Kalendář MŠ

celá MŠ Zápis dětí do 1. třídy - středa 8.2.2012

08. 02.
2012

Pozvánky k zápisu dostanou rodiče do konce ledna.
Společně s pozvánkou obdrží zápisní list (prosím o vyplnění z obou stran) a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
Prosím o dodržení určeného času, neboť tímto opatřením chceme předejít zbytečným frontám a nepříjemnému čekání.

Průběh zápisu
Děti se svými rodiči přijdou do vestibulu 2.stupně ZŠ. Tam na ně budou čekat žáci 5.ročníku. Ti s nimi také projdou celým zápisem. Všude je dovedou a vše jim ukáží.

Ve třídě budou děti pracovat se třemi učitelkami. Ty se zaměří především na zjištění školní zralosti v oblastech:

  • úchop tužky
  • správná výslovnost jednotlivých hlásek
  • vyjadřování ve větách
  • všeobecný rozhled
  • prostorová orientace
  • matematická představivost (číslice a puntíky do 5)

Zápisu se zúčastní všechny děti, které se narodily v období od 1.9. 2005 do 31.8. 2006. Děti, u nichž je předpoklad odkladu školní docházky o jeden rok, přijdou také.

V případě nemoci dítěte volejte níže uvedené číslo a domluvíme náhradní datum.

Děti, které mají v tomto školním roce odklad školní docházky povolen (byly loni u zápisu) znovu k zápisu nejdou. Počítáme s jejich nástupem do školy.

Případné dotazy na tel. čísle: 777 036 001

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

← Starší Novější →