Nástěnka

Zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2024 - 2025

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2024 - 2025.

Podle § 34 Školského zákona se přijímají do mateřské školy děti zpravidla ve věku 3-6 let. V případě volné kapacity naše MŠ přijímá i děti od 2 let, pokud jsou schopny zvládnout režim mateřské školy a mají z rodiny vytvořeny základní návyky hygieny (používá toaletu), stravování a sebeobsluhy.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole, rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.

Den otevřených dveří

Dne 28. 3. 2024 se koná v mateřské škole Den otevřených dveří od 9 hodin do 11 hodin. Můžete navštívit mateřskou školu se svými dětmi, prohlédnout si prostředí mateřské školy a rádi Vám zodpovíme dotazy týkající se zápisu do MŠ.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, žádost o individuální vzdělávání a informační leták
k elektronickému předzápisu do MŠ najdete na webových stránkách v dokumentech školy.

Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme:

 1. Písemně - na adrese:
  Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují. Zaregistrované budou žádosti doručené nejpozději 15. 5. 2024.
 2. Osobně dne 15. 5. 2024 od 8.00 do 14.30 hodin v kanceláři školy, kde Vám bude přiděleno registrační číslo. Na tuto návštěvu se lze zaregistrovat v elektronickém předzápisu na určitou hodinu.
 3. E-mailem – na adresu mspolice@email.cz
 4. Elektronicky - elektronický předzápis bude spuštěn od 1. 5. 2024 do 15. 5. 2024 na stránce:
  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji
  Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy.
  Z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ. Vyplněnou žádost si vytiskněte a navštivte s ní svého dětského lékaře ohledně potvrzení o očkování dítěte, následně je třeba ji doručit do 15. 5. 2024 do MŠ. Zpětně Vám v aplikaci potvrdíme přijetí žádosti a přidělíme registračního číslo.

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

 1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře, že dítě je řádně očkováno (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50),
 2. Občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště
 3. Kopii rodného listu dítěte
 4. Rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu školní docházky (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)
  a vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte
 5. Oznámení o individuálním vzdělávání

Kritéria pro přijetí dětí:

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky.
 2. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují.
 3. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku.
 4. Děti, které již mají v MŠ sourozence.

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu
na webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.

Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116, nebo 733 539 979 u p. ředitelky Dany Balákové,
popř. na emailu: mspolice@email.cz

Leták k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2024/2025

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: začátek stránky

← Starší Novější →