Domácí úkoly

třída Berušky

Distanční vzdělávání pro Berušky na týden od 20. do 26. 9. 2021

Vzdělávací nabídka tematického celku: VÍŠ, KDO JE MŮJ KAMARÁD?

Podtéma: Moje školka, moje město. 

BERUŠKY, ve středu 22. 9. 2021 začíná PODZIM. Bude první podzimní den. Pozorujte, co se venku mění, jak se začíná barvit příroda. Jaké barvy patří k podzimu? Prohlížejte a hledejte informace v časopisech, knihách a encyklopediích: co patří k podzimu?(podzimní plody a houby, barvící se listnaté stromy a keře, podzimní počasí…).

 • Jemná motorika: stříhejte proužky papíru a skládejte z nich cestičky ( viz. Pracovní list: Cesta do školky). Dbejte na správné držení nůžek.
 • Grafomotorika: dbejte na správný úchop tužky a přiměřený přítlak, cvičte horní oblouk- pracovní list:„Houby“.
 • Jazykové činnosti: cvičte paměť a přednes básně „ Podzim“.
 • Hudební činnosti: opakujte a procvičujte slova „ Javorový stromeček“, nově 5 a 6 sloku. Melodii písně budeme cvičit v MŠ společně.
 • Předmatematické činnosti: porovnávejte cesty, stupňujte přídavná jména (cesta krátká, delší, nejdelší…). Jmenujte podzimní barvy. Pracovní list: „ Cesta do školky“.

Děti s OŠD:
- vyprávějte si o houbách, jmenujte některé jedlé  a jedovaté houby
- pracovní list : „ Muchomůrky“. Počítejte  puntíky do 5, zapište, zkoušejte napsat i číslice.

Přílohy:

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Berušky

třída Berušky

Distanční vzdělávání pro Berušky na týden od 13. do 19.9.2021

Vzdělávací nabídka tematického celku:

Víš, kdo je můj kamarád?

Podtéma: Moje školka, moje město

Berušky, venku je ještě babí léto… Užívejte sluníčka, vyjděte si po našem městě a poznávejte významná místa a budovy  Police nad Metují ( ZŠ , ZUŠ, radnici , zdravotní středisko, Kolárovo divadlo, kostel – klášter…)

Procvičujte znalost své adresy (název ulice, můžete se naučit i číslo domu).

 • Grafomotorika: upevňujte správný úchop tužky, uvolňujte prsty a ruku. Pracovní list : „Bodlinky“
 • Jemná motorika: procvičujte navlékání korálků, přírodnin ( jeřabiny, šípky…)
 • Sebeobsluha: používejte správně příbor, cvičte vázání tkaničky u bot (uzel...)
 • Hudební činnosti: píseň MŠ „ Javorový stromeček“ – opakujte slova k písni 1 a 2 sloky, naučte se slova 3 a 4 sloky.
 • Výtvarné činnosti: „ Dokresli svůj portrét“ - doprostřed listu nakresli svůj obličej s detaily (oči, pusa, nos, uši, vlasy…)

Děti s OŠD  - vázejte kličku u bot

                     - pracovní list :  „ Město“ -  dokreslete a opakujte znalost geometrických tvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník.)

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Berušky

třída Kopretiny

Úkoly pro Kopretiny na týden od 6.4. do 11.4.2021

Na tento týden jsem pro Vás, rodiče a děti,
vytvořila prezentaci k novému tématu "MÁME RÁDI ZVÍŘATA, PROTOŽE JSOU CHLUPATÁ",
kde najdete obrázky k tématu, nějaké otázky a jiné náměty pro další činnosti s dětmi.

 

Jazyková gramotnost:

 • logopedická chvilka – zvuky zvířat z farmy/statku
 • nadále procvičujte hlásky na začátku a konci slova; zkuste dětem zadat hlásku a skupinu "hospodářská zvířata" (např. řekni mi zvíře z farmy na písmeno K = koza)
 • procvičujte rýmování slov (zkuste vytvořit rýmy k hospodářským zvířatům např. husa x pusa)
 • procvičte si zdrobněliny u zvířat žijících na farmě/statku (např. kráva, kravička), můžete zkusit zdrobněliny ve 3 stupních (např. pes x pejsek x psíček)
 • obrázkové čtení – pohádka „O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE“ (viz soubor)

 

Předmatematická gramotnost:

 • zadávejte dětem slovní úlohy bez reálné ukázky (např. Na statku jsou 2 klisny, jedna porodila 1 hříbě a druhá 2 hříbata, kolik se narodilo hříbat celkem? Apod.)
 • nadále procvičujte geometrické tvary (např. venku na dopravních značkách)
 • hravě počítejte různé předměty (jablka, rohlíky, kostky, …)

 

GRAFOMOTORIKA:

 • kresba zvířecí rodiny (výběr je zcela na dětech, jen je potřeba držet se tématu a zvířata by měla být z farmy/ze statku)

 

Pracovní činnosti:

 • zkuste si složit prasátko z papíru (návod v nahraných souborech)
 • procvičujte uzel, kličku
 • pokud máte doma zvířátko, zapojte děti, aby si vyzkoušelo o něho pečovat (podat jídlo, vodu, vyvenčit, čištění terárií, apod.)

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Kopretiny , Kopretiny

třída Sluníčka

Plán pro Sluníčka 1.4. - 11.4.

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Sluníčka

třída Kopretiny

Úkoly pro Kopretiny na týden od 29.3. do 4.4.2021

Následující dva úkoly můžete s dětmi vyzkoušet pro zábavu. Tyto úkoly jsou nepovinné.

Nesmyslov
Sluchové rozlišování - najdi chybu ve větě

 

Dále procvičujte úkoly z minulého týdne:

Jazyková gramotnost:

 • velikonoční zvyky
 • dále procvičujte hlásky na začátku a konci slova; zkuste dětem zadat hlásku a konkrétní skupinu (nadřazené slovo) – např. ‚Řekni mi zvíře na písmenko/hlásku Z‘ = zebra,
 • procvičujte homonyma = podobná slova, ale mají odlišný význam (např. los = zvíře a výherní los, kohoutek - na vodu a zvíře, aj.),
 • čtěte dětem klasické pohádky a nechte si je po dětech převyprávět (Červená Karkulka, O Koblížkovi, O Budulínkovi, …)

Předmatematická gramotnost:

 • procvičujte s dětmi prostorové pojmy jako např. nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed, za, před, vedle, nad, pod, ...
 • dále si s dětmi připomeňte geometrické tvary na předmětech kolem vás,
 • procvičujte časovou orientaci – dny v týdnu a pomocí otázek na denní režim, jako např. Copak jsi ráno snídal; kde jsme byli včera odpoledne, aj. …

Pracovní činnosti:

 • procvičujte uzel, kličku
 • nechte děti Vám pomoc v kuchyni a pracovat s kuchyňským náčiním – pod dozorem dospělého!!! (válení těsta, krájení např. ovoce, mazání pečiva, apod.)

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Kopretiny

třída Berušky

Vzdělávací plán pro Berušky - 29.3. - 11.4.2021

JARO ZPÍVÁ TRALALA, SLUNCE SVÍTÍ OD RÁNA …

Podtéma: Hody, hody, doprovody … 

Naše milé Berušky, příroda se konečně probouzí. Hledejte jarní barvy kolem nás, pozorujte přílet čápů, užívejte si příjemnou náladu a radost ze života.

Přejeme veselé Velikonoce. Lenka, Eva a Bára

Úkoly nyní mimořádně až do 9. 4. 2021 – velikonoční prázdniny.

K pašijovému týdnu se pojí i množství pranostik.

 

Mladší děti:

 • Pracovní činnosti:z nařezaných proutků z minulého úkolu, spleťte pomlázku – stačí ze tří proutků
 • Grafomotorika:Vajíčka“ – ovál, oblouk, kontrolujte správný úchop tužky
 • Hudební činnosti:písnička „ Vrby“ – procvičujte slova, rytmizujte tleskáním – společně si zazpíváme v MŠ
 • Jazykové činnosti: koleda „ Hody, hody, doprovody“– naučte se slova, recitujte
 • Zrakové činnosti: „ Chlapec s pomlázkou“ – velikonoční labyrint

Předškolní děti:

 • Pracovní činnosti: z nařezaných proutků z minulého úkolu, spleťte s rodiči nebo prarodiči pomlázku – můžete plést z 8 nebo 6 proutků – (viz návod na pomlázku), samostatně můžete zkoušet ze 3 proutků 
 • Výtvarné a rozumové činnosti: Velikonoce“ – vybarvi obrázky s velikonoční tématikou, připomeňte si velikonoční tradice
 • Grafomotorika:„ Kraslice“ – vyzdobte kraslici, kontrolujte správný úchop tužky
 • Zrakové vnímání:„ Deset vajec prosím“ – hledejte shody a počítejte
 • Hudební činnosti:písnička „ Vrby“ – procvičujte slova, rytmizujte tleskáním – společně si zazpíváme v MŠ
 • Jazykové činnosti: koleda „Hody, hody, doprovody“– naučte se slova, recitujte „Koledu kuřátek“, opakujte básničky a říkadla z předešlých týdnů

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Berušky

třída Kopretiny

Úkoly pro Kopretiny na týden od 22.3. do 28.3.2021

Co s dětmi ještě procvičovat:

Předčtenářská gramotnost

 • povídejte si s dětmi o Velikonocích (viz dokument),
 • naučte nebo si připomeňte velikonoční koledu (výběr je na Vás)
 • trénujte rýmování slov; zadávejte dětem slova a děti zkusí vytvořit k danému slovu rým (např. rodič zadá slovo ŽIDLE a dítě řekne např. VIDLE)
 • dále procvičujte hlásky na začátku a konci slova; zkuste dětem zadat hlásku a konkrétní skupinu (nadřazené slovo) – např. ‚Řekni mi zvíře na písmenko/hlásku Z‘ = zebra,
 • procvičujte homonyma = podobná slova, ale mají odlišný význam (např. los = zvíře a výherní los, kohoutek - na vodu a zvíře, aj.),
 • čtěte dětem klasické pohádky a nechte si je po dětech převyprávět (Červená Karkulka, O Koblížkovi, O Budulínkovi, …)

Předmatemtická gramotnost

 • procvičujte s dětmi prostorové pojmy jako např. nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed, za, před, vedle, nad, pod, ...
 • dále si s dětmi připomeňte geometrické tvary na předmětech kolem vás,
 • procvičujte časovou orientaci – dny v týdnu a pomocí otázek na denní režim, jako např. Copak jsi ráno snídal; kde jsme byli včera odpoledne, aj. …

Pracovní činnosti:

 • procvičujte uzel, kličku
 • nechte děti Vám pomoc v kuchyni a pracovat s kuchyňským náčiním – pod dozorem dospělého!!! (válení těsta, krájení např. ovoce, mazání pečiva, apod.)

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Kopretiny , Kopretiny

třída Berušky

Vzdělávací plán pro Berušky - 22.3. - 28.3.2021

JARO ZPÍVÁ TRALALA, SLUNCE SVÍTÍ OD RÁNA …

Podtéma: Hody, hody, doprovody …

Naše milé Berušky, moc na vás vzpomínáme a těšíme se, až se zase sejdeme. Lenka, Eva a Bára

 

Naplánovaly jsme pěstování bylinek pro maminku. Už jsme zasely semínka, poctivě zaléváme a staráme se o ně (viz Javorníček s bylinkami). Až se sejdeme, bylinku si každý z vás přesadí a bude se o ni starat sám – zalévat, kypřit půdu, zdobit květináč, vyrábět zápich.

Blíží se Velikonoce – přečtěte si něco málo o Květné neděli.

 

Mladší děti:

 • Praktické činnosti: jděte s rodiči do přírody a nařezejte vrbové proutky, budete je potřebovat příští týden. Poslouchejte a rozlišujte zvuky v přírodě.
 • Výtvarná činnosti: nakreslete nebo namalujte jarní kytičku
 • Grafomotorika:  „Slepička“ – kontrolujte správný úchop tužky
 • Hudební činnost: písnička „ Sluníčko“ – opakování, děti už znají
  YouTube: Culinka - Sluníčko (živě) Písničky pro děti
 • Jazyková činnost: „Koleda kuřátek“ – naučte se slova, recitujte

Předškolní děti:

 • Praktické činnosti: jděte s rodiči do přírody a nařezejte vrbové proutky, budete je potřebovat příští týden. Poslouchejte a rozlišujte zvuky v přírodě.
 • Výtvarná činnost: nakreslete nebo namalujte, co jste slyšely v přírodě.
 • Grafomotorika:Beránek“ – spirály, kontrolujte správný úchop tužky
 • Zrakové vnímání:Zajíčci“ – hledejte rozdíly
 • Hudební činnost: písnička „ Sluníčko“ – opakování, děti už znají
  YouTube - Culinka - Sluníčko (živě) Písničky pro děti
 • Jazyková činnost: báseň „Koleda kuřátek“ – naučte se slova, recitujte
 • pracovní list:  „Vybarvi obrázky na písmenko Z“

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Berušky

třída Kopretiny

Úkoly pro Kopretiny na týden od 15.3. do 21.3.2021

Co s dětmi ještě procvičovat:

Na procházkách můžete s dětmi určovat na jakou hlásku začíná to, co vidíte kolem sebe. Dále potom nechte dítě vymyslet 3 - 5 slov na danou hlásku, dbejte na to, aby se slova stále neopakovala. Můžete to hrát jako hru, kdy se střídáte ve vymýšlení slov.

Pokud se vám zdá, že hláska na začátku slova už dítěti jde, určujte hlásku na konci slova. Začněte nejprve se slovy, které končí na souhlásku (m, s, š, c, l, k), to je pro dítě lehčí. Pokud toto zvládá pokračujte na slova končící na samohlásku (a, e, i, o, u).

Nepovinný úkol: V tomto období jsme ve školce s dětmi seli kytičku pro maminku. Letošní situace je trochu jiná. My učitelky jsme ve školce zasely semínka rostlinek (o jaké se jedná nechceme prozrazovat). Ty budou na děti čekat, než se školka znovu otevře.
Vás rodiče jsme chtěly poprosit, pokud budete doma vysévat jakoukoliv rostlinku, nechte dítě pracovat s vámi a následně se o rostlinku starat. Pošlete nám fotografii z vašeho zahradničení na email mskopretiny@email.cz. My z nich potom vytvoříme fotogalerii na webu. Po otevření školky budeme rádi, když děti své rostlinky přinesou a založíme z nich záhonek.

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Kopretiny

Vzdělávací plán pro Berušky - 15. - 21.3.2021

JARO ZPÍVÁ TRALALA, SLUNCE SVÍTÍ OD RÁNA …

Podtéma: Hody, hody, doprovody …

20.3. – první jarní den – pozorujte probouzející přírodu

Na každý měsíc máme připravený Třídní vzdělávací plán (TVP), nyní vám jej posíláme pro inspiraci.

Mladší děti :  

 Jak rostou květiny?

Pozorujte cyklus růstu trávy, rostlin, květin:
youtube.com: Jaro ožívá s popisy druhů
youtube.com: Jaro přichází. Učební pomůcky NOVADIDA

Praktická činnost: praktické a sebeobslužné činnosti – vázat uzel, jíst příborem, samostatné oblékání

Grafomotorika: Tulipán – dolní oblouk – správný úchop tužky

 

Předškolní děti:

Hádanky:

Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity, cupity … (déšť)
Leze,  leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze … (klíč)
Vymýšlíme i vlastní hádanky

ZpívámeTravička zelená

Říkáme:  Na jaře

Pracovní listy:

- Počítáme kytičky - (grafický záznam číslic)
- Vystřihovánka – správný úchop nůžek, vystřihujeme po linii, jmenujeme tvary..
- Grafomotorika - Duha – horní oblouk – správný úchop tužky, pastelky

Praktické činnosti :

- Vázání kličky
- Manipulace s příborovým nožem – pomazánka, máslo na chleba

Vydáno | Domácí úkoly

třída Berušky

Domácí úkoly pro Berušky 8. - 14.3.2021

Prosíme rodiče, aby vždy dětem vytiskli pracovní listy a grafomotoriku. Jestliže potřebujete zpětnou vazbu, posílejte vypracované úkoly na e-mail msberusky1@email.cz. Jinak děti přinesou úkoly po znovuotevření školky. Vypracování úkolů je pro děti v předškolní docházce povinné.  V případě jakýchkoli problémů volejte 733 713 813. Jestliže budete mít problémy s tiskem, pište na mail a domluvíme osobní předání.

MÁME TADY BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM ….

 • vytleskávejte, rytmizujte ..
 • písničky a básničky jsou pro všechny stejné – Jarní kalendář, Zimo, zimo, táhni pryč


Mladší děti
– jděte ven a hledejte: kočičky, jehnědy a první jarní kytičky – jak se jmenují?

 • pracovní list – Sluníčko
 • ostatní pracovní listy dobrovolné


Předškoláci
– hledejte odpovědi na otázky:

- Jaké změny na jaře vidíte? Jaké máme roční období? (procvičujte jaký je den, měsíc, čas – ráno, odpoledne, večer)
- Hledejte slova, která začínají na písmeno „B“, jako slovo březen.

 • Pracovní list – doplň řadu
 • Pracovní list – najdi stejný tvar
 • Pracovní list – překresli tvary
 • Pracovní list – vybarvi sluníčko
 • Pracovní list – Sluníčko - dobrovolné

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Berušky

třída Kopretiny

Vzdělávací plán pro Kopretiny na týden od 8. do 12.3.2021

Tento týden je připraveno vícero druhů aktivit, abyste měli i náměty pro další činnosti s dětmi. Tiskněte však jen pracovní listy, kde je potřeba, aby dítě kreslilo, počítalo nebo psalo. Mějte se krásně a pozdravujte od nás naše předškoláčky. S pozdravem p. uč. Míša a Káťa. smile

I když malý, jsem už žáček, říkají mi předškoláček

Podtéma: Jaro zpívá tralala, slunce svítí od rána

OBLAST BIOLOGICKÁ

GRAFOMOTORIKA:

OBLAST PSYCHOLOGICKÁ

Poznávací a rozumové činnosti:

 • poznávání jarních květin (názvy, barvy, jedovaté – konvalinka) Jarní květiny - poznávání
 • povídání o počasí (slunečno, oblačno, déšť, přeháňka, bouře, …) a přicházejícím ročním období – JARO
 • vyhledávání květin v knihách (atlasech)

Jazyková gramotnost:

 • recitace:  Básnička Petrklíč - rozpočítadlo
 • slovní hry:
  • hláska na začátku slova
  • doplnění názvů květin do textu (viz dokument)
  • počet slabik u názvů květin
  • hádanky (viz dokument)
  • tvoření rýmů
 • pracovní list: Jarní květiny - první hláska (Jakou začíná hláskou? Vybarvi správné kolečko s písmenem)

Předmatematická gramotnost:

 • hravé počítání s různými předměty (přidej, uber; stejně, více, méně)
 • časová posloupnost (děj pohádky, režim dne) a orientace (dny v týdnu, ráno, dopoledne, odpoledne, navečer, večer)
 • pracovní listy:

OBLAST SOCIÁLNĚ KULTURNÍ

OBLAST ENVIRONMENTÁLNÍ

 • Pokusy s vodou Nepovinné.
 • pobyt venku
  • vycházky do přírody
  • pozorování měnící se krajiny, počasí
  • poznávání jarních květin

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Kopretiny , Kopretiny

třída Berušky

Vzdělávací plán pro Berušky - předškoláci - 2.3.-7.3.2021

Hledali jsme cestu, jak dětem zprostředkovat alespoň něco málo ze školního programu. Přinášíme tak zatím pár námětů, které jsme s dětmi chtěli probírat ve třídě. Každou neděli pak chceme přidávat další materiály na budoucí týden.

Tématické celky:

 • lidské tělo
  • kosti
  • orgány,
  • smysly – můžeme si vymyslet třeba poznávací smyslovou hru pro celou rodinu – poznejte potraviny podle chuti, zvuky v domě, předměty pohmatem

YouTube:Byl jednou jeden život

 • písničky a básničky, které děti zpívali ve školce
 • pracovní listy a grafomotorika

Dále se můžeme zaměřovat na tyto oblasti:

 • trénujeme samostatnost – při oblékání, při osobní hygieně, při jídle,
 • nacvičujeme činnosti v domácnosti – pomáháme mamince s prádlem, s nádobím, uklízíme si své hračky
 • první hláska - zkoušejte najít předměty začínající danou hláskou, děti mohou říkat první hlásky různých slov a předmětů
 • barvy – opakujeme všechny barvy

YouTube: Michalovo zábavné hraní s barvami

 • počítáme do 10 (můžeme samozřejmě i do 20) – při každodenních činnostech – když jdeme po schodech, při uklízení hraček, atd.

YouTube: Číslovánky 01x01

YouTube: Jedna dvě Michal jde

 • dny v týdnu – roční období – měsíce v roce
 • bylo nebylo – čteme pohádky – děti nám je pak mohou převyprávět nebo mohou převyprávět pohádku, kterou viděli v televizi
 • včera, dnes a zítra – trénujeme vnímání času –

Pro navštívení odkazu,  prosím, zkopírujte odkaz do vyhledávače

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Berušky

třída Kopretiny

Úkoly pro Kopretiny na týden od 2.3. do 7.3.2021

Prosíme rodiče, aby dětem vždy vytiskli pracovní listy a grafomotoriku. Splněné úkoly můžete posílat na mskopretiny@seznam.cz. Po znovuotevření školky děti vypracované úkoly přinesou sebou. Vypracování úkolů je pro děti v předškolním docházce povinné. Pokud někdo nemá možnost si úkoly vytisknout, ať se ozve na tel. č. 733 713 812 a domluvíme se na jejich doručení. Nové úkoly budeme vyvěšovat na web vždy v neděli.

Kromě vypracování úkolů můžete s dětmi v tomto týdnu procvičovat:

 • básničky, které jsme se učili v únoru
 • kdo je hudebně zdatný, tak může opakovat písničky
 • dny v týdnu, kolik má týden dní, který den je zítra, který den je např. po úterý, před středou, který den byl včera atd.
 • opaky (inspirace na přiloženém materiálu)
 • z přiloženého obrázkového čtení s dětmi „přečíst“ pohádku O Otesánkovi, dítě zkusí převyprávět děj pohádky (tuto pohádku jsme s dětmi dělali před uzavřením MŠ)

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Kopretiny

třída Kopretiny

Vzdělávací plán pro Kopretiny na období od 22. do 26.6.2020

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Kopretiny

třída Kopretiny

Vzdělávací plán pro Kopretiny na období od 8. do 12.6.2020

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Kopretiny

třída Berušky

Vzdělávací plán pro Berušky na týden od 8. do 12.6.2020

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Berušky

třída Kopretiny

Vzdělávací plán pro Kopretiny na období od 25. do 29.5.2020

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Kopretiny

třída Kopretiny

Vzdělávací plán pro Kopretiny na období od 18. do 22.5.2020

Pokud máte zájem o zpětnou vazbu, můžete vypracované úkoly oskenované, nebo ofocené posílat na email mskopretiny@email.cz.

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Kopretiny

třída Berušky

Vzdělávací plán pro Berušky na týden od 18. do 22.5.2020

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Berušky

třída Kopretiny

Vzdělávací plán pro Kopretiny na období od 11. do 15.5.2020

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Kopretiny

třída Kopretiny

Vzdělávací plán pro Kopretiny na týden od 4. do 8.5.2020

Pokud máte zájem o zpětnou vazbu, můžete vypracované úkoly oskenované, nebo ofocené posílat na email mskopretiny@email.cz.

Pro zpestření jsme pro vás připravili kvízový úkol. V tomto období bychom ve školce také poznávali blízké okolí našeho bydliště. Zkuste tedy spolu s dětmi na obrázku určit a správně pojmenovat skalní útvary.

Doplněný obrázek nám můžete poslat (nebo stačí napsat očíslované názvy skal) na email mskopretiny@email.cz. Správní luštitelé budou odměněni malovaným pohledem skal Ostaše.

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Kopretiny

třída Kopretiny

Vzdělávací plán pro Kopretiny na týden od 27.04. do 1.5.2020

Pokud máte zájem o zpětnou vazbu, můžete vypracované úkoly oskenované, nebo ofocené posílat na email mskopretiny@email.cz.

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Kopretiny

třída Berušky

Vzdělávací plán pro Berušky na týden od 27.04. do 1.5.2020

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Berušky

třída Kopretiny

Vzdělávací plán pro Kopretiny na týden od 20. do 24.4.2020

Pokud máte zájem o zpětnou vazbu, můžete vypracované úkoly oskenované, nebo ofocené posílat na email mskopretiny@email.cz.

Tip na dětské knížky s interaktivními prvky: aplikace pro tablety a chytré telefony BOOKO (na měsíc zdarma).

Vydáno | Domácí úkoly | Kategorie: Kopretiny

← Starší Novější →