Nástěnka

Dotazník pro MAS Stolové hory

Vážení rodiče, město Police nad Metují je členem MAS Stolové hory, která připravuje tzv. Integrovanou strategii území, která je nezbytná k čerpání finančních prostředků v dalším dotačním období. Město nás požádalo o pomoc se šířením dotazníků, prostřednictvím kterých se i vy se na této strategii můžete podílet.

OBČANÉ - https://www.survio.com/survey/d/verejnost-stolove-hory
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - https://www.survio.com/survey/d/prispevkovky-stolove-hory
PODNIKATELÉ - https://www.survio.com/survey/d/podnikatele-stolove-hory
NEZISKOVÉ ORGANIZACE - https://www.survio.com/survey/d/neziskovky-stolove-hory

Děkujeme za pomoc

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →