Nástěnka

celá MŠ Školka

Provoz Mateřské školy v době letních prázdnin

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 17. 7. 2023 do 11. 8. 2023

Provoz bude zahájen v pondělí 14. 8. 2023.

Rodiče mohou využít nabídky MC Mamina, knihovna a MPM  - „Příměstské tábory v Polici nad Metují“.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2023 - 2024

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2023 — 2024.

Podle § 34 Školského zákona se přijímají do mateřské školy děti zpravidla ve věku 3-6 let. V případě volné kapacity naše MŠ přijímá i děti od 2 let, pokud jsou schopny zvládnout režim mateřské školy a mají z rodiny vytvořeny základní návyky hygieny, stravování a sebeobsluhy.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole, rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.

Den otevřených dveří

Dne 6.4.2023 se koná v mateřské škole Den otevřených dveří od 9 hodin do 11 hodin. Můžete navštívit mateřskou školu se svými dětmi, prohlédnout si prostředí mateřské školy a rádi Vám zodpovíme dotazy týkající se zápisu do MŠ.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte a informační leták k elektronickému předzápisu do MŠ najdete na webu školy na stránce Dokumenty školky.

Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme:

 1. Písemně na adrese:
  Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují. Zaregistrované budou žádosti doručené nejpozději 15. 5. 2023.
 2. Osobně dne 15. 5. 2023 od 8.00 do 14.30 hodin v kanceláři školy, kde Vám bude přiděleno registrační číslo.
  Na tuto návštěvu se lze zaregistrovat v elektronickém předzápisu na určitou hodinu.
 3. E-mailem na adresu mspolice@email.cz
 4. Elektronicky - elektronický předzápis bude spuštěn od 1. 5. 2023 do 12. 5. 2023 na stránce: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji
  Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy.
  Z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ. Vyplněnou žádost vytiskněte a navštivte s ní svého dětského lékaře ohledně potvrzení o očkování dítěte, kterou je třeba doručit do 15. 5. 2023 do MŠ. Zpětně Vám v aplikaci potvrdíme přijetí žádosti a přidělíme registračního číslo.

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

 1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře, že dítě je řádně očkováno (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50),
 2. občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště
 3. kopii rodného listu dítěte
 4. rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu školní docházky (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky), a vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte
 5. oznámení o individuálním vzdělávání

Kritéria pro přijetí dětí:

 1. děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období 1. 9. 2023 do
  31. 8. 2024 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
 2. děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku
 3. přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu na
webových stránkách MŠ a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.

Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p. ředitelky Dany Balákové, popř. na emailu: mspolice@email.cz

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky , Školka

Karneval

14. 02.
2023

V úterý 14.2.2023 proběhne ve školce KARNEVAL na volné téma.

Prosíme, připravte společně s dětmi zajímavou masku s doplňky.

Děkujeme za spolupráci BERUŠKY, KOPRETINY, ZVONEČKY,SLUNÍČKA.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka , Školka

Vážení rodiče, pozor!

V sekci dokumenty školky - ostatní dokumenty najdete nový ceník plateb školného a stravného s platností od 1. 2. 2023

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Schůzka rady rodičů

05. 01.
2023

Ve čtvrtek 5.1.2023 se koná schůzka RADY RODIČŮ ve třídě Zvonečků na 1. budově v 15,30 hodin.

Své dotazy, náměty a připomínky předejte prosím svým zástupcům  jednotlivých tříd.

Ve školním roce 2022 -2023 byli zvoleni:

 • Za třídu Kopretiny: p. Bydžovská, Šumberová, p. Kozmanová
 • Za třídu Berušky: p. Valchařová, p. Kollertová
 • Za třídu Zvonečky: p. Klimešová, p. Lokvenc, p. Bártová
 • Za třídu Sluníčka: p. Jirmannová, p. Hejnyšová, p. Jelínek

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Potvrzení o zaplacení školného

Vážení rodiče, potvrzení o zaplacení školného v roce 2022 potřebné k doložení úlevy na dani budeme vystavovat v termínu od 2. 1. 2023 do 12. 1. 2023 a poté až v únoru 2023.

Nahlaste, prosím, u svých třídních učitelek, na koho chcete potvrzení vystavit (může uplatnit pouze jeden z rodičů).

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Vánoční prázdniny v MŠ

budou zahájeny v pátek 23. 12. 2022 a skončí v neděli 1. 1. 2023.

Provoz MŠ bude obnoven od pondělí 2. 1. 2023.

Vzhledem k tomu, že základní školy zahajují provoz až 3. 1. 2023, budeme zjišťovat počet přihlášených dětí na 2. 1. 2023.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Vážení rodiče, pejskaři!

Na základě stížností od rodičů dětí Vás chceme požádat, abyste své pejsky uvazovali v dostatečné vzdálenosti od vchodu do MŠ. Někteří lidé a děti mohou mít z pejsků strach nebo fobii a pak mají problém se vstupem do MŠ. Doporučujeme z bezpečnostních důvodů nasazovat pejskům košíky.

Děkujeme za pochopení.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Zápis ze schůzky rodičů na 1. a 2. budově

konané dne 13. 9. a 15. 9. 2022 jsou k nahlédnutí v sekci Dokumenty školy - Ostatní dokumenty

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Seznam dětí podle tříd pro školní rok 2022/23

Vážení rodiče, vyvěšujeme předběžný seznam rozdělení dětí do tříd od září 2022.
Tento seznam může být změněn ještě v průběhu prázdnin z provozních důvodů.

pdf icon Seznam dětí podle tříd pro školní rok 2022/23 - aktualizovaný dne 12.8.2022

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Provoz o letních prázdninách 2022:

bude od 1. 7. 2022 do 15. 7. 2022 na 1. budově.
V červenci budou děti ze Zvonečků a Sluníček ve třídě Zvonečky a děti z Berušek a Kopretin budou ve třídě Sluníček.

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 18.7.2022 do 14.8.2022.
Rodiče mohou využít nabídky MC Mamina, knihovna a MPM, příměstské tábory v Polici nad Metují.

Od 15. 8. do 31. 8.2022 bude provoz na 2. budově, pokud se stihne dokončit rekonstrukci prádelny, sociálního zařízení a výdejny ŠJ.

V srpnu (pokud se stihne rekonstrukce) budou děti ze Zvonečků a Sluníček ve třídě Kopretin a děti z Berušek a Kopretin budou ve třídě Berušek.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Koncert ZUŠ ve školce

26. 05.
2022

Dne 26. 5. se ve školce uskuteční koncert dětí ze ZUŠ Police nad Metují

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Čarodějnický rej

29. 04.
2022

Pátek se ve školce ponese v duchu čarodějnic. Děti můžou přijít v kostýmech a donést si rekvizity týkající se tématu (různá havěť, košťata, ...)

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Dřívější odchod ze školky

26. 04.
2022

Prosíme rodiče,zda by si v úterý 26. 4. 2022 mohli vyzvednout své děti mimořádně do 15,30 hodin z důvodu školení pedagogických zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Focení dětí ve školce

05. 04.
2022

→ do 06. 04.

V úterý 5. 4. 2022 proběhne focení dětí na 2. budově, předškolní děti se budou fotit také na tablo.

Ve středu 6. 4. 2022 proběhne focení dětí na 1. budově.

Seznamy s objednávkami fotografií jsou v každé třídě, nezapomeňte dát dětem na tyto dny vhodné oblečení.

Děkujeme

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Rada rodičů

29. 03.
2022

V úterý 29. 3. 2022 se koná schůzka rady rodičů ve třídě Sluníček na 1. budově v 15,30 hodin.

Své dotazy, náměty a připomínky předejte prosím svým zástupcům  jednotlivých tříd.

Ve školním roce 2021-2022 byli zvoleni:

 • za třídu Zvonečky: p. Jirmannová, p. Jelínek, p. Klimešová
 • za třídu Sluníčka: p. Kollertová, p. Valchařová, p.Hejnyšová
 • za třídu Berušek : p. Linhart, p. Škop, p. Havlíčková
 • za třídu Kopretin: p. Bydžovská, p. Šumberová, p. Kozmanová

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Polickem s rodiči

Milí rodiče, babičky, dědečkové, strýčkové a tety!!!

Připravili jsme si pro vás, vaše děti a rodinné příslušníky procházky do okolí Police. Nachystaná jsou pro vás celkem čtyři stanoviště. V cíli děti vždy najdou krabičku se samolepkou, kterou si nalepí do svého deníčku. Záleží čistě na vás, jakou formu zvolíte (sešitek, list papíru,… fantazii se meze nekladou). Po předložení všech čtyřech samolepek děti obdrží malou odměnu.

Akce se koná do 17. 6. 2022

Budeme se těšit na hojnou účast.

Cíle výletů jsou ve formátu pdf, ke stažení v sekci dokumenty, ostatní dokumenty.

Na mapě jsou cíle vyznačeny srdíčkem MAPA

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2022 - 2023

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2022 - 2023.

Podle § 34 Školského zákona se přijímají do mateřské školy děti zpravidla ve věku 3-6 let. V případě volné kapacity naše MŠ přijímá i děti od 2 let, pokud jsou schopny zvládnout režim mateřské školy a mají z rodiny vytvořeny základní návyky hygieny, stravování a sebeobsluhy. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole, rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.

Kritéria pro přijetí dětí:

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období
  1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky.
 2. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku.
 3. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují.

Den otevřených dveří:

Dne 14. 4. 2022 se koná v mateřské škole Den otevřených dveří od 9 hodin do 11 hodin. Můžete navštívit MŠ se svými dětmi, prohlédnout si prostředí MŠ a rádi Vám zodpovíme dotazy týkající se zápisu do MŠ.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, žádost o individuální vzdělávání a informační leták k elektronickému předzápisu do MŠ najdete na webu školy v rubrice Dokumenty školky a v rubrice Než půjdu do školky.

Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme na adrese:

 1. Písemně - na adrese: Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují. Zaregistrované budou žádosti doručené nejpozději 14. 5. 2022.
 2. Osobně - dne 11. 5. 2022 od 8.00 do 14.30 hodin v kanceláři školy, kde vám bude přiděleno registrační číslo. Na tuto návštěvu se lze zaregistrovat v elektronickém zápise na určitou hodinu.
 3. E-mailem – na adresu mspolice@email.cz
 4. Elektronicky - elektronický předzápis bude spuštěn od 2. 5. 2022 do 10. 5. 2022 na stránce:
  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji

Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy. Z pohodlí domova vyplníte
elektronickou žádost a údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ. Vyplněnou žádost vytiskněte a navštivte s ní svého dětského lékaře ohledně potvrzení o očkování dítěte, kterou je třeba doručit do 14. 5. 2022 do MŠ. Zpětně Vám v aplikaci potvrdíme přijetí žádosti a přidělíme registrační číslo.

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

 1. žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře, že dítě je řádně očkováno (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50),
 2. občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště,
 3. kopii rodného listu dítěte,
 4. rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu školní docházky (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky),
  a vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte,
 5. oznámení o individuálním vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu na webových stránkách školky a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.


Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p. ředitelky Dany Balákové, popř. na emailu: mspolice@email.cz.

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 17. 6. 2022 do 21.6.2022

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 17.6 2022 року по 21.6. 2022.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 17 červnja 2022 roku po 21 červnja 2022 roku.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky , Školka

Kouzelnické představení

09. 02.
2022

Dne 9.2.2022 v 9.00 hodin navštíví MŠ kouzelník pan Karel Kašpar se „Zimním kouzelnickým představením".
Cena představení bude rozpočítána dle počtu zúčastněných dětí a bude zaplacena z Fondu rodičů.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

← Starší Novější →