Na téma "Co by mělo dítě zvládat při nástupu do mateřské školy" (z č. 4/2013)

   Dnes si chceme společně s Vámi tak trochu zrekapitulovat všechno, co by mělo zvládat dítě při nástupu do mateřské školy. Blíží se totiž doba zápisu nových dětí, a i když jsme se tomuto tématu již věnovali v předešlých ročnících Polického měsíčníku, některé maminky si stále nejsou jisté, co by měly svá dítka naučit, aby jim vstup do mateřské školy co nejvíce usnadnily. A věřte, že tomu není tak z důvodu pohodlnosti paní učitelek, ale proto, že mateřská škola není zařízení na hlídání dětí , nýbrž je zařízením vzdělávacím a má daná určitá pravidla a určitou hranici návyků a dovedností dětí, od které se odvíjí veškerá výchovně – vzdělávací činnost. Pojďme se tedy podívat, jak na to:

 

1) Proč má dítě do MŠ připravit právě rodina?

   -protože rodina je pro dítě nejdůležitější od okamžiku jeho narození. Tady se cítí bezpečně, tady dostane najíst, napít, tady se sním maminka pomazlí, pohraje si, a pokud se jedná o rodinu vyzrálou, ve které platí určitá pravidla a režim dne, pak se tady dítě seznámí i s určitou pravidelností, týkající se doby spánku, hry a jídla. V tomto případě rodinu nikdo nezastoupí a bylo by pošetilé domnívat se, že dítě, které v rodině nemá sebemenší hranice a žije v nulovém režimu, vychová jen a pouze mateřská škola.

 

2) Proč se nemá vývoji dítěte nechávat volný průběh? Nebylo by lepší nechat dítě, ať samo dozraje, samo odloží plínky, samo se rozmluví, samo se začne strojit apod.?

   -nechávat dítě uzrávat jako hrušku na stromě nelze, protože to hraničí se zanedbáním výchovy ze strany rodičů. Navíc v každé učebnici vývojové psychologie, a je úplně jedno, jestli je to učebnice stará 20 let nebo nově vydaná, fakta jsou stále stejná, je přesně specifikováno, co se dítě ve věku 3 let hravě zvládne naučit. Na určité návyky a dovednosti je ve 3 letech dostatečně vyspělé a zralé a bylo by trestuhodné tuto dobu propásnout. Co do Vašich dětí totiž vložíte v tomto věku, to bude využívat celý život. 3 leté dítě je značně vyspělé po stránce tělesného vývoje a rozvoje motoriky – nebojte se dopřát Vašemu dítěti dostatek pohybu, ať spolupracuje při oblékání, při obouvání, ať se naučí samo vysmrkat, samo najíst lžící – vše samozřejmě v rámci možností a s Vaší pomocí. Jistě, že nebude všechno hned na jedničku, ale postupným tréninkem se dá zvládnout všechno. Naučte Vaše dítě umýt si ručičky, utřít do ručníku, apod. Dítě v tomto věku má také poměrně dobře vyvinutou fantazii, myšlení a řeč – podporujte Vaše dítě v mluvení, ať se snaží komunikovat, ať zkusí co nejpřesněji formulovat, co od dospělého potřebuje a chce – s dětmi, které pouze ukazují a jediná jejich mluva je hmm, se lze domluvit vážně velmi těžce. Děti předškolního věku mají také dobře vyhraněné i vyšší city– to znamená potřebu kontaktu s ostatními dětmi a dospělými. Je proto chybou domnívat se, že Vašemu broučkovi je nejlépe s maminkou doma a nikde jinde – využívejte možností, jak prožít hru s Vaším dítětem i s jinými dětmi a jejich maminkami. Podporujte jeho fantazii společnou hrou s hračkami, plyšáky, obrázkovými knížkami apod. – určitě tím prospějete Vašemu dítěti více, než když bude ještě ve 4 letech žmoulat v náručí plínku a nebude vědět, jak si hrát.

   Snažili jsme se Vám alespoň v kostce objasnit, jak to vlastně s dětmi před nástupem do mateřské školy je a hlavně, jak to může s Vaší pomocí být – a nebojte se, společnými silami to určitě zvládnete Vy i Vaše děti. Doba Zápisu do MŠ se blíží, tak nenechte nic náhodě a pokud si v něčem nebudete jisti, zkontaktujte nás. Těšíme se na Vás i Vaše děti

Vaše učitelky a učitel z MŠ na sídlišti

 

Vydáno | Z Polického měsíčníku

← Starší Novější →