiči.

Vyplněné žádosti do MŠ  přijímáme:
písemně na adrese: Mateřská škola Police nad Metují Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují - přihlášky doručené do 30.5.2014
osobně: od 26.5.2014 v době od 9.00 do 14.00 hodin v kanceláři školy, kde Vám bude přiděleno registrační číslo, nejpozději  však do 30.5.2014, což je datum ukončení zápisu.

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 14 dnů ode dne ukončení zápisu na www.mspolice.cz a na vstupních dveřích MŠ.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci bude vyšší než počet volných míst v Mateřské škole Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Podle § 34 Školského zákona se přijímají se děti zpravidla ve věku 3-6 let.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy. Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok s výjimkou dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

  1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky(školský zákon č.561 /2004 § 34 odst. 4)
  2. Trvalý pobyt dítěte v Polici nad Metují
  3. Věk dítěte – dítě, které dovrší ve školním roce 2014 -2015 3 let - od nejstaršího po nejmladší

Informační schůzka  pro rodiče k zápisu do MŠ:

Tato schůzka se uskuteční dne 23.4.2014 v 15.00 hodin ve třídě Sluníček  na 1. budově.
Prosíme rodiče, aby se na schůzku dostavili bez dětí. Děti budou mít možnost navštívit MŠ s rodiči dne 2.5. 2014 od 10.00 do 14.00 hodin při Dnu otevřených dveří.

Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u paní ředitelky Dany Balákové (email: mspolice@email.cz)

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →