Na téma investic do MŠ (z č.10/2013)

Dnes vám přinášíme několik horkých novinek. Všechny se týkají změn – samozřejmě k lepšímu – které naši mateřinku potkaly v průběhu prázdnin.
Největší změnou prošla naše školní zahrada za MŠ. Už to zdaleka není jen travnatá plocha, po které děti mohly v lét ě jen běhat a v zimě si stavět sněhuláky. Vyrostlo zde promyšlené centrum pro environmentální výchovu (česky výchovu k péči o životní prostředí) všech dětí. Hlavní částí je venkovní učebna, kde děti mohou získávat dovednosti a vědomosti, pracovat s přírodními materiály, sledovat změny v přírodě a pozorovat i některé drobné živočichy. Samozřejmostí tohoto areálu jsou domečky pro úschovu nářadí, pomůcek a materiálů a výsledků našeho pěstitelského snažení. Pohrát si můžeme v proutěných stavbičkách (tunel a iglú), zemskou přitažlivost můžeme pozorovat v pískovém bludišti a gurmáni si přijdou na své při přípravě nějaké dětské delikatesy na ohništi. Cílem všech činností, které budou probíhat na této části školní zahrady, je:

  • Celoroční otužování dětí delším pobytem venku.
  • Využití prostoru pro činnosti, které jinak probíhají ve třídě – mimoškolní aktivity (kroužky), více možností pro aktivní a pohybové hry – jízda na koloběžkách a tříkolkách, apod.
  • Vlastnoruční pěstování různých plodin, pozorování jejich vývoje, poznávání a pojmenování rostlin, keřů a stromů apod.
  • Společné setkávání s dětmi z ostatních tříd, společné akce s r odiči, s dětmi z partnerské MŠ ze Swidnice, s příslušníky policie, s myslivci, s účastníky Dne otevřených dveří, s dětmi z Maminy, se staršími kamarády ze školní družiny apod.
  • Sbírání přírodních materiálů, jejich následné poznávání, pojmenování a přiřazování, možnost seznámení se s přírodou zblízka tím, že si přírodniny ohmatáme, očicháme, ochutnáme a vyzkoušíme si i některé jednoduché pokusy.
  • Ve spolupráci s firmou Agro Česká Skalice se zapojíme do projektu „Malý zahradník" s tématy o živém vánočním stromečku, o kytičce pro maminku, o koloběhu v přírodě, o jarním osení, o Krakonošově zahrádce, o Kulihráškovi.
  • Veškeré výsledky našeho snažení a bádání ukážeme i rodičům a všem, kteří se o naši práci zajímají.

Aby byl výčet změn na naší školní za - hradě úplný, můžete se podívat do minu - lého Polického měsíčníku, kde najdete celou fotogalerii z průběhu výstavby tohoto přírodního areálu.

Další změnou, která naši mateřinku v průběhu prázdnin vylepšila, je nová umývárna a toalety ve třídě Kopretin. Vše je sladěno do kopretinkových barev a až se vychytají drobné chybičky a nedodělky, bude radost se v této umývárně učit hygienickým návykům.

Poslední změna potěšila nejen všechny strávníky, ale především paní kuchařky – nový konvektomat. Jedná se o stroj, který kuchařkám ušetří práci a čas s přípravou jídel – peče, dusí, smaží a vaří a zvládne udělat i několik různých jídel najednou!

Všechny tyto investice zafinancoval náš zřizovatel – město Police nad Metují. Celková hodnota investice úpravy školní zahrady činí 1.166.566,- Kč, hodnota koupelny 125 000,-K č a konvektomatu 173 000,-Kč.

Vaše paní učitelky a pan učitel

Vydáno | Z Polického měsíčníku

← Starší Novější →