Nástěnka

třída Berušky

Den hraček

Ve středu 1. 3. 2017 si děti mohou přinést do školky svoji oblíbenou hračku.

 

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky

Schůzka rady rodičů

02. 03.
2017

2.3.2017 v 16.00 hodin se koná schůzka Rady rodičů v MŠ ve třídě „ Zvonečky

Své dotazy, náměty a připomínky předejte prosím svým zástupcům jednotlivých tříd .

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Školka

Jarní prázdniny

Provoz o jarních prázdninách bude zajištěn na 1. budově. Upozorňujeme rodiče dětí, které nebudou chodit o jarních prázdninách chodit do MŠ , aby si nezapomněli odhlásit své děti na www.strava.cz.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Školka

Logopedie 16. 2. 2017

16. 02.
2017

7.00 – 7.30 Balák L.
7.30 – 8.00 Violová S.
8.00 – 8.30 Bouček J.
8.30 – 9.00 Hůlkovi A. + V.
13.30 – 14.00 Bůna R.
14.00 – 14.30 Formanová A.
14.30 – 15.00 Adamová K.
15.00 – 15.30 Daníčková A.
15.30 – 16.00 Šolcová A.
16.00 – 16.30 Šolcová L.

Vydáno | Logopedie pro děti

třída Berušky třída Kopretiny

PŘEDNÁŠKA o zubní hygieně

17. 02.
2017

V pátek 17.2. přijde do MŠ stomatolog, který děti seznámí s problematikou zubní hygieny Smějící se -. Program bude hrazen z fondu.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Berušky , Kopretiny

Logopedie 9. 2. 2017

09. 02.
2017

7.00 – 7.30 Werner M.
7.30 – 8.00 Fiedler D.
8.00 – 8.30 Tauchman M.
8.30 – 9.00 Polášek R.
9.00 – 9.30 Rotter K.
14.30 – 15.00 Gavelek D.
15.30 – 16.00 Šenková S.
16.00 – 16.30 Frimlová S.

Vydáno | Logopedie pro děti

třída Kopretiny

KOPRETINY

Vybíráme další balení kapesníků a 200Kč do Fondu. Děkujeme

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Kopretiny

Logopedie 2. 2. 2017

02. 02.
2017

7.00 – 7.30 Balák L.
7.30 – 8.00 Violová S.
8.00 – 8.30 Bouček J.
13.30 – 14.00 Bůna R.
14.00 – 14.30 Formanová A.
14.30 – 15.00 Adamová K.
15.00 – 15.30 Daníčková A.
15.30 – 16.00 Šolcová L.
16.00 – 16.30 Šolcová A.

Vydáno | Logopedie pro děti

třída Zvonečky třída Sluníčka

Barevný týden

Rodiče,

příští týden (6.2.-10.2.) máme pro děti nachystaný barevný týden. Každý den si budeme povídat o jedné barvě. Prosíme, oblékněte děti do barevného oblečení.

PO - žlutá

ÚT - červená

ST - zelená

ČT - bílá

PÁ - modrá

Děti si mohou nosit i plyšáky v barvě oblečení.  

Děkujeme Zvonečky a Sluníčka

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Zvonečky , Sluníčka

třída Zvonečky třída Sluníčka

Divadlo v MŠ:Tajemství staré skříně

07. 02.
2017

V úterý 7.2.2017 od 8:30h. Děti v tento den přiveďte do MŠ nejpozději do 7:45 h, aby se stihly v klidu nasvačit. Děkujeme

 

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Sluníčka , Zvonečky

třída Berušky třída Kopretiny

Divadlo v MŠ: Tajemství staré skříně

07. 02.
2017

V úterý 7.2.2017 od 8:30h. Děti v tento den přiveďte do MŠ nejpozději do 7:45 h, aby se stihly v klidu nasvačit. Děkujeme

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Berušky , Kopretiny

třída Kopretiny

DIVADLO V KOLÁROVĚ DIVADLE - KOCOUR MIKEŠ

06. 02.
2017

Pondělí 6.2. v 9:00. Prosíme - pokud je to možné, přiveďte děti do MŠ nejpozději do 7:45, aby se v klidu stihly nasvačit, prosíme, nedávejte dětem v tento den kombinézu. Děkujeme

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Kopretiny

třída Berušky třída Kopretiny

Program Zdravá 5

31. 01.
2017

31.1. dopoledne program pro II. budovu - Zpívánky Zdravé 5 je program určený pro mateřské školy plný chytlavých písniček o zdravé výživě. Písničkové pásmo je doplněno interaktivními praktickými úkoly, aby si i ti nejmenší otestovali a obohatili své znalosti, jak správně jíst.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Berušky , Kopretiny

třída Zvonečky třída Sluníčka

Týden knihy

30. 01.
2017

Prosíme rodiče, aby dali dětem na pondělí svoji oblíbenou knihu.
Děti si mohou přinést nějakou pohádkovou postavu (např. plyšovou, plastovou).

Děkujeme Sluníčka a Zvonečky.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Sluníčka , Zvonečky

třída Berušky

Návštěva knihovny

Ve středu 25. ledna jdeme na návštěvu do knihovny. Prosíme, nedávejte dětem na sebe v tento den kombinézy.

Děkujeme

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky

třída Berušky

Týden knihy v Beruškách

V pondělí 23. ledna si děti mohou donést do školky svoji oblíbenou knížku. Knihy zůstanou ve školce celý týden, budeme si je prohlížet, povídat si o nich a také si z nich něco přečteme. 

Děkujeme.

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Berušky

třída Kopretiny

Zápis do 1. třídy na školní rok 2016/17 ZŠ Police n.M.

06. 04.
2017

Zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude konat 6. dubna 2017!!!  Bližší informace budou na webových stránkách školy zveřejněny do 1. 3. 2017.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Jestliže se rozhodujete, zda by nebylo pro vaše dítě vhodné zvolit odklad školní docházky, možná najdete užitečné informace na stránkách skolazvesela.cz.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Vydáno | Kalendář MŠ | Kategorie: Kopretiny

třída Kopretiny

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA Š.R. 2016/17

Zápisy do prvních tříd budou letos probíhat v době 1. – 30. dubna, přičemž dítě, u něhož rodič zvažuje odklad školní docházky, nemusí být vyšetřeno před zápisem do 1.třídy - rodič nemusí u zápisu doložit doporučení pro odklad školní docházky (tzn. vyšetření může být realizováno i po zápisu).Vyšetření školní zralosti bude probíhat v PPP Náchod v měsících březen – duben 2017.

Rodiče by měli požádat o vyšetření školní zralosti v PPP nejlépe v lednu-únoru. S pozvánkou na vyšetření dostanou v obálce anamnestický dotazník a dále dotazník Sdělení mateřské školy o dítěti, o jehož vyplnění požádají MŠ.

Rodiče předškoláků, kteří mají  zájem o konzultaci ohledně zápisu a zralosti jejich dítěte na školu, ať si domluví individuální schůzku s třídními učitelkami, rády se vám budeme věnovat. Děkujeme

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ POLICE NAD METUJÍ SE KONÁ 6.4. 2017

Škola bude zákonné zástupce informovat osobní pozvánkou.

Jak se objednat do PPP NÁCHOD na vyšetření školní zralosti? 

Žádost o poskytnutí poradenské služby lze podat osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím listovní pošty. Žádosti zpravidla přijímá a zpracovává sociální pracovnice.

  • Osobně

Osobně lze podat žádost na adrese pracoviště Náchod, tj.

Smiřických 1237, 547 01 Náchod

  1. patro - kancelář sociální pracovnice (od výtahu vpravo, poslední dveře na konci chodby),

a to vždy v  pracovní dny v době od 8.00 – 15.30 hodin. 

  • Telefonicky                                                                                                                                                                  

Telefonicky lze podat žádost na telefonních číslech +420 491 427 418, +420 491 426 036, +420 777 868 411.        

V případě telefonických objednání upřednostňujte, prosím, odpolední hodiny.

 

  • E-mailem nebo listovní poštou                                                                                                                                                

Mailem nebo písemně podaná žádost musí obsahovat následující údaje:                                                                           

- jméno a příjmení dítěte,

- datum narození,

- adresa bydliště, telefon příp. e-mail zákonných zástupců,

-  škola (a ročník), kterou dítě navštěvuje,

-  sdělení, zda už bylo dítě někdy vyšetřeno v PPP či v jiném odborném zařízení,

-  důvod vyšetření.

 

Žadatel žádost podepíše a odešle na adresu pracoviště:                 

                  e-mail: info@pppnachod.cz

                  adresa pro doručení poštou: PPP Náchod, Smiřických 1237, 547 01 Náchod       

Vydáno | Nástěnka | Kategorie: Kopretiny

← Starší Novější →