Nástěnka

celá MŠ Školka

Provoz o jarních prázdninách od 26.2.2024. do 1.3.2024

26. 02.
2024

→ do 01. 03.

Provoz bude pro děti z 1.budovy ve třídě Sluníček a pro děti z 2. budovy ve třídě Berušky.
Na 2.budově bude provoz ukončen v 15  hodin, pak budou převedeny děti na 1. budovu.
Pokud počet dětí klesne o 10 dětí , celý provoz se přesune na 1. budovu do třídy Sluníček.
           
celkem dětí 16 16 16 16 16
Sluníčka, Zvonečky  26.2. 27.2. 28.2. 29.2. 1.3.
učitelka  Ticháček Ticháček  Berková Berková  Berková
 učitelka Vítková Vítková Vítková Vítková Hrušková
asistentka Voláková Voláková Voláková Geislerová Geislerová
Berušky, Kopretiny 16 16 16 16 16
učitelka Šedková Šedková  Mihálková Mihálková Mihálková
učitelka Važanová Važanová Šimková Šimková Šimková

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

GDPR

Na základě výsledků hlasování (změnu ve zveřejňování fotografií si přálo 14 rodičů z celkového počtu 66 hlasujících,  školku momentálně navštěvuje 98 dětí) zůstaneme u stávajícího systému zveřejňování. Každý má možnost vzít zpět souhlas s GDPR, fotky těchto dětí nebudou pořizovány a nebudou k dispozici nikde.

Děkujeme za spolupráci

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Uzavření provozu MŠ v době letních prázdnin

15. 07.
2024

→ do 11. 08.

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 15. 7. 2024 do 11. 8. 2024

Provoz bude zahájen v pondělí 12. 8. 2024.

Rodiče mohou využít nabídky MC Mamina, knihovna a MPM  - „Příměstské tábory v Polici nad Metují“.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Pololetní prázdniny 2. 2. 2024

Provoz v pátek v době pololetních prázdnin dne 2. 2. 2024 bude na

1. budově ve třídě Sluníček.

Slouží paní učitelky Helena Šolcová a Bc. Alena Hrušková a pedagogická asistentka Mgr. Kateřina Voláková.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Vážení rodiče, v naší mateřské škole se momentálně u dětí ve zvýšené míře vyskytuje infekční onemocnění trávicího ústrojí, které se projevuje průjmem a zvracením.

PROSÍME VÁS, ABYSTE DĚTI SE ZAŽÍVACÍMI POTÍŽEMI, JAKO JE PRŮJEM, BOLEST BŘICHA NEBO ZVRACENÍ, DO ŠKOLKY NEVODILI. OHROŽUJETE TÍM OSTATNÍ DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

Výňatek ze školního řádu:

2. Zajištění ochrany zdraví dětí při vzdělávání
Zajištění ochrany zdraví dítěte v MŠ se řídí Školským zákonem č.561/2004 Sb. §29 ods.2 a §
35ods.1 písmeno b, zákonem o ochraně veřejného zdraví ustanovení § 7ods.1.

Nevolnost, zvracení, průjem
- dítě zůstává 2-3 dny doma

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Uzavření provozu v době vánočních prázdnin

MŠ bude uzavřena od 27. 12. 2023 do pondělí 1. 1. 2024.
Provoz bude obnoven 2. 1. 2024.

Přejeme Vám Všem Veselé Vánoce.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Schůzka rady rodičů

11. 01.
2024

V čtvrtek 11. 1. 2024 se koná schůzka Rady rodičů
ve třídě Zvonečky na 1. budově v 15,00 hodin.

Své dotazy, náměty a připomínky předejte prosím svým zástupcům  jednotlivých tříd.

Kopretiny zastupuje: p. Kozmanová, p. Kollertová,p. Valchařová

Berušky zastupuje: p. Jirmannová Markéta, p. Jelínek, p. Hažmuková

Zvonečky zastupuje: p. Šumberová, p. Hauschke, p. Kaněrová, p. Šefcová

Sluníčka zastupuje: p. Lokvenc, p. Klimešová, p. Bártová, p. Jirmannová Tereza

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Kouzelník ve školce

10. 11.
2023

V pátek 10. 11. přijede do školky kouzelník se svým představením.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Provoz o podzimních prázdninách

Provoz v době podzimních prázdnin ve čtvrtek a v pátek 26. 10. a 27. 10. 2023

bude na 2. budově ve třídě Berušek.

Slouží p. učitelka Kateřina Berková a p. učitel Filip Ticháček .

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Provoz v pátek 29. 9. 2023

29. 09.
2023

bude na 1. budově ve třídě Sluníček.

Slouží p. učitelky Helena Šolcová a Alena Hrušková

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

POZOR, 7.7. je školka uzavřena

07. 07.
2023

Dne 7. 7. 2023 je školka uzavřena!!!

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Stavební práce v prostoru školky!

Vážení rodiče. Od pondělí 3. 7. 2023 se bude v mateřské škole pohybovat stavební firma MOVIS a firma ELPOL, která bude provádět investiční akci – oprava chodníku podél budovy a dolů k bráně a instalaci venkovního osvětlení. Prostor pohybu osob a dětí do MŠ bude vymezen bezpečnostní páskou. Budou se zde pohybovat i stavební stroje.

Žádáme rodiče, aby dbali při příchodu a odchodu do MŠ zvýšené opatrnosti, děti nepouštěli do prostoru školní zahrady bez dozoru a vedli je vždy za ruku.

Stavba by měla být dokončena 11. 8. 2023.

Děkujeme za pochopení.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Provoz o letních prázdninách 2023

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 17.7.2023 do 11.8.2023
Provoz bude zahájen v pondělí 14.8.2023.
Rodiče mohou využít nabídky MC Mamina, knihovna a MPM  - „Příměstské tábory v Polici nad Metují“.

od 1.7. do 14.7. 2022 na 1. budově
od 14.8. do 31.8. 2022 bude provoz  na 2. budově

V červenci budou děti ze Zvonečků a Berušek ve třídě Zvonečky a děti z Kopretin a Sluníček  budou ve třídě Sluníček .
V srpnu  budou děti ze Sluníček a Kopretin ve třídě Kopretin a děti ze Zvonečků a  Berušek ve třídě Berušky.

  3.7. - 4.7. 10.7. - 14.7. 14.8. - 18.8 21.8. - 25.8. 28.8. - 1.9.
celkem dětí 38 36 38 43 42
           
dolní třída           
učitelka  Hrušková Ficencová Šolcová H. Šolcová H. Šimková 
 učitelka Šimková Šimková Kapuciánová Hrušková  Kapuciánová
           
horní třída           
učitelka Vítková Vítková Ticháček  Ticháček Berková
učitelka Ficencová Berková Hrušková Vítková Ficencová
           
asistentka Geislerová Važanová Frimlová Frimlová Važanová

30.8. - Rada rodičů - v 15.00 hodin

31.8. -  adaptace nových dětí Zvonečky a Sluníčka

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2023 - 2024

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2023 — 2024.

Podle § 34 Školského zákona se přijímají do mateřské školy děti zpravidla ve věku 3-6 let. V případě volné kapacity naše MŠ přijímá i děti od 2 let, pokud jsou schopny zvládnout režim mateřské školy a mají z rodiny vytvořeny základní návyky hygieny, stravování a sebeobsluhy.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole, rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.

Den otevřených dveří

Dne 6.4.2023 se koná v mateřské škole Den otevřených dveří od 9 hodin do 11 hodin. Můžete navštívit mateřskou školu se svými dětmi, prohlédnout si prostředí mateřské školy a rádi Vám zodpovíme dotazy týkající se zápisu do MŠ.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte a informační leták k elektronickému předzápisu do MŠ najdete na webu školy na stránce Dokumenty školky.

Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme:

 1. Písemně na adrese:
  Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují. Zaregistrované budou žádosti doručené nejpozději 15. 5. 2023.
 2. Osobně dne 15. 5. 2023 od 8.00 do 14.30 hodin v kanceláři školy, kde Vám bude přiděleno registrační číslo.
  Na tuto návštěvu se lze zaregistrovat v elektronickém předzápisu na určitou hodinu.
 3. E-mailem na adresu mspolice@email.cz
 4. Elektronicky - elektronický předzápis bude spuštěn od 1. 5. 2023 do 12. 5. 2023 na stránce: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji
  Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy.
  Z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ. Vyplněnou žádost vytiskněte a navštivte s ní svého dětského lékaře ohledně potvrzení o očkování dítěte, kterou je třeba doručit do 15. 5. 2023 do MŠ. Zpětně Vám v aplikaci potvrdíme přijetí žádosti a přidělíme registračního číslo.

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

 1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře, že dítě je řádně očkováno (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50),
 2. občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště
 3. kopii rodného listu dítěte
 4. rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu školní docházky (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky), a vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte
 5. oznámení o individuálním vzdělávání

Kritéria pro přijetí dětí:

 1. děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období 1. 9. 2023 do
  31. 8. 2024 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
 2. děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku
 3. přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu na
webových stránkách MŠ a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.

Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p. ředitelky Dany Balákové, popř. na emailu: mspolice@email.cz

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky , Školka

Karneval

14. 02.
2023

V úterý 14.2.2023 proběhne ve školce KARNEVAL na volné téma.

Prosíme, připravte společně s dětmi zajímavou masku s doplňky.

Děkujeme za spolupráci BERUŠKY, KOPRETINY, ZVONEČKY,SLUNÍČKA.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka , Školka

Vážení rodiče, pozor!

V sekci dokumenty školky - ostatní dokumenty najdete nový ceník plateb školného a stravného s platností od 1. 2. 2023

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Schůzka rady rodičů

05. 01.
2023

Ve čtvrtek 5.1.2023 se koná schůzka RADY RODIČŮ ve třídě Zvonečků na 1. budově v 15,30 hodin.

Své dotazy, náměty a připomínky předejte prosím svým zástupcům  jednotlivých tříd.

Ve školním roce 2022 -2023 byli zvoleni:

 • Za třídu Kopretiny: p. Bydžovská, Šumberová, p. Kozmanová
 • Za třídu Berušky: p. Valchařová, p. Kollertová
 • Za třídu Zvonečky: p. Klimešová, p. Lokvenc, p. Bártová
 • Za třídu Sluníčka: p. Jirmannová, p. Hejnyšová, p. Jelínek

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Potvrzení o zaplacení školného

Vážení rodiče, potvrzení o zaplacení školného v roce 2022 potřebné k doložení úlevy na dani budeme vystavovat v termínu od 2. 1. 2023 do 12. 1. 2023 a poté až v únoru 2023.

Nahlaste, prosím, u svých třídních učitelek, na koho chcete potvrzení vystavit (může uplatnit pouze jeden z rodičů).

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Vánoční prázdniny v MŠ

budou zahájeny v pátek 23. 12. 2022 a skončí v neděli 1. 1. 2023.

Provoz MŠ bude obnoven od pondělí 2. 1. 2023.

Vzhledem k tomu, že základní školy zahajují provoz až 3. 1. 2023, budeme zjišťovat počet přihlášených dětí na 2. 1. 2023.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

← Starší Novější →