Nástěnka

Zápis ze schůzky rodičů na 1. budově ze dne 7.10.2014

1) Během prázdnin byly zdárně dokončeny investiční akce – umývárny na 1. budově a výměna linolea ve třídě Kopretin.

2) Výsledek dotazníkové akce je na webových stránkách školy, děkuji všem, kteří věnovali čas vyplnění tohoto dotazníku a vyslovili svůj názor.

3) MŠ navštěvuje 46 předškoláků (téměř 2 třídy). Nevýhodou velkého počtu předškoláků je, že MŠ nebude mít příjmy do rozpočtu za školné, což činí v letošním školním roce 138 000, - Kč.

4) Nově byla přijata p. Fulková, která je u nás na úklid a jako pomocný pedagogický personál a je placena z ÚP.

5)  Přeplatky za stravné vracíme pokud jsou větší než měsíční platba, což je 940,-Kč.
U p. učitelky si vyzvedněte papír na vyplnění k případným přeplatkům.

6) V šatně najdete na nástěnce organizaci školního roku, kde se dozvíte termíny všech prázdnin ve školním roce 2014- 2015. Na prázdniny máme omezený provoz pro pracující maminky, přihlášky se zjišťují vždy dopředu, aby bylo možné naplánovat služby učitelek, určit počet tříd a aby p. kuchařka mohla objednat potřebné potraviny. Nyní prosím nahlaste do pátku 10.10. docházku dítěte o podzimních prázdninách od 27. a 29.10. - 28.10. je státní svátek

7) Kompletní ŠVP a školní řád najdete na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu školy

8) Informace týkající se výsledků vzdělávání Vašeho dítěte řešíme individuálně ,pokud je problém, vyzveme rodiče sami ke konzultaci, pokud je tomu naopak , sjednejte si s ředitelkou nebo třídní učitelkou schůzku – neřešíme mezi dveřmi.

9) Jednotný systém informací bude: pokud se týká všech – bude na dveřích, informace jednotlivých tříd bude na korkových nástěnkách u dveří do třídy a všechny informace najdete na www.mspolice.cz

10) Dále prosíme rodiče , aby své psy neuvazovali na bránu MŠ , protože my s ní potřebujeme manipulovat a se psem to jaksi nejde.

11) Nadstandartní aktivita našeho ŠVP je "Logopedická péče a následná prevence" – tuto nadstandartní aktivitu jsem doposud považovala za nejdůležitější ze všech (je důležitější než kroužky), v době, kdy je veřejným tajemstvím, že děti s vadami řeči přibývá.

Nabízíme vždy v září logopedickou depistáž v MŠ a následnou logopedickou péči v MŠ. Cílem je ušetřit rodičům čas i peníze, dítěti stres z cizího prostředí. Bohužel se ukazuje, že tato aktivita vůbec není nadstandardní pro některé z rodičů. My to respektujeme a nevnucujeme, pouze nabízíme službu. Jde přece o Vaše dítě?? Vyhledejte pomoc sami v SPC nebo u klinických logopedů, je to Vaše volba. Naše zkušenost je: v září depistáž, konec října zpráva z SPC , logopedická péče začne v půli listopadu, v případě těžších poruch je třeba vypracovat individuální plán ,to také chvíli trvá, pak jsou vánoce, do toho je dítě 2 x nemocné a přijde zápis do ZŠ a najednou se ukazuje , že dítě špatně mluví, že není rozvinuté sluchové vnímání, že je další, možná i psychologický problém, a pak by to rodiče chtěli změnit, řešit a nejlépe hned .A ono to nejde tak rychle, pak jsme obviňovány my, učitelky, že jsme něco nedělaly dřív. Proto je tady nabídka. Rodiče (hlavně na 2. budově) měli letos problém s žádostí a s informovaným souhlasem, který je jeho součástí. Ano, je to opravdu universální papír, ale byl vytvořen SPC a PPP dle novely zákona 72/2005 sb. – novela z roku 2011 nikoliv ale námi, my jsme pouze zprostředkovatelé. Pro MŠ to znamenalo tisknout pro rodiče další 2 papíry, rodičům dávat, vysvětlovat. Náklady stoupají i na poštovném, protože jestli posíláte 50 papírů aneb 150 je rozdíl. Ale přesto trpělivě n nabízíme, protože jsme přesvědčeni o důležitosti této aktivity.   Byrokracie kvete v každém odvětví, nejen ve školství. Takže připomínky k tomuto tiskopisu směřujte přímo na zřizovatele, což je KÚ Hradec Králové aneb ZŠ a MŠ Josefa Zemana v Náchodě pod kterou SPC patří – pan ředitel Ivo Feistauer. Pokud něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat učitelek, máte možnost přijít za mnou, jako to udělal jeden tatínek, který chtěl vědět jak a proč to je doopravdy. Já ho chválím a jsem ráda, že za mnou přišel přímo a nešířil kolem sebe zbytečné dezinformace a emoce.

Bohužel, pokud ale chceme dítěti pomoci (mám nyní na mysli   těžké vady řeči nikoli ty lehké) a je třeba dítěti zařadit do individuálního vzdělávacího plánu. Tak ji výše zmiňovaný zákon opět říká, že lze, ale pouze na základě vyšetření a doporučení školského poradenského zařízení, což v našem případě je pouze SPC a PPP a musí s tím rodiče souhlasit. Pokud nesouhlasíte, je to na Vás. Opakuji znovu – nabízíme, nevnucujeme. Ale můj názor je ten, že prevence je vždy lepší než pozdě napravovat něco, co už je zanedbané.

A tak nyní váhám, mám tuto aktivitu vyškrtnout ze ŠVP, ale jde přece o dítě.

Určitě k tomuto uděláme nějaký dotazník, nerada někomu něco vnucuji a dělám něco zbytečně. Nabízíme logopedickou následnou péči s rodiči každých 14 dní (dříve byla měsíčně) ve čtvrtek pod vedením p. K. Rajsové od 7.30 do 10.00 hodin a odpoledne od 14,00 hodin do …dle potřeby. P. Rajsová Vám věnuje dle potřeby 20 – 30 minut, poskytne Vám materiály, užitečné rady. Platba 30,-Kč zůstává. Individuální logopedické chvilky bude na základě doporučení p.Rajsové provádět s dětmi p. Šimková , která absolvovala kurz logopedické prevence.

12)   Volba členů Rady rodičů

Kopretiny : Rutarová , Marešová, Krejčová

Berušky : Hrušková, Pohlová, Švorčík

Sluníčka: Frimlová,Daníčková,Fiedlerová

Zvonečky: Hrušková,Žáková.Růžičková.

Termín 1. schůzky Rady rodičů je 3.11.2014 v 15,45 hodin ve třídě Sluníček.

13)   Do MŠ nepatří dítě jevící známky nemoci. Učitelky mají právo Vás vyzvat k návštěvě lékaře a požadovat potvrzení o tom, že dítě je zdrávo a může do kolektivu.

14)   V MŠ se často objevují vši, děti i s hnidami posíláme domů. Prohlížejte dětem hlavy a nezanedbejte prevenci.

15)   Do 10.10. je možné přihlásit Vaše dítě na screeningové vyšetření zraku firmou Prima VISUS – pokud bude zájem, o termínu Vás budeme informovat

16)   Děkujeme p. Hůlkové a p. Drahorádové za pomoc se získáním sponzorského daru od Veby a.s. – 120 ručníčků za téměř 5400,-Kč.

17)   Prosíme rodiče, aby v odpoledních hodinách zavírali okno v šatně po odchodu domů, pokud si jej otevřou.

18)   Adaptace nových dětí proběhla celkem v klidu. Chválím rodiče za to, že většina dětí je dobře na MŠ připravena. Velký problém dělá dětem úchop lžíce a tužky, trénujte i doma. Dále prosíme rodiče, aby všechny věci – oblečení i obuv dětem podepsali, stačí iniciály. Děkujeme, že děti mají na pobyt venku gumáčky.

19)   Dotaz na zkušební dobu 3 měsíce – dítě nevyřadíme z MŠ, pokud špatně drží lžíci nebo se občas počůrá. Tato doba je využíváno v případech, když má dítě v MŠ velké psychické problémy nebo pokud rodina nedodržuje povinnosti vyplývající ze školního řádu a nedodržuje předem dohodnutá pravidla anebo pokud je výchova a vzdělání v rodině neslučitelná s našim ŠVP.

20)   Dotaz na vzdělávání dětí starších – podrobnou odpověď si můžete přečíst zde výsledcích dotazníkové akce pdf.

Zapsala: Baláková Dana

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →