Nástěnka

třída Zvonečky třída Sluníčka Zápis ze schůzky rodičů ze dne 4.10.2011 ve třídě Sluníček a Zvonečků

Přítomno 24 rodičů

1/ Ředitelka školy seznámila:

 • s průběhem adaptačního režimu v MŠ – letos adaptační režim neprobíhal tak dramaticky jako vloni. Přisuzujeme to tomu, že byly posíleny služby učitelek – tzn. více hodin se překrývaly, než je jejich skutečná pracovní doba. Bohužel nám to ale zatížilo mzdový rozpočet. Také trochu napomohlo uvědomění si rodičů, jak je důležité dítě na MŠ připravovat a u některých dětí jsou výsledky snahy rodičů velmi dobře vidět.

 • Se školním a organizačním řádem školy/povinnosti a práva rodičů, pedagogických pracovníků a ředitelky/- všechny tyto dokumenty jsou dostupné v MŠ na nástěnce a na webových stránkách školky.Zde jsou přesně vymezena pravidla fungování MŠ , povinnosti a práva učitelek, ředitelky i Vás rodičů . Nejvíce se potýkáme s problémem pobytu nemocných dětí v MŠ, situace je tak neúnosná, že ji budeme nuceni řešit ve spolupráci s p. dr. Výravskou. Pochopte, že dítě, které mělo večer teplotu, je oslabené a nemůže druhý den ráno přijít do kolektivu dětí, že dítě, která má průjem, zvrací , se další den necítí dobře a nemůže přece absolvovat program MŠ / např. tělesná cvičení, pohybové hry, pobyt venku apod./ . K dětem s rýmou a kašlem není co dodat. Upozorňuji dopředu, že učitelka má právo toto dítě nepřijmout anebo pokud dítě bude jevit známky nemoci během dopoledne , budeme Vám volat , abyste si své nemocné dítě odvedli z MŠ.

 • Omlouvání stravného vymezuje provozní řád ŠJ i školní řád.
  Připomínám, že nárok na oběd máte pouze první den nemoci dítěte. Nelze jej ale omlouvat den po dni a domnívat se, že si každý den budete vyzvedávat oběd!

 • s činností Rady školy .Do rady školy byli nově přijati ze třídy Sluníček p. Johnová, p. Fulková,a p. Marek, ze třídy Zvonečků p. Pohlová , p .Štanclová , p. Musilová. Na ně se můžete obracet s problémy a dotazy. Stále však platí, že pokud máte jakýkoli problém , sjednejte si se mnou schůzku a mluvte o něm se mnou , konzultujte s třídními učitelkami

 • se systémem vyúčtování za stravné – přesný systém bude předložen na Radě rodičů a následně zveřejněn na www.stránkách

 • Do zájmových kroužků přijímáme děti až více než 4 ,5 leté , malé děti na 1. budově jsou rádi, že zvládají program ve třídě a režim v MŠ a kroužky jsou pro ně nevhodné.Kroužky nabízíme jako nadstandardní aktivitu a přijímáme do nich děti, které zvládají základní standardní činnosti.

 • S problémy a úskalími prázdninového provozu. V šatně je rozpis prázdnin na školní rok 2011 - 2012 . Nejbližší prázdniny nás čekají 26.- 28.10. Prosím rodiče, aby k závazným přihláškám přistupovali zodpovědně a tím snížili na minimum neefektivnost tohoto provozu.

 • Fotografování dětí – je dobrovolné , nabízíme jej proto, že si můžete děti nechat vyfotit samostatně a nemusíte si brát celou sadu fotografií , MŠ má 10% rabat z celkové částky

 • Prosíme rodiče, aby dávali svým dětem vhodné oblečení a obuv na pobyt venku a aby děti měly něco na převlečení v šatně v případě nějakého potřísnění od jídla,pití nebo vody apod. Dále prosíme, aby oblečení nemělo např. vadné zipy, špatná (např.krátká, .dlouhá,roztrhaná) šněrovadla, apod. Prstové rukavice dávejte jen těm dětem, které si je samy zvládnou navléci.

 • Prosím rodiče opakovaně a znovu, aby své dotazy, problémy a připomínky konzultovali přímo s ředitelkou popř.učitelkou, protože jedině tak je možné docílit nějakého řešení,vysvětlení si nejasností, odstranění vzniklých problémů.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci s vámi.
Zápis pro vás napsala Dana Baláková

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Sluníčka , Zvonečky

← Starší Novější →