Nástěnka

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2014/2015

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád že vyhovuje popř. nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují

Seznam uchazečů:

uchazeč      výsledek řízení

001             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
002             nepřijat/a
003             nepřijat/a
004             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
005             nepřijat/a
006             nepřijat/a
007             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
008             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
009             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
010             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
011             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
012             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
013             nepřijat/a
014             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
015             nepřijat/a
016             nepřijat/a
017             nepřijat/a
018             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
019             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
020             nepřijat/a
021             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
022             nepřijat/a
023             nepřijat/a
024             nepřijat/a
025             nepřijat/a
026             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
027             nepřijat/a
028             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
029             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
030             nepřijat/a
031             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
032             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
033             nepřijat/a
034             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
035             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
036             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
037             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
038             přijat/a se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců
039             nepřijat/a
040             nepřijat/a
041             nepřijat/a
042             nepřijat/a
043             nepřijat/a
044             nepřijat/a

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →