Nástěnka

Vyšetření zraku

19. 01.
2017

Preventivní screeningové vyšetření zraku pro objednané děti

19.1.2017 v 8,30 hodin

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Logopedie 19. 1. 2017

7.00 – 7.30

7.30 – 8.00

13.30 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 15.00

15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

Balák L.

Hudečková M.

Bůna R.

Formanová A.

Šolcovy L. + A.

Adamová K.

Šenková S.

Vydáno | Logopedie pro děti

třída Berušky

Týden knihy v Beruškách

V pondělí 23. ledna si děti mohou donést do školky svoji oblíbenou knížku. Knihy zůstanou ve školce celý týden, budeme si je prohlížet, povídat si o nich a také si z nich něco přečteme. 

Děkujeme.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky

třída Kopretiny

DIVADLO V KOLÁROVĚ DIVADLE - KOCOUR MIKEŠ

06. 02.
2017

Pondělí 6.2. v 10:00. Prosíme - pokud je to možné, nedávejte dětem v tento den kombinézu. Děkujeme

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Kopretiny

třída Berušky třída Kopretiny

Divadlo v MŠ "Tajemství staré skříně"

07. 02.
2017

V úterý 7.2.2017 od 8:30h. Děti v tento den přiveďte do MŠ nejpozději do 7:45 h, aby se stihly v klidu nasvačit. Děkujeme

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Berušky , Kopretiny

třída Zvonečky třída Sluníčka

Divadlo v MŠ "Tajemství staré skříně"

07. 02.
2017

V úterý 7.2.2017 od 8:30h. Děti v tento den přiveďte do MŠ nejpozději do 7:45 h, aby se stihly v klidu nasvačit. Děkujeme

 

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Sluníčka , Zvonečky

třída Kopretiny

Zápis do 1. třídy na školní rok 2016/17 ZŠ Police n.M.

06. 04.
2017

Zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude konat 6. dubna 2017!!!  Bližší informace budou na webových stránkách školy zveřejněny do 1. 3. 2017.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Jestliže se rozhodujete, zda by nebylo pro vaše dítě vhodné zvolit odklad školní docházky, možná najdete užitečné informace na stránkách skolazvesela.cz.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Kopretiny

třída Kopretiny

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA Š.R. 2016/17

Zápisy do prvních tříd budou letos probíhat v době 1. – 30. dubna, přičemž dítě, u něhož rodič zvažuje odklad školní docházky, nemusí být vyšetřeno před zápisem do 1.třídy - rodič nemusí u zápisu doložit doporučení pro odklad školní docházky (tzn. vyšetření může být realizováno i po zápisu).Vyšetření školní zralosti bude probíhat v PPP Náchod v měsících březen – duben 2017.

Rodiče by měli požádat o vyšetření školní zralosti v PPP nejlépe v lednu-únoru. S pozvánkou na vyšetření dostanou v obálce anamnestický dotazník a dále dotazník Sdělení mateřské školy o dítěti, o jehož vyplnění požádají MŠ.

Rodiče předškoláků, kteří mají  zájem o konzultaci ohledně zápisu a zralosti jejich dítěte na školu, ať si domluví individuální schůzku s třídními učitelkami, rády se vám budeme věnovat. Děkujeme

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ POLICE NAD METUJÍ SE KONÁ 6.4. 2017

Škola bude zákonné zástupce informovat osobní pozvánkou.

Jak se objednat do PPP NÁCHOD na vyšetření školní zralosti? 

Žádost o poskytnutí poradenské služby lze podat osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím listovní pošty. Žádosti zpravidla přijímá a zpracovává sociální pracovnice.

  • Osobně

Osobně lze podat žádost na adrese pracoviště Náchod, tj.

Smiřických 1237, 547 01 Náchod

  1. patro - kancelář sociální pracovnice (od výtahu vpravo, poslední dveře na konci chodby),

a to vždy v  pracovní dny v době od 8.00 – 15.30 hodin. 

  • Telefonicky                                                                                                                                                                  

Telefonicky lze podat žádost na telefonních číslech +420 491 427 418, +420 491 426 036, +420 777 868 411.        

V případě telefonických objednání upřednostňujte, prosím, odpolední hodiny.

 

  • E-mailem nebo listovní poštou                                                                                                                                                

Mailem nebo písemně podaná žádost musí obsahovat následující údaje:                                                                           

- jméno a příjmení dítěte,

- datum narození,

- adresa bydliště, telefon příp. e-mail zákonných zástupců,

-  škola (a ročník), kterou dítě navštěvuje,

-  sdělení, zda už bylo dítě někdy vyšetřeno v PPP či v jiném odborném zařízení,

-  důvod vyšetření.

 

Žadatel žádost podepíše a odešle na adresu pracoviště:                 

                  e-mail: info@pppnachod.cz

                  adresa pro doručení poštou: PPP Náchod, Smiřických 1237, 547 01 Náchod       

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Kopretiny

třída Kopretiny

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE

Vážení rodiče,

v MŠ se objevil větší výskyt dětí se zažívacími a střevními potížemi. Prosíme Vás, abyste své děti, pokud jeví jakékoli známky potíží neposílali do MŠ a raději navštívili lékaře.

Děkujeme za pochopení.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Kopretiny

třída Kopretiny

TÉMA KNIHA KOPRETINY

16. 01.
2017

→ do 27. 01.

Od pondělí 16.1. budeme mít téma KNIHA, PROSÍME, aby si děti přinésly do MŠ oblíbenou knihu, DEN HRAČEK- KNIHA bude ve čtvrtek. Ve středu dopoledne půjdeme do městské knihovny. Pokud má doma někdo zajímavou knihu - z netradičního materiálu, pro miminka, nebo něčím jiným výjímečnou, může si přinést také. Děkujeme.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Kopretiny

třída Kopretiny

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

18. 01.
2017

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Kopretiny

foto krouzky

Sboreček nebude

11. 01.
2017

Ve středu 11.1.2017 se sboreček konat nebude, z důvodu vysoké nemocnosti.

Děkujeme za pochopení

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Kroužky

Koncert ve školce

10. 01.
2017

Dne 10.1. 2017 proběhne ve školce koncert polské skupiny Hapy Pfilharmony  - 1. budova v 9.00 a 2. budova v 10 hodin.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Preventivní vyšetření zraku

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám nabídnout preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí přímo v naší mateřince.
Vyšetření probíhá za pomoci speciální diagnostické videokamery.

Cena vyšetření činí 150,-

Cílem tohoto vyšetření je přesně, rychle a spolehlivě určit dioptrické hodnoty očí dětí.
Bližší informace získáte u třídních učitelek, z prospektů, nebo na webové adrese www.primavizus.cz.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

třída Berušky

Den hraček- hračka od Ježíška

Ve čtvrtek 5. 1. si mohou děti do školky přinést hračku od Ježíška. 

Prosíme, nedávejte dětem cenné hračky a hračky, které by se mohly snadno poškodit. 

 

Děkujeme

                            Berušky

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky

Logopedie 5. 1. 2017

05. 01.
2017

Po milém vánočním odpočinku se budeme v roce 2017 scházet na logopedii opět ve čtvrtek, začínáme tento týden 5. 1. v následujícím složení a s připojením přání, ať nám to v letošním roce pěkně povídá!

7.00 – 7.30 Balák L.
7.30 – 8.00 Hudečková M.
8.00 – 8.30 Polášek R.
13.30 – 14.00 Bůna R.
14.00 – 14.30 Formanová A.
14.30 – 15.00 Šolcovy A. + L.
15.00 – 15.30 Daníčková A.
15.30 – 16.00 Adamová K.

Vydáno | Logopedie pro děti

třída Kopretiny

Den hraček - od Ježíška

05. 01.
2017

Děti si do MŠ mohou přinést novou hračku, kterou dostaly pod stromeček. Zároveň si mohou vzít také novou knihu, případně také společenskou hru. Uvítáme i školní aktovku, pokud někdo dostal.

Zvažte prosím, jaké hračky si děti do MŠ vezmou, zda není předmět příliš křehký, nebo z příliš mnoha součástek či velmi drahý, rozhodně nedávejte dětem hračky představující střelné zbraně. Tentokrát mohou děti donést i různé elektronické hračky, protože mnoho dětí dostalo i všelijaké tablety a určitě je budou chtít kamarádům předvést. Budeme se snažit dát na ně pozor. V tomto případě ať si přinesou i nějakou jinou hračku, kterou mohou bez obav půjčit kamarádům.

DĚKUJEME p. učitelky z KOPRETIN

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Kopretiny

Víčka pro Filípka

Milé děti a vy všichni,
kteří sbíráte víčka pro Filípka; v pondělí jsme odevzdali první várku víček, které jste pro Filípka nasbírali! Dohromady jste pro Filípka nasbírali 1709kg víček!!! smile Bylo to obrovské množství víček. Moc Vám všem děkujeme!!! Sbírat víčka budeme i nadále. Získané finanční prostředky použijeme na výdaje spojené s rehabilitací Filípka. Příští týden nastupuje Filípek na intenzivní logopedicky pobyt do Hamzovy léčebny, poté budeme absolvovat pobyt v Adeli centru u Piešťanech, který stojí okolo 120000kč, na to vše je nutné zajistit finanční prostředky.

Filípek i nadále podstupuje domácí rehabilitaci, ERGOTERAPII,FYZIOTERAPII,MASÁŽE,LOGOPEDII, HYPOTERAPII.

Děkuje Filípek s rodinou
https://www.facebook.com/Filipek.Knezourek

Vydáno | Nástěnka

← Starší Novější →